Конференція за результатами практики

09 березня 2023 року в режимі «on-line» відбувся захист звітної документації з виробничої експлуатаційної практики здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» першого року навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі електротехніки, електромеханіки та електротехнологій факультету енергетики та інформаційних технологій.

Здобувачами вищої освіти здано звіти та іншу передбачену програмою виробничої  практики документацію згідно вимог робочої програми практики.

Комісія у форматі відеоконференції заслухала звіти за практику, відповідні пояснення та переглянула надані матеріали здобувачів освітнього ступеня «Магістр». Враховуючи те, що багато з здобувачів працюють на виробництві, матеріали, зібрані в процесі проходження практики, можуть використовуватись у практичній діяльності та навчальному процесі для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

За період практичної підготовки здобувачі вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» набули передбачених освітньо-професійною програмою навиків та компетенцій у провідних підприємствах різних форм власності.

 

Завідувач кафедри електротехніки,
електромеханіки і електротехнологій,
гарант освітньо-професійної програми
«Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», канд. техн. наук, доцент Ігор ГАРАСИМЧУК