073 Менеджмент - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Офісний менеджмент
ВКФППК 1. Діловодство
ВКФППК 1. Тайм-менеджмент
 
ВКФППК 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ВКФППК 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ВКФППК 2. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 
ВКФППК 3. Комунікативний менеджмент
ВКФППК 3. Основи ділової комунікації
ВКФППК 3. Бізнес-комунікації у менеджменті
 
ВКФППК 4. Управління стартап проектами
ВКФППК 4. Бізнес-менеджмент
ВКФППК 4. Креативне управління
 
ВКФППК 5. Планування і контроль на підприємстві
ВКФППК 5. Бізнес-менеджмент
ВКФППК 5. Креативне управління
 
ВКФППК 6. Контролінг
ВКФППК 6. Контролінг для менеджерів
ВКФППК 6. Управління контролінговою діяльністю
 
ВКФППК 7. Державне регулювання економіки
ВКФППК 7. Державне регулювання підприємництва
ВКФППК 7. Соціальна політика
 
ВКФППК 8. Організація діяльності с.-г. підприємства
ВКФППК 8. Управління малим та середнім бізнесом
ВКФППК 8. Управління ефективністю підприємства
 
ВКФППК 9. Бренд-менеджмент
ВКФППК 9. Менеджмент підприємств креативної індустрії
ВКФППК 9. Рекламний менеджмент
 
ВКФППК 10. Бізнес-планування
ВКФППК 10. Аналітичне забезпечення управління бізнесом
ВКФППК 10. Стратегія підприємств
 
ВКФППК 11. Управління бізнес-проектами
ВКФППК 11. Продакт-менеджмент
ВКФППК 11. Бізнес-планування інноваційного проєкту