Привіт із Бенсгайм

Одним із важливих елементів освітньо-наукового процесу є виробнича практика на передових підприємствах України та Європи. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами під час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньою та освітньо-науковою програмою спеціальності підготовки фахівців відповідних напрямів підготовки.

Незважаючи на важкі часи сьогодення, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» надає можливість здобувачам використати унікальну  можливість міжнародної академічної мобільності, проходити практику в різних країнах світу.

Наші здобувачі цьогоріч надають перевагу Німеччині, де вони мають змогу отримати практичні знання та навички, вивчають традиції та культуру, подорожуючи у вільний час обраною ними країною.

СОЛОДКА Валентина, здобувачка вищої освіти першого бакалаврського рівня другого року навчання навчально-наукового інституту харчових технологій, передає вітання із міста Бенсгайм, що у Німеччині, де вона проходить стажування.

Факультети та навчально-наукові інститути всебічно допомагають та сприяють нашим здобувачам щодо проходження практик та стажувань за кордоном, адже цей досвід вони поширюють серед своїх колег, а пізніше успішно застосовують його на підприємствах та організаціях, де вони працюють після закінчення Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» уже як висококваліфіковані фахівці зі знанням іноземних мов та вмінням працювати з партнерами з інших країн.

Інформацію підготувала:

Начальник відділу

міжнародної та виробничої практики

і працевлаштування

Анастасія ТИМЧУК