Засідання вченої ради 3 червня 2024

03 червня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 59 членів ради із 67. Голова засідання, ректор університету, професор ІВАНИШИН Володимир Васильович розпочав засідання з урочистостей та вручив атестат професора по кафедрі транспортних технологій та засобів АПК  ШЕЛУДЧЕНКО Лесі Сергіївні.

Також, ректору університету було вручено подяку для колективу та студентства ЗВО «ПДУ» від імені громадської організації дітей-інвалідів хворих на ДЦП та інвалідів «Наша мрія» за плідну співпрацю, активну підтримку та волонтерство.

 

Надалі, вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Про результати роботи та перспективи розвитку факультету агротехнологій і природокористування (доп. декан факультету ЛАПЧИНСЬКИЙ Віталій Васильович)
  2. Про результати роботи та перспективи розвитку навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів (доп. директор інституту МІСЮК Микола Васильович)
  3. Про роботу колективу навчальної лабораторії «Ботанічний сад» та перспективи розвитку (доп. завідувач навчальної лабораторії ХОМОВИЙ Михайло Миколайович)

 

В різному вчена рада розглянула та затвердила:

  • зміни до Правил прийому до Університету у 2024 році;

-  оновлені та модернізовані освітньо-професійні програми освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за ліцензованими спеціальностями;

- оновлені та модернізовані освітньо-наукові програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина»;

- освітньо-професійні програми фахових коледжів Університету за ліцензованими спеціальностями;

- зміни до складу редакційної колегії фахового електронного наукового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» та редакційної колегії фахового наукового журналу «Професійно-прикладні дидактики»; 

- звіт кандидата економічних наук, доцента, в.о директора навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, доцента кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем ЗЕЛЕНСЬКОГО Андрія Вікторовича про участь в Міжнародному науково-педагогічному стажуванні за грантовою програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО у Варшавському університеті природничих наук (SGGW), м. Варшава з 01 по 30 квітня 2024 року;

- звіт доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування ЧИКУРКОВОЇ Алли Дмитрівни про участь у стажуванні за грантовою програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус + КА 171 «Академічна мобільність для студентів та персоналу» в Політехнічному університеті в Картахені (м. Картахена, Іспанія) з 06  по 10 травня 2024 року.

 

Наступними питаннями вчена рада розглянула і одноголосно прийняла рішення:

- рекомендувати доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу ЦВІГУН Інну Анатоліївну та доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем РУДИКА Володимира Касяновича для проходження підвищення кваліфікації у формі Міжнародного науково-педагогічного стажування за грантовою програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО у Варшавському університеті природничих наук (SGGW), м. Варшава з 01 по 31 липня 2024 року;

- рекомендувати до друку Випуск 2, (43) 2024 р. фахового електронного наукового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка»;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники наукових праць Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, які відбулись в університеті;

- рекомендувати до друку монографію та  ряд навчальних посібників.

 

 

Секретар вченої ради, доцент

      Олена КОБЕРНЮК

 

Фото: Вадим КОШЕЛЕВСЬКИЙ