27 червня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

27 червня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 56 членів ради із 67. Голова засідання, ректор університету, професор ІВАНИШИН Володимир Васильович розпочав засідання з урочистостей та привітав декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ГОРЮКА Віктора Васильовича із 60-річчям від Дня народження та побажав йому здоров’я, невичерпної енергії, наснаги та успішної роботи на освітянській ниві.

 

На засіданні, згідно порядку денного, була заслухана інформація про результати роботи та перспективи розвитку навчально-наукового інституту харчових технологій (доп. директор інституту ДИМЧУК Анатолій Васильович) та звіт про виховну роботу в університеті у 2023-2024 н.р. (доп. в.о. директора центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку  УКРАЇНЕЦЬ Наталія Володимирівна).

 

В різному вчена рада розглянула та затвердила:

  • Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в університеті у 2024 році в новій редакції;
  • Правила прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у фахових коледжах університету в 2024 році в новій редакції.

 

Наступними питаннями вчена рада розглянула і одноголосно прийняла рішення:

- утворити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації РУДЯ Анатолія Васильовича «Продуктивність тютюну залежно від біологічних та технологічних чинників в умовах Лісостепу західного» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія;

- утворити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації ВІТРОВЧАК Лінди Андріївни «Оптимізація елементів технології вирощування чорнушки посівної в умовах Лісостепу західного» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія;

- утворити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації ПОБЕРЕЖНОЇ Людмили Вікторівни «Формування продуктивності нуту на зерно залежно від удобрення макро- і мікроелементами в умовах Лісостепу західного» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія;

- утворити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації КОЗИРСЬКОГО Дмитра Володимировича «Обґрунтування окремих технологічних прийомів вирощування сортів сої в умовах Лісостепу західного» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія;

- утворити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації МОЧЕРНЮКА Михайла Михайловича «Характеристика мікробіоти біоаерозолю клінік ветеринарної медицини та розробка заходів боротьби з антибіотикостійкими мікроорганізмами» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина;

- рекомендувати кандидатуру кандидата сільськогосподарських наук, доцента ПУСТОВОЇ Зої Володимирівни для проходження наукового стажування за грантовою програмою ПАН-НАНУ в Інституті біохімії та біофізики Польської академії наук у Варшаві (Республіка Польща) з 01 по 24 липня 2024 року;

- рекомендувати кандидатуру кандидата економічних наук, доцента КУЧЕРА Олега Володимировича для проходження науково-педагогічного стажування за Вишеградською стипендіальною програмою у Варшавському університеті природничих наук (SGGW), м. Варшава (Республіка Польща) з 01 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Бібліотеки в сучасному світі науки та культури» та ІІІ Міжнародного круглого столу «Альтернативні джерела енергії в контексті розвитку «зеленої» економіки».

 

 

Секретар вченої ради, доцент                                  Олена КОБЕРНЮК