Засідання круглого столу із проведення моніторингу освітніх програм спеціальності 141.05 «Енергетичний менеджмент»

Днями в навчально-науковому інституті енергетики Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" відбулося засідання круглого столу роботодавців та проєктної групи із проведення моніторингу освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 141.05 "Енергетичний менеджмент".

В обговоренні актуальних проблем підготовки здобувачів вищої освіти та якості представлених освітньо-професійних програм взяли участь: директорка ННІЕ, професорка Людмила Михайлова, доценти Ігор Гарасимчук, Олег Ткач, Віктор Дубік, Олександр Думанський, Павло Потапський, Олександр Козак, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 "Електроенернетика, електротехніка та електромеханіка" Олександр Корольков і Богдан Нечитайло та роботодавці (стейкхолдери):

головний інженер "Спеціалізоване КП "Міськліфтсвітло" Василь КРАСНОЖЕНЮК, провідна інженерка КП "Міськтепловоденергія" Юлія БОЙКО, начальниця Кам'янець-Подільського центру обслуговування клієнтів ТОВ "Хмельбницькенергозбут" Олена ГОМІЛКО, директор Дунаєвецького району електричних мереж Олег ІВАСИК, директор та головний інженер Кам'янець-Подільського району електричних мереж Георгій ГРУБІ та Віктор ХВОРОСТОВСЬКИЙ, які активно обговорили освітньо-професійні програми задля забезпечення передбачених програмних результатів навчання та набуття здобувачами вищої освіти програмних компетентностей. Обговорено також  широкий спектр питань, пов'язаних із формуванням адаптованої до потреб ринку праці освітньої пропозиції, що є актуальним як для працедавців, які зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях, так і для закладу вищої освіти, результатом діяльності якого є підготовка конкурентоспроможних на ринку праці випускників.

Стейкхолдери висловили свої побажання щодо змісту освітньо-професійних програм та обговорили питання якості підготовки і працевлаштування випускників спеціальності 141.05 "Енергетичний менеджмент". В результаті  обговорення було ухвалено зміни до освітньо-професійних програми з урахуванням конкретних пропозицій стейкхолдерів.  Усі учасники круглого столу відзначили актуальність та доцільність  заходу, домовилися про подальше продовження такого формату взаємовигідної співпраці. Засідання круглого столу було результативним, плідним і корисним, як для науково-педагогічних працівників, так і для роботодавців.

Директор навчально-наукового інституту енергетики
кандидат технічних наук, професор
Людмила МИХАЙЛОВА