Отримали сертифікат

30 грудня 2021 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти видало сертифікат про акредитацію освітньої-професійної програми Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, другого (магістерського) рівня Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми до 28 січня 2025 року.

Отже, навчально-науковий інститут енергетики Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» готуватиме магістрів упродовж чотирьох майбутніх років. Запрошуємо всіх бажаючих навчатися в нашому університеті в одному із самих престижних інститутів задля отримання так необхідної сьогодні кваліфікації «Магістр-енергетик».

Директор ННІЕ,
професор
Людмила МИХАЙЛОВА