Захист звітної документації  з виробничої практикиздобувачами вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Виробнича практика є одним із завершальних етапів підготовки фахівців на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Вона проводиться з метою поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань, а також формування у здобувачів вищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння та набуття необхідних навичок щодо застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин різної етіології, а також різними формами організації праці в галузі обраної спеціальності.

Згідно розпорядженням декана факультету від 25.03.2024 р. № 4 впродовж 26-28 березня 2024 року відбувся захист звітної документації виробничої практики здобувачами вищої освіти 6 курсу денної форми навчання за ОС «Магістр» на базі ПЗСО та 5 курсу денної форми навчання за ОС «Магістр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Захист відбувся у присутності комісії, головою якої було призначено докторку ветеринарних наук, доцентку Юлію ГОРЮК, членами комісії: кандидатку ветеринарних наук, доцентку Тетяну КАРЧЕВСЬКУ і асистента Ігоря ЧОРНОГО, який відповідальний за проведення виробничих практик. Перед початком захисту звітної документації із вступним словом виступив декан факультету Віктор ГОРЮК, який акцентував увагу на важливості проходження практичної підготовки на виробництві з метою набуття необхідних практичних навичок, без яких неможливе становлення висококваліфікованого фахівця ветеринарної  галузі та побажав здобувачам успішного захисту.

Базами проходження виробничої практики були структурні підрозділи Держпродспоживслужби України та провідні агропідприємства Хмельницької, Чернівецької, Тернопільскої областей та інших регіонів України, в тому числі: фермерські господарства, тваринницькі комплекси, ветеринарні клініки, молокопереробні, м’ясопереробні підприємства та птахофабрики.

Результати виконання програми виробничої практики здобувачі представили у паперовому варіанті (у формі щоденника та звіту) та презентували у вигляді доповідей з демонстрацією фото і відеоматеріалів всієї проведеної за час практики роботи.

Під час своїх виступів здобувачі давали коротку характеристику бази проходження практики, аналізували специфіку їх роботи, детально розповідали про виконання конкретних завдань згідно програми практики, при цьому демонстрували належні знання і вільно орієнтувалися у змісті поданого звіту. Після та по ходу доповіді здобувачі давали обґрунтовані відповіді на поставлені запитання не лише членів комісії а й інших присутніх здобувачів, обмінюючись при цьому корисною і цікавою інформацією. Як кращі були відмічені доповіді здобувачів: Максима ЛИСЬКО, Михайла СТЕФУРИНА, Назарія МИКИЦЕЯ, Аліни ІВАНОВОЇ та інших.

Комісія об’єктивно оцінила заслухані доповіді, відмітивши досить високий рівень практичної підготовки майбутніх фахівців ветеринарної медицини та виразила сподівання, що компетентності, набуті під час проходження виробничої практики, стануть надійним підґрунтям для їх подальшого професійного зростання.

Слід також відмітити, що переважна більшість здобувачів вищої освіти ФВМТТ отримали рекомендації від керівництва щодо подальшого працевлаштування за місцем проходження виробничої практики, що в свою чергу свідчить про їх досить високу теоретичну підготовку та майбутню конкурентну спроможність на сучасному ринку праці згідно обраного фаху.

 

 

Відповідальний з практичної підготовки ФВМТТ асистент Ігор ЧОРНИЙ