Виробниче стажування на базі Заводу інкубації птиці CEDROB SA в м. Скаржинек та м Коссобуди

З 4 грудня по 8 грудня 2023 року в рамках фінального етапу міжнародного проєкту «UNIgreen – UA», який розпочато 15 вересня 2023 року та триває 3 місяці, аспірантка кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Жанна СВЕРГУН (науковий керівник Віктор ГОРЮК) проходить виробниче стажування на базі Заводу інкубації птиці CEDROB SA в м. Скаржинек та м Коссобуди, Мазовецьке воєводство, Польща. Стажування проходить під організацією  професора кафедри тваринництва Інституту тваринництва Варшавського університету природничих наук Моніки Михальчук,  патроном під час стажування аспірантки  виступає керівник інкубатора курчат Малгоржата Годз.

У моделі «від лану до столу» окремі заводи відповідають за певні етапи виробництва. Це забезпечує детальний контроль якості та оптимізацію витрат. В Cedrob побудуваний повний виробничий ланцюг. Сьогодні він складається з кількох десятків організацій таких як, заводів з виготовлення кормів, інкубаторів та племінних ферм, відгодівельних ферм, боєнь, заводів з виготовлення продукції птахівництва, магазинів.

Метою стажування було практичне вивчення режимів дезінфекції у виробництві курячих яєць та виявлення критичних точок їх бактеріального забруднення.  Виробнича практика – це ноу-хау CEDROB, тоді як контроль якості вимагає добре розробленої системи, яка враховуватиме вимоги HACCP (система, що дозволяє ідентифікувати та оцінювати загрози, таким чином дозволяючи їх контролювати) та належної виробничої практики GMP ( набір процедур, що описують усі етапи виробництва та метод контролю та забезпечення якості продукції). Це також безперервне вимірювання показників, які мають фундаментальне значення для безпеки продукту, на контрольних і критичних контрольних точках разом з оцінкою продукту. Так розроблений системний і процесний підхід з урахуванням глибоких знань процесу дозволяє здійснювати високоефективний контроль якості та безпечності. З   усіма цими етапами виробництва продукції була ознайомлена аспірантка. Після проходженням інструктажу з техніки безпеки праці, вивченням документації з виведенням курчат з інкубаційних яєць, внутрішньої виробничої документації, аспіранткою Жанною Свергун під наглядом зоотехніків підприємства Марека Міхальського, Ярослава Димовського, Каміля Руковського, Іоанни Рапшинської здійснено практичні завдання з контролю режимів дезінфекції інкубаційних яєць, привезених з птахофабрик, обладнання, власне інкубаторів, тари, приміщень, грузових автомобілів; досліджень якості заплідненості яєць: овоскопія всіх яєць, які надходять на 18 день інкубації у інкубатори для виведення курчат та вибірковий контроль  кожних десяти лотків у інкубаційній камері, контроль якості виведених курчат, які готуються до відправлення на ферми для відготівлі птиці. Також проведено контроль параметрів мікроклімату (температуру, вологість) у камері для газової дезінфекції яєць, складських приміщень та інкубаторів, вивчено процес  калібрування камер для інкубації та режими і терміни інкубації. Проведено розрахунки відсотків виводимості курчат.

Отримані результати ляжуть в основу майбутніх публікацій за темою дисертаційного дослідження.
Щиро дякуємо за надану можливість, допомогу та підтримку нашим партнерам з Варшавського університету природничих наук.

Доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Віктор ГОРЮК