Робота студентського наукового гуртка «Ветеринарна імунологія»

На кафедрі ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії активно працює студентський науковий гурток «Ветеринарна імунологія» керівником якого є доктор ветеринарних наук, доцент Юлія ГОРЮК. Основною метою діяльності гуртка є залучення студентів до наукової діяльності, поглиблене вивчення предметної галузі, сприяння підвищення рівня наукової підготовки студентів, формування в здобувачів інтересу та потреби до наукової творчості, розвиток навичок науково-дослідної роботи, розвиток творчого мислення, наукової самостійності, свідомого відношення до навчання й закріплення отриманих знань на практиці.
Імунологічний гурток дає можливість здобувачам ознайомитися з актуальними дослідженнями та новинками у сфері ветеринарної імунології. На засіданні учасники гуртка представляють цікаві доповіді, розглядають різні аспекти використання результатів імунологічних досліджень у клінічній ветеринарній практиці. Наукові напрямки роботи гуртка включають аналіз сучасних засобів та методів діагностики та специфічного захисту тварин від інфекційних хвороб, дослідження шляхів стимуляції імунітету проти синтетичних антигенів, штучних і природних токсинів і алергенів, розробку засобів діагностики і профілактики онкологічних захворювань, попередження та лікування алергій, виокремлюють перспективи їхнього використання у майбутньому.
За результатами роботи наукового гуртка цьогоріч опубліковано тези та представлено доповіді на міжнародних наукових конференціях:
Горюк Ю.В. Лісовський М.В. Імунологічний профіль собак при ожирінні / Актуальні питання ветеринарної медицини: реалії та перспективи – 2024. Міжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів та аспірантів. Харків. 2024. С. 14-16.
Горюк Ю. В., Лазоренко А. В., Косташ А. О. Імунологічні аспекти розвитку демодекозу собак / Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. P. 21-24.
Горюк Ю. В., Лісовський М. В., Перхалюк Т. П., Пашинський В. М. Етіопатогенез цукрового діабету у собак // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2024. P. 19-22.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених. Щиро вдячні всім учасникам за активну участь та співпрацю у розвитку студентського наукового середовища нашого університету!

Доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії,

доктор ветеринарних наук, доцент Юлія ГОРЮК