ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТВАРИН ТА ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедрою гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України (координаторки від кафедри – доцентки Світлани ЛАЙТЕР-МОСКАЛЮК і Тетяни ТОКАРЧУК) для здобувачів другого (магістерського рівня) вищої освіти освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» (1 та 2 курсів) було організовано гостьову лекцію на тему: «Ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги у свинарстві» із менеджером міжнародної групи компаній «AVA GROUP», кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом БІДЯКОМ Іваном Миколайовичем

Сучасні підходи та умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у ЗВО. Одним із таких методів є гостьова лекція. Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавлює лекцію, як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище, але з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.

З вступним словом до учасників зустрічі звернулася завідувачка кафедри, професорка Тетяна СУПРОВИЧ, відмітивши, що проведення подібних заходів є особливо актуальним, оскільки потрібно максимально наблизити підготовку фахівців до вимог ринку праці.

В ході лекції Іван БІДЯК розповів здобувачам про історію створення компанії та динаміку її розвитку, про особливості даного бізнесу його масштабування в Україні та за кордоном, проблеми та негативні чинники, що впливають на його розвиток. Впродовж виступу лектор акцентував увагу здобувачів на практичних аспектах тих теоретичних проблем, які вивчаються даною темою дисципліни «Ветеринарна санітарія і гігієна тварин», а саме: технології, системи, способи, альтернативні методи утримання свиней, механізацію технологічних процесів у свинарстві, типи свинарських приміщень та їх об’ємно-планувальні рішення. Зокрема Іван Миколайович наголосив, що гігієна тварин спрямована на профілактику хвороб всього стада. Низка незаразних хвороб тварин пов'язаних розладами роботи шлунково–кишкового тракту, органів дихання,  порушенням обміну речовин, ураженням кінцівок  –  обумовлені порушенням правил гігієни і санітарії. Утримання тварин на промислових комплексах в умовах постійного впливу технологічних стресів призводить до того, що у кінцевому підсумку великі кошти витрачаються на проведення лікувальних, а не профілактичних  заходів.  

Особливу зацікавленість здобувачів викликала історія успіху доповідача щодо мотивації працівників поїздками за кордон, можливістю для навчання, самовдосконалення і розкриття потенціалу кожного.

Позитивним моментом лекції було саме дискусійне обговорення проблематики, здобувачі мали змогу задати запитання й отримати вичерпні відповіді, висловити свої думки, а також лаконічні, змістовні висновки.

Лекція відбулася в творчій та дружній атмосфері, а  представлена інформація зацікавила здобувачів, які відчули важливість і перспективність обраної професії - лікаря ветеринарної медицини.

 

Співробітники кафедри гігієни тварин
та ветеринарного забезпечення кінологічної служби
Національної поліції України