Опубліковано збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку»

25 жовтня 2021 року кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу провела  в дистанційному режимі VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку».

На конференції розглядались питання теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування в Україні, сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку України та фінансово-облікове забезпечення діяльності суб'єктів ё господарювання.

В конференції прийняли участь науковці і студенти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», а також з різних ВУЗів України, зокрема Херсонський національний технічний університет, Національний лісотехнічний університет України, Поліський національний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.