Засідання студентського наукового гуртка «Картографічне моделювання проблем природокористування»

8 травня 2024 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Картографічне моделювання проблем природокористування».

Основним завданням гуртка є : сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки, формування в студентів інтересу до наукової творчості, самостійного вирішення наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу, використання їхнього інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній  професії, дістають нову цікаву інформацію. Тематика гурткових занять відповідає навчальному матеріалу та науковим інтересам студентів.

Члени гуртка постійно готують наукові доповіді, реферати з актуальних питань, виступають з ними на засіданнях студентського гуртка, семінарах і конференціях. Гурток готує студентів до самопізнання та самовираження.

 

 

 

Інформацію підготував кандидат сільськогосподарських наук доцент кафедри садово-паркового господарства, геодезії та землеустрою

Юрій ПОТАПСЬКИЙ