Планове засідання вченої ради 25 листопада 2021 року

25 листопада 2021 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 58 членів ради із 65.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2020-2021 н.р. (доп. директор коледжу ПІВТОРАН Тетяна Олександрівна)
  2. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Хотинський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2020-2021 н.р. (доп. в.о. директора коледжу ЮЗЬКО Володимир Іванович)
  3. Про роботу наукової бібліотеки щодо забезпечення освітнього процесу в університеті (доп. директор наукової бібліотеки МИХАЙЛИК Артур Олександрович)

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння вченого звання професора по кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності КОРЖЕНІВСЬКІЙ Наталії Леонідівні та вченого звання доцента по кафедрі технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін ОЛЕНЮКУ Олександру Анатолійовичу.

В різному вчена рада розглянула питання і одноголосно прийняла рішення:

  • рекомендувати до зарахування кандидата економічних наук ФУРМАН Діану Григорівну здобувачем кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування і затвердити тему докторської дисертаційної роботи;
  • рекомендувати до опублікування електронні збірники наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку» та VІІІ Міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді «Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва»;
  • рекомендувати до видання та використання в навчальному процесі у закладах фахової передвищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» «Методичних рекомендацій щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження», які підготовлені викладачем економічних дисциплін ВСП «Снятинський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» МИРОНЮК Марією Михайлівною;
  • рекомендувати до друку навчальний посібник «Англійська мова: частини мови і словотвір. Підготовка до ЄВІ». Автори: к.філол.н., доцент ЧАЙКОВСЬКА Ольга Володимирівна, к.філол.н., доцент ГУМЕНЮК Ірина Іллівна.

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила:

  • індивідуальні плани аспірантів першого року навчання;
  • «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
  • звіт кандидата економічних наук КУЧЕРА Олега Володимировича про результати стажування за грантовою програмою Еразмус+КА1 «Мобільність для студентів та персоналу закладів вищої освіти» у Державній вищій професійній школі в Тарнові (Республіка Польща) у період з 25 по 29 жовтня 2021 року.

Секретар вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук
Олена Кобернюк