Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії

Department of Veterinary Obstetrics, Internal Pathology and Surgery 

Викладацький склад
Аспіранти
 

Контакти:
Лаборантська (098) 636-1075
Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальна характеристика кафедри

 Кафедру створено відповідно до рішення Вченої ради університету, протокол № 12 від 11.07.2016 року в результаті об'єднання двох випускових кафедр: «Ветеринарного акушерства і хірургії», та кафедри «Внутрішніх хвороб та гігієни тварин» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Фундатором кафедри «Ветеринарного акушерства і хірургії» був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, академік академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат України 2-го скликання Валентин Андрійович Яблонський. Саме з ініціативи В. А. Яблонського та його колег у 1979 році був створений ветеринарний факультет і створена перша в Україні наукова школа вчених з імунології репродукції тварин.

У різні роки кафедру внутрішніх хвороб та гігієни тварин очолювали професори В.Ф. Матусевич, І.Н. Гриценко, доценти М.М. Феклістов, В.М. Дяченко, Г.М. Головатий, І.А. Маленький (1998-2002 рр.), І.О. Луценко (2002-2005 рр.), В.В. Горюк  (2005-2010 рр.), професор О.П. Коняхін (2010-2015 рр.), професор М.М. Желавський (2015-2016рр). У період з 1998 по 2016 рік завідувачем кафедри ветеринарного акушерства і хірургії був кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар. Новостворену кафедру ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії у 2016 році очолив доктор ветеринарних наук, професор М.М. Желавський. На сьогоднішній день продовжувачем традицій наукової школи кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії є кандидат ветеринарних наук, доцент С.П. Керничний, який завідує нею з 2018 року.

На кафедрі сформований потужній науково-педагогічний колектив, який забезпечує навчання майбутніх лікарів ветеринарної медицини за основними клінічними напрямками підготовки. До складу кафедри входять: доктор ветеринарних наук, доцент Ю.В. Горюк, кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар; кандидати ветеринарних наук, доценти: В.В. Горюк, О.Д. Степанов, С.П. Керничний, Т.В. Захарова, В.С. Чухно, кандидат сільськогосподарських наук, асистент Р.В. Колінчук; асистенти В.П., Мізик В.А. Кожин та В.М. Марутін. Навчальний процес на кафедрі також забезпечує старший лаборант І.В. Тімакіна.

Кафедра є однією із ведучих на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві на якій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за усіма освітніми ступенями та програмами галузі ветеринарної медицини.

Навчальна робота реалізується через освітні компоненти та ретельну клінічну підготовку здобувачів, яка здійснюється на клініці продуктивних та домашніх тварин, у філіях кафедри на виробництві.

Навчальна робота на кафедрі є ключовим елементом у формуванні високого рівня професійної підготовки студентів та розвитку наукових напрямків. Науково-педагогічними працівниками кафедри проводиться постійна робота над вдосконаленням навчальних планів та програм для відповідності сучасним стандартам та технологічним вимогам галузі.

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 

Акушерство, гінекологія та андрологія в службовому собаківництві

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

Біотехнологія у ветеринарній медицині

Ветеринарна імунологія

Ветеринарна перинатологія

Видові хірургічні хвороби тварин з анестезіологією

Внутрішні хвороби службових собак

Внутрішні хвороби тварин

Внутрішня медицина

Вступ до фаху

Загальна і спеціальна хірургія

Імунологія репродукції тварин

Клінічна діагностика хвороб тварин

Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження

Методи наукових досліджень у ветеринарній медицині та організація підготовки дисертаційної роботи

Методика наукових досліджень

Національне і міжнародне ветеринарне право

Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Технологія відтворення тварин

Фізіологія та патологія молочної залози тварин

 

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно освітньо-професійної програми та навчального навантаження. Для покращення якості підготовки спеціалістів укладено договори про практику та стажування студентів і створено філії кафедри у провідних ветеринарних клініках, лабораторіях та сільськогосподарських підприємствах, зокрема:

На базі філій організовуються майстер-класи та практичні заняття для поглиблення практичних навичок.

З кожної дисципліни з якої передбачена практика розроблені робоча програма, методичні рекомендації тощо.

 

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. Щорічно науково-педагогічними працівниками проводиться доповнення сучасним матеріалом існуючих навчально-методичних розробок та видання нових рекомендацій, посібників тощо. Викладачами кафедри за останній навчальний рік розроблено більше 20 методичних рекомендацій, а загалом видано більше 300 навчально-методичних розробок, посібників та рекомендацій для виробництва.

 

Наукова робота

За понад тридцятирічне існування кафедри науково-педагогічними працівниками напрацьовано цілий ряд напрямів наукових досліджень, серед яких: вивчення імунного статусу та неспецифічної реактивності тварин в залежності від їх фізіологічного стану та при патології репродуктивної системи і молочної залози; розробка ефективних лікувальних схем, методів та засобів терапії неплідних самок, відновлення і стимуляція їх статевої функції, профілактики різних форм неплідності; розробка ефективних діагностичних і лікувальних заходів в системі терапевтичної диспансеризації тварин; розробка ефективних комплексних методів лікування та попередження пухлин у собак та котів; вдосконалення методів місцевого та загального знеболення дрібних домашніх та сільськогосподарських тварин, розробка нових антимікробних препаратів і засобів для профілактики і лікування хвороб тварин та дезінфекції у ветеринарній медицині тощо.

За результатами науково-дослідної роботи співробітниками кафедри у різні роки захищено кандидатські та докторські дисертації, зокрема у 2023 році Горюк Ю.В. захистила докторську дисертацію на тему: «Обґрунтування, розробка та застосування бактеріофагового препарату для лікування корів, хворих на мастит», також отримано патенти України, опубліковано понад 250 наукових праць у виданнях, що відносяться до фахових та індексуються у наукометричних базах.

Станом на 2023 рік на кафедрі здобувають освіту на третьому рівні вищої освіти шість аспірантів різних курсів. Разом із науковими керівниками вони працюють над затвердженою тематикою своїх дисертаційних робіт, результати виконаних етапів доповідають на конференціях, публікують у міжнародних виданнях тощо.

 

Результати наукової діяльності співробітників та аспірантів кафедри неодноразово представлялися на вітчизняних та зарубіжних конгресах, симпозіумах, конференціях.

 • Microflora of boxes for holding veterinary patients in clinics [Electronic resource] / M. M. Mocherniuk [et al.] // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2022. – Vol. 13, no. 3. – P. 257–264. – DOI: https://doi.org/10.15421/022233
 • Production studies of the disinfectant “Enzidez” [Electronic resource] / V. Kozhyn [et al.] // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. – 2023. – Vol. 25, no. 111. – P. 78–83. – Mode of access: https://doi.org/10.32718/nvlvet11112
 • Боднар О. О. Імунобіологічна реактивність організму корів за дисфункції яєчників / Боднар О. О. // Науковий журнал Біологія тварин, том 25, №2, 2023. – С. 42-47 https://doi.org/10.15407/animbiol25.02.042
 • Production studies of the disinfectant “Enzidez” [Electronic resource] / V. Kozhyn [et al.] // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. – 2023. – Vol. 25, no. 111. – P. 78–83. – Mode of access: https://doi.org/10.32718/nvlvet11112
 • Mocherniuk M. Sensitivity of microbiota of bioaerosol and surfaces of boxes for holding animals in veterinary clinics to antimicrobial drugs [Electronic resource] / M. Mocherniuk, M. Kukhtyn, Y. Horiuk // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. – 2023. – Vol. 25, no. 109. – P. 53–58. – DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet10909   
 • Stroich V. V. Identification of the skin microbiota of healthy dogs and those with pyoderma [Electronic resource] / V. V. Stroich, Y. V. Horiuk // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. – 2023. – Vol. 25, no. 110. – P. 46–53. – Mode of access: https://doi.org/10.32718/nvlvet11008
 • Степанов О.Д. Use of the Moodle learning platform by students-veterinarians studying operative surgery /О.Д. Степанов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - 2023. - № 2 (39). С. 82-86. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2023-2.12
 • Spread of bovine necrobacteriosis in the Khmelnytskyi region / Suprovych T. M., Kolinchuk R.V., Karchevska T. M. // Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics. – – №38. – C.210-21  DOI: https://doi.org/ 10.37406/ 2706-9052-2023-1.31

 

Колектив кафедри активно впроваджує консалтингові послуги, надає практичну допомогу та залучається до виконання госпдоговірних тематик щодо проведення диспансеризації, комплексу діагностичних, лікувальних та профілактичних робіт з питань акушерської, гінекологічної та внутрішньої патології і хірургічних хвороб тварин в господарствах Подільського регіону та Буковини. За надання допомоги виробництву співробітники кафедри неодноразово заохочувалися преміями, нагороджувались почесними грамотами та відзнаками.

Укладено договори про науково-технічну співпрацю зі спорідненими кафедрами Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, та ін., а також Тернопільською дослідною станцією інституту ветеринарної медицини НААН України. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з ЗВО Польщі: SGGW, Краківським рольничим університетом, Вроцлавським природничим університетом.

Спільна наукова тематика за якою працюють НПП кафедри – «Розробка нових антимікробних препаратів і засобів для профілактики і лікування хвороб тварин та дезінфекції у ветеринарній медицині», «Патологія вагітності у корів, особливості імунобіологічного статусу, діагностика, профілактика та лікування» тощо.

Наукова робота здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою науково-педагогічної діяльності кафедри, що провадиться через функціонуючі наукові гуртки: «Ветеринарне акушерство», «Ветеринарна імунологія», «Клінічна діагностика», «Ескулап», «Біотехнологія у ветеринарній медицині», «Хірургічна допомога», «Оперативна хірургія».

Здобувачі вищої освіти неодноразово отримували призові місця у конкурсі студентських наукових робіт, а також в фахових олімпіадах за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Щорічно здобувачі вищої освіти доповідають про свої наукові здобутки на студентських науково-практичних конференціях та публікують тези за результатами проведеної роботи під керівництвом науково-педагогічних працівників.

 

 image001  image002  image003
 image004  image005  image006
 image007  image008  image009
 image010  image011  

 

Публікації студентів під керівництвом НПП кафедри: 

 • Галунко Л.В. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали VІІІ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді 23 листопада 2021 року. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2021. – С.138-139.
 • Сінькевич А.В. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали VІІІ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді 23 листопада 2021 року. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2021. – С. 247 – 249.
 • Курочка І.Ю. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали VІІІ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 23 листопада 2021 року. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2021. – С.161-163.
 • Крикливий Н. О. Йодотерапія у комплексних схемах терапії  корів за післяотельного ендометриту / Н. О. Крикливий, О. О. Боднар, Т. В. Бетлінська // Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23–24 листопада 2022 р., м. Полтава). – Полтава, 2022. –  С. 86-88.
 • Ничипорук А. Учасник ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді: Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р.
 • Лісовський М. Учасник ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді: Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р.
 • Спас А. Учасник ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді: Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р.
 • Косован А. В. Деякі аспекти регулювання чисельності безпритульних тварин / А. В. Косован, О. О. Боднар // Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23–24 листопада 2022 р., м. Полтава). – Полтава, 2022. – С. 88-89.

 

 Виховна робота.

 

Основними напрямками роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 

1.Розвиток особистості:

Проведення тренінгів та семінарів з самовдосконалення.

Сприяння розвитку креативності та критичного мислення.

Організація лекцій та зустрічей з визначеними особистостями для надихання студентів.

2.Сприяння здоров'ю та фізичній активності:

Заохочення до занять спортом та фізичною активністю.

Організація інформаційних заходів про здоровий спосіб життя.

3.Соціальна адаптація та взаємодія:

Організація студентських клубів та гуртків за інтересами.

Проведення вечорів та заходів для сприяння комунікації між студентами.

Розвиток навичок роботи в команді та міжособистісних вмінь.

4.Менторство та консультування:

Забезпечення можливостей для індивідуальних консультацій та менторства.

Сприяння адаптації першокурсників та надання їм необхідної підтримки.

Організація тренінгів з розвитку навичок навчання та планування часу.

5.Громадянська активність:

Проведення волонтерських заходів та акцій щодо допомоги ЗСУ.

Організація лекцій та обговорень на тему громадянської відповідальності.

Залучення студентів до участі у проектах соціального характеру.

Кураторами здобувачів вищої освіти є науково-педагогічні працівники кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії.