Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

Department of the Tractors, Cars and Power Tools

Викладацький склад
Лаборанти

 Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (початкова назва «Трактори і автомобілі») була організована 1966 року, яка об'єднувала курси дисциплін - конструкції тракторів і автомобілів, основ теорії та розрахунку тракторних і автомобільних двигунів, основ теорії та розрахунку тракторів і автомобілів, теплотехніки та застосування теплоти у сільському господарстві, правил дорожнього руху.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Ф.М. Музичук. Від 1977 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Ю.А. Бобильов. З 1987 року до 2021 року посаду завідувача кафедри обіймав доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії аграрної освіти І.І. Водяник. З вересня 2021 року завідувачем кафедри став доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, заслужений працівник освіти професор В.І. Дуганець.

У різні роки на кафедрі працювали А.А. Більневіч, Є.П. Коваленко, А.А. Кірічек, І.П. Олійник, Б.Г. Койфман, В.С. Таралевич, М.М. Баюк, Г.Н. Кучеров, Й.К. Шевчук, В.М. Воскресенський, В.Д. Близнець, А.С. Бурко, В.В. Смільський, О.І. Брензей, М.М. Клєвцов, А.М. Божок, В.О. Прокопчук, М.І. Кизима, В.В. Чекменьов, В.В.Майсус.

За останні роки викладачі кафедри захистили три дисертації:

  • Василь ЧЕКМЕНЬОВ(2007) – на тему: «Безступінчасте регулювання потужності дизеля при виконанні сільськогосподарських робіт застосуванням універсального регулятора», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук;
  • Віктор ДУГАНЕЦЬ(2016) – на тему: «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук;
  • Віталій ПУКАС (2020) – на тему: «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук.

За час існування кафедри було створено й обладнано сучасним устаткуванням вісім лабораторій загальною площею понад 1000 м2. Це три лабораторії конструкцій тракторів і автомобілів; лабораторія енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; лабораторія випробувань тракторів і автомобілів; лабораторія теплотехніки; лабораторія випробувань двигунів внутрішнього згоряння; лабораторія гідравліки; лабораторія газопостачання АПК.

Окрім того, було створено автотракторний полігон, клас автотренажерів та спеціалізований клас технічних засобів навчання з вивчення конструкцій тракторів і автомобілів. Усі лабораторії обладнані необхідним сучасним устаткуванням і методичними матеріалами.

Сьогодні навчальний процес забезпечують дев'ять співробітників кафедри: два доктори наук (професори), три кандидати наук (два доценти і один асистент), один асистент, а також старший лаборант і технік, які здійснюють навчальний процес з підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету та навчально-наукового інституту енергетики денної та заочної форм навчання.

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (початкова назва «Трактори і автомобілі») була організована 1966 року, яка об’єднувала курси дисциплін - конструкції тракторів і автомобілів, основ теорії та розрахунку тракторних і автомобільних двигунів, основ теорії та розрахунку тракторів і автомобілів, теплотехніки та застосування теплоти у сільському господарстві, правил дорожнього руху.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Ф.М. Музичук. Від 1977 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Ю.А. Бобильов. З 1987 року до 2021 року посаду завідувача кафедри обіймав доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії аграрної освіти І.І. Водяник. З вересня 2021 року завідувачем кафедри став доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Віктор ДУГАНЕЦЬ.

У різні роки на кафедрі працювали А.А. Більневіч, Є.П. Коваленко, А.А. Кірічек, І.П. Олійник, Б.Г. Койфман, В.С. Таралевич, М.М. Баюк, Г.Н. Кучеров, Й.К. Шевчук, В.М. Воскресенський, В.Д. Близнець, А.С. Бурко, В.В. Смільський, О.І. Брензей, М.М. Клєвцов, А.М. Божок, В.О. Прокопчук, М.І. Кизима, В.В. Чекменьов, В.В. Майсус.

За останні роки викладачі кафедри захистили три дисертації:

- Василь ЧЕКМЕНЬОВ (2007) – на тему: «Безступінчасте регулювання потужності дизеля при виконанні сільськогосподарських робіт застосуванням універсального регулятора», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук;

- Віктор ДУГАНЕЦЬ (2016) – на тему: «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук;

- Віталій ПУКАС (2020) – на тему: «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук.

За час існування кафедри було створено й обладнано сучасним устаткуванням вісім лабораторій загальною площею понад 1000 м2. Це три лабораторії конструкцій тракторів і автомобілів; лабораторія енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; лабораторія випробувань тракторів і автомобілів; лабораторія теплотехніки; лабораторія випробувань двигунів внутрішнього згоряння; лабораторія гідравліки; лабораторія газопостачання АПК.

Окрім того, було створено автотракторний полігон, клас автотренажерів та спеціалізований клас технічних засобів навчання з вивчення конструкцій тракторів і автомобілів. Усі лабораторії обладнані необхідним сучасним устаткуванням і методичними матеріалами.

Сьогодні навчальний процес забезпечують дев’ять співробітників кафедри: два доктори наук (професори), три кандидати наук (два доценти і один асистент), один асистент, а також старший лаборант і технік, які здійснюють навчальний процес з підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету та навчально-наукового інституту енергетики денної та заочної форм навчання.

Кафедра має в своєму розпорядженні наступні лабораторії:

  • конструкції тракторів і автомобілів – 3;
  • енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;
  • випробування тракторів і автомобілів;
  • теплотехніки та теплопостачання;
  • випробування двигунів внутрішнього згоряння;
  • гідравліки та водопостачання;
  • газопостачання АПК.

На кафедрі читаються наступні дисципліни: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Трактори і автомобілі». «Альтернативні енергоустановки», «Газопостачання в агропромисловому комплексі», «Гідравліка», «Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі», «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи», «Експлуатаційні матеріали», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Енергозбереження в теплоенергетичних системах та комунально-житловому господарстві», «Комп’ютерна діагностика автомобілів», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Методика викладання інженерних дисциплін», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Методика наукових досліджень», «Моделювання технологічних процесів», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Нові енергетичні засоби», «Основи діагностики і  технічної сертифікації автомобілів», «Основи наукових досліджень», «Основи технології та організації наукових досліджень», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Прикладні комп'ютерні технології», «Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів», «Тепловодопостачання в АПК», «Теплотехніка», «Теплотехніка і гідравліка», «Теплотехніка і теплоенергетичні установки», «Технічна експлуатація автомобілів», «Технічна естетика», «Технічна творчість і технологія наукових досліджень», «Технічні засоби навчання», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів».

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК КАФЕДРИ ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

1.

Удосконалення педагогічних технологій навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей

- Віктор ДУГАНЕЦЬ

2.

Розробка перспективних технологічних схем і систем водопостачання та водовідведення

- Віктор ДУГАНЕЦЬ

3.

Скорочення витрат енергоносіїв при виробництві, зберіганні та переробці продукції тваринництва

- Петро КРАСНОЛУЦЬКИЙ

4.

Активізація здібностей до науково-технічної творчості у студентів інженерних спеціальностей

- Петро КРАСНОЛУЦЬКИЙ

5.

Удосконалення ходових систем мобільної сільськогосподарської техніки

- Іван ВОДЯНИК,

- Майсус В.В.

- Віталій ПУКАС,

- Сергій ОЛЕКСІЙКО

6.

Розробка пристроїв для контролю і автоматичного регулювання завантаження двигуна

- -Олександр РОЛЯК.,

- Майсус В.В.,

- Сергій ОЛЕКСІЙКО,

- Віталій ПУКАС

7.

Дослідження основних параметрів транспортних складових технологічних систем збирання сільськогосподарських культур

- Віталій ПУКАС

  

Контакти

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 
вул. Шевченка, 12, корпус 7, 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області
32316, Україна

Тел.: (03849) 6-83-46
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.