Будні аспірантів спеціальності 201 «Агрономія»

Традиційними регіонами вирощування тютюну були і залишаються південні та західні області України, зокрема, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Вінницька, Чернівецька, Одеська, Закарпатська області. Сьогодні тютюнова галузь відновлюється в Україні. Науковцями ведеться селекційна робота та науковий пошук новітніх технологій для зменшення ручної праці при вирощуванні культури. В нашій країні на сьогоднішній день поширені понад десяток офіційно зареєстрованих сортів, серед яких: Берлей 46, Бравий 200, Спектр, Тернопільський перспективний, ВМС-24, Символ-4, Берлей 38, Вірджинія 27, СВ-13, Тернопільський 14, Собольчський 33, Жовтолистий 36. Їх виведенням і поширенням займаються вітчизняні наукові установи НААН Тернопільщини і Закарпаття.

Здобувач ІІІ рівня освіти Анатолій Рудь під керівництвом наукового керівника доктора с.-г. наук, професора Вероніки Хоміної, вже третій рік виконує дослідження перспективної культури – тютюн, взявши за основу такі фактори як: сорт, густота садіння розсади та система удобрення. Аспірант з великим ентузіазмом виконує дослідження в умовах ФГ «Ваторія» Хмельницької обл., з яким укладено договір про співпрацю із ЗВО «ПДУ». Перевірку результатів своїх досліджень здобувач сьогодні впроваджує у виробничих умовах Хмельниччини та Тернопільщини на площі 20 га. Результати обліків, аналізів та спостережень автор систематично висвітлює в наукових працях. Своїми науковими переконаннями та отриманим досвідом Анатолій Рудь щорічно ділиться з професорсько-викладацьким складом університету, що беруть участь в роботі виїзних комісій з приймання дослідів.

Переконані, що Україна має усі можливості для розвитку тютюнової галузі, а результати наукових досліджень з питань адаптованих до умов регіону технологій вирощування культури і надалі будуть ефективно впроваджуватись у виробництво.

 Матеріал підготувала

доктор с.-г. наук, професор Вероніка ХОМІНА