Обговорення результатів проміжної атестації аспірантів на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

Атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти проводиться щороку з метою оцінювання наукового рівня дисертаційної роботи здобувачів, визначення їх теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей згідно вимогам стандартів вищої освіти. Так, 22 лютого на факультеті ветеринарної медицини відбулося заслуховування звітів аспірантів про результати їх роботи за перше півріччя 2023-2024 навчального року.

Зі вступним словом виступив декан факультету Віктор ГОРЮК, зазначивши необхідність апробації наукової роботи здобувачів шляхом заслуховування їх звітів, які в подальшому сформують необхідні уміння та навички при презентації своїх робіт.

Аспіранти під час виступів представили основні положення дисертаційних робіт, розповіли про їхню актуальність, наукову новизну та практичне значення результатів досліджень. Після викладення суті кожної з дисертаційних робіт, аспіранти достатньо повно та аргументовано відповіли на поставлені присутніми питання, що свідчить про їх відмінну підготовку як науковців у галузі ветеринарної медицини.

На підставі розгляду звітів, поданих матеріалів та опитувань здобувачів визначено та проаналізовано виконання індивідуальних планів та надано рекомендації щодо подальшого виконання наукової та освітньої складової програми «Ветеринарна медицина».

 

Юлія ГОРЮК,

Гарант ОП «Ветеринарна медицина»