281 Публічне управління та адміністрування - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Управління фінансовою безпекою агробізнесу
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
ВКФПМФК 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
ВКФПМФК 1. Соціальне страхування
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Управління технологічними процесами
ВКФПМФК 1. Сучасні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин в промислових умовах
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Гігієна службових собак

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності
ВКФППК 1. Стратегія сталого розвитку територій
ВКФППК 1. Стратегічний розвиток міста
 
ВКФППК 2. Креативний менеджмент
ВКФППК 2. Управління проєктами в публічній сфері
ВКФППК 2. Піар-менеджмент
 
ВКФППК 3. Моделі та методи прийняття управлінських рішень
ВКФППК 3. Зарубіжні управлінські технології
ВКФППК 3. Моделі та методи прийняття державно-управлінських рішень
 
ВКФППК 4. Регіонально-адміністративний менеджмент
ВКФППК 4. Публічне управління сталим розвитком регіонів
ВКФППК 4. Служба в органах місцевого самоврядування
 
ВКФППК 5. Антикризове управління
ВКФППК 5. Ризик-менеджмент
ВКФППК 5. Управління безпекою підприємства
 
ВКФППК 6. Документознавство
ВКФППК 6. Діловодство
ВКФППК 6. Піар-менеджмент