211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
ВКФППК 1. Діагностика і терапія внутрішніх хвороб продуктивних тварин
ВКФППК 1. Кардіологія дрібних тварин
 
ВКФППК 2. Гігієна харчових продуктів
ВКФППК 2. Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах
ВКФППК 2. Гігієна молока та молочних продуктів
 
ВКФППК 3. Сучасні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин в промислових умовах
ВКФППК 3. Загальна ветеринарна профілактика
ВКФППК 3. Добробут у свинарстві
 
ВКФППК 4. Імунологія репродукції тварин
ВКФППК 4. Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин
ВКФППК 4. Діагностика і терапія внутрішніх хвороб коней
 
ВКФППК 5. Транскордонні інфекційні хвороби тварин
ВКФППК 5. Спеціальна епізоотологія
ВКФППК 5. Зоонози та ветеринарна охорона здоров'я
 
ВКФППК 6. Клінічна ветеринарна фармакологія
ВКФППК 6. Інтерпретація біохімічних досліджень
ВКФППК 6. Лікарські та отруйні рослини
 
ВКФППК 7. Інвазійні хвороби непродуктивних тварин
ВКФППК 7. Інвазійні хвороби продуктивних тварин і риб
ВКФППК 7. Інвазійні хвороби свиней
 
ВКФППК 8. Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості продукції тваринництва
ВКФППК 8. Безпечність та якість харчових продуктів
ВКФППК 8. Гігієна м'яса та м'ясних продуктів
 
ВКФППК 9. Видові хірургічні хвороби тварин з анестезіологією
ВКФППК 9. Хірургічні хвороби дрібних тварин
ВКФППК 9. Хірургічні хвороби продуктивних тварин
 
ВКФППК 10. Біотехнологія відтворення тварин з основами андрології
ВКФППК 10. Біотехнологія розмноження коней
ВКФППК 10. Біотехнологія розмноження продуктивних тварин
 
ВКФППК 11. Глобальна паразитологія
ВКФППК 11. Паразитологія та інвазійні хвороби коней
ВКФППК 11. Управління у ветеринарній медицині
 
ВКФППК 12. Інфекційні хвороби непродуктивних тварин
ВКФППК 12. Інфекційні хвороби птиці
ВКФППК 12. Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин
 
ВКФППК 13. Біостатистика
ВКФППК 13. Ветеринарна етика та комунікація
ВКФППК 13. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини
 
ВКФППК 14. Клінічна ветеринарна патологія
ВКФППК 14. Інтенсивна терапія та реанімація тварин
ВКФППК 14. Хірургічні хвороби коней
 
ВКФППК 15. Ветеринарна перинатологія
ВКФППК 15. Ветеринарна андрологія
ВКФППК 15. Ветеринарна клінічна дерматологія та алергологія
 
ВКФППК 16. Клінічна патофізіологія
ВКФППК 16. Основи патології
ВКФППК 16. Спеціальна патологія
 
ВКФППК 17. Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина
ВКФППК 17. Судова ветеринарія
ВКФППК 17. Судова ветеринарна танатологія
 
ВКФППК 18. Патологоанатомічна діагностика
ВКФППК 18. Морфологічна діагностика хвороб тварин
ВКФППК 18. Патологоанатомічний розтин