204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Технологія первинної переробки молока
ВКФППК 1. Технологія виробництва і переробки екологічно чистої молочної сировини
ВКФППК 1. Сучасні технології отримання, зберігання, консервування молока
 
ВКФППК 2. Технологія переробки туш тварин
ВКФППК 2. Технологія продуктів забою тварин
ВКФППК 2. Інноваційні технології переробки м’яса
 
ВКФППК 3. Організація виробничих процесів
ВКФППК 3. Мікробіологія молока і молочних продуктів
ВКФППК 3. Технологія м’яса і м’ясних продуктів
 
ВКФППК 4. Основи ветеринарної медицини
ВКФППК 4. Превентивна ветеринарія
ВКФППК 4. Ветеринарна патологія
 
ВКФППК 5. Товарознавство, стандартизація
ВКФППК 5. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю
ВКФППК 5. Міжнародна та регіональна стандартизація і сертифікація
 
ВКФППК 6. Виробництво та оцінка якості кормів
ВКФППК 6. Сучасні технології виробництва кормів
ВКФППК 6. Технологія виробництва комбікормів та кормових добавок
 
ВКФППК 7. Польове кормовиробництво
ВКФППК 7. Луківництво
ВКФППК 7. Типологія луків України
 
ВКФППК 8. Апробація і впровадження інновацій в тваринництві
ВКФППК 8. Зоотехнічний облік у тваринництві
ВКФППК 8. Сучасні лабораторні дослідження в тваринництві
 
ВКФППК 9. Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів
ВКФППК 9. Сенсорний аналіз харчових продуктів
ВКФППК 9. Санітарія і гігієна виробництва харчових продуктів з основами НАССР
 
ВКФППК 10. Економіка у тваринництві
ВКФППК 10. Економіка галузей тваринництва
ВКФППК 10. Економіка і планування в тваринництві
 
ВКФППК 11. Менеджмент і маркетинг у тваринництві
ВКФППК 11. Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
ВКФППК 11. Первинний облік у тваринництві
 
ВКФППК 12. Мікробіологія
ВКФППК 12. Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах
ВКФППК 12. Методи мікробіологічних досліджень
 
ВКФППК 13. Технологія виробництва продукції аквакультури
ВКФППК 13. Ставкове рибництво
ВКФППК 13. Сучасні технології закритих водойм