141.05 Енергетичний менеджмент - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Управління фінансовою безпекою агробізнесу
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
ВКФПМФК 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
ВКФПМФК 1. Соціальне страхування
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Управління технологічними процесами
ВКФПМФК 1. Сучасні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин в промислових умовах
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Гігієна службових собак

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Енергозбереження та енергетичний контролінг
ВКФППК 1. Енергетична ефективність устаткування та споруд
ВКФППК 1. Організація впровадження проектів енергетичного менеджменту
 
ВКФППК 2. Енергетичний контроль та автоматизація управління енерговикористанням
ВКФППК 2. Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням
ВКФППК 2. САПР інтелектуальних енергосистем
 
ВКФППК 3. Енергоефективне теплозабезпеченя виробничих і житло-комунальних комплексів
ВКФППК 3. Електроенергозабезпечення виробничих і тепло-комунальних комплексів
ВКФППК 3. Енергозабезпечення від нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії
 
ВКФППК 4. Енергозбереження засобами електричного приводу
ВКФППК 4. Енергозберігаючі режими
ВКФППК 4. Енергозбереження в технологічних процесах і установках
 
ВКФППК 5. Автоматизація контролю і управління якістю електричної енергії
ВКФППК 5. Математичне і фізичне моделювання енергетичних процесів
ВКФППК 5. Основи ресурсо- і енергозбереження