076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Управління фінансовою безпекою агробізнесу
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
ВКФПМФК 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
ВКФПМФК 1. Управління активами фондового ринку
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Управління технологічними процесами
ВКФПМФК 1. Сучасні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин в промислових умовах
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
ВКФППК 1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації
ВКФППК 1. Міжнародні стратегії економічних трансформацій
 
ВКФППК 2. Управління конкурентноспроможністю підприємства
ВКФППК 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства
ВКФППК 2. Управління якістю і конкурентоспроможністю
 
ВКФППК 3. Товарна інноваційна політика
ВКФППК 3. Інноваційна політика підприємства
ВКФППК 3. Збутова політика підприємства
 
ВКФППК 4. Управління проектами
ВКФППК 4. Управління інноваційними проектами
ВКФППК 4. Управління результативністю проекту
 
ВКФППК 5. Підприємництво і бізнес-культура
ВКФППК 5. Бізнес-культура підприємницької діяльності
ВКФППК 5. Основи підприємництва і бізнес-культури
 
ВКФППК 6. Сталий розвиток та підприємництво
ВКФППК 6. Підприємництво і політика сталого розвитку
ВКФППК 6. Сталий розвиток підприємництва