Засідання студентського гуртка «Ескулап» на базі науково-дослідного центру «Поділля»

Для становлення висококваліфікованих фахівців у галузі ветеринарії необхідно не лише мати теоретичні і практичні знання, але й займатися науково-дослідною роботою. Саме студентський науковий гурток надає здобувачам вищої освіти можливість розвивати навички застосування отриманих теоретичних знань у практичній діяльності.

З метою підвищення наукового потенціалу відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Ескулап» під керівництвом асистента кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» – Руслана Колінчука. У засіданні студентського наукового гуртка, яке проходило на базі зооветеринарної клініки НДЦ «Поділля», взяли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 4 – 5 курсів.

На засіданні гуртка «Ескулап» були розглянуті наступні питання:                  

1) науково-експериментальне обґрунтування діагностики, лікування і профілактики дистонії передшлунків великої рогатої худоби»;

2) діагностика та лікувально-профілактичні заходи при захворюваннях органів дихання».

Спочатку студенти заслухали доповіді своїх колег, далі теоретична частина була підкріплена активною  практичною роботою. Здобувачі разом із керівником вивчали органи травної та дихальної систем великої рогатої худоби, відпрацьовували різні діагностичні методи при можливих патологічних станах у тварин. Крім того, вони складали схему лікувально-профілактичних заходів для лікування захворювань передшлунків та органів дихання великої рогатої худоби.

На основі результатів засідання наукового гуртка було прийнято рішення підготувати тези доповідей для участі у науково-практичних конференціях студентів.

Такі засідання студентського наукового гуртка «Ескулап» на зооветеринарній клініці науково-дослідного центру «Поділля» допомагають здобувачам вищої освіти розвивати їхні наукові навички, збагачувати свої знання та отримувати практичний досвід, який допоможе їм у подальшій професійній діяльності в галузі ветеринарії.

Інформацію підготував
асистент кафедри ветеринарного
акушерства, внутрішньої патології та хірургії
Руслан Колінчук