Звітна наукова конференція “Результати наукової та науково-технічної діяльності Закладу вищої освіти “Подільський державний університет” у 2023 році”

 20-21 березня 2024 року в університеті відбулася звітна наукова конференція за результатами наукової та науково-технічної діяльності ЗВО “ПДУ” у 2023 році. Відкриваючи конференцію, ректор університету ІВАНИШИН Володимир Васильович наголосив на ролі й місії наукової діяльності структурних підрозділів у функціонуванні і розвитку закладу в цілому. Протягом 2023 року в університеті виконувався широкий спектр наукових робіт для національної економіки, захисту інтелектуальних та духовних цінностей, нагальних потреб суспільства і держави. Наукова і науково-технічна діяльність університету здійснювалася за ініціативною кафедральною науковою тематикою в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників і за господарськими договорами з різними господарюючими суб’єктами. Наукові дослідження були спрямовані на: розв’язання фундаментальних і прикладних проблем аграрних, технічних, ветеринарних, економічних та гуманітарних наук; створення наукового доробку та використання у процесі планування та виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт; удосконалення системи вищої освіти. Результати виконання цих досліджень відображені у реалізації проєктів з госпдоговірної тематики, наукових публікаціях, отриманні охоронних документів на інтелектуальну власність, впровадженні розробок у виробництво й освітній процес, захистах дисертацій, науково-дослідній роботі здобувачів освіти.

Відповідно до програми конференції, завідувачі кафедр факультетів і навчально-наукових інститутів університету презентували присутнім досягнення, недоліки й труднощі у звітному році та завдання їхніх структурних підрозділів на 2024 рік щодо наукової та науково-технічної діяльності.

Завершенням конференції стало підведення підсумків деканами факультетів і директорами навчально-наукових інститутів та визначення пріоритетних напрямів для суттєвого поліпшення науково-дослідної роботи, публікаційної активності й комерціалізації наукових розробок шляхом налагоджування контактів і посилення співпраці з вітчизняними й закордонними партнерами.

Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна, підсумовуючи важливість напрацювань конференції, зосередила увагу на позитивних і негативних сторонах наукового процесу всієї університетської спільноти та пропозиціях щодо забезпечення організації й координації з налагодження більш ефективної роботи.