Робочі програми окзп 211 Ветеринарна медицина

2023-2024 навчальний рік

Навчальна дисципліна

Силабус

Робоча програма

ОКЗП 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням

 sylabus

 workprog

ОКЗП 2 Філософія науки

 sylabus

 workprog

ОКЗП 3 Академічне письмо та риторика

 sylabus

 workprog

ОКЗП 4 Педагогіка вищої школи

 sylabus

 workprog

ОКЗП 5 Управління науковими проєктами

 sylabus

 workprog

ОКЗП 6 Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях

 sylabus

 workprog