32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Cектор обслуговування наукової, художньої бібліотеки та читального залу

 

Циганок Ольга Миколаївна
провідний бібліотекар

 

Посітко Людмила Анатоліївна
бібліотекар-бібліограф

 

Cектор комплектування, організації каталогів та наукової обробки документів

 

Рудик Валентина Іванівна
провідний бібліотекар

 

Юрачковська Наталія Володимирівна
провідний бібліотекар

Наукова бібліотека

Відділи

 

 
В.о. Директора наукової бібліотеки
Гораш Катерина Вікторівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (098) 527 12 40

 

Наукова бібліотека ЗВО «Подільський державний університет» веде свій відлік з березня 1921 року, коли на базі сільськогосподарського факультету було створено Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Основою фонду бібліотеки були книги передані з Кам'янець-Подільського університету і бібліотеки духовної семінарії. Наукова бібліотека і сьогодні розташована в історичній будівлі, де колись була духовна семінарія.

Книгозбірня університету є головною бібліотекою методоб'єднання  Хмельницького територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

Бібліотечний фонд – 636 700 книг
Обслуговує 3 780 читачів

Перелік журналів, що входить до наукометричних баз
Довідкова інформація
Бібліотека інформує
Книжкові виставки

Адреса бібліотеки:
Наукова бібліотека ЗВО «ПДУ»
вул. Шевченка, 12
м.Кам'янець-Подільський, 32316
тел. (03849) 6-83-18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти

Department of Law, Professional and Social-Humanitarian Education

Викладацький склад
Молодший допоміжний персонал

 

 

 

Номер телефону: (03849) 6–83–63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри

У квітні 1919 року в складі Кам'янець-Подільського державного українського університету був створений сільськогосподарський факультет. Викладання історії України, історії української культури зайняло вагоме місце серед спеціальних дисциплін. Історію України на факультеті викладав професор В.О. Біднов, який співпрацював із видатними   українськими істориками Д.І. Дорошенком  і  Д.І. Яворницьким.

У 20-ті роки ХХ ст. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті читались ідеологічні курси лекцій з історії класової боротьби, історії революційних рухів, пролетарської революції. Серед викладачів-суспільствознавців були відомі особи. Це поет І.Ю. Кулик - активний діяч Західноукраїнської революції 1918-1919 рр., а пізніше Р.Р. Заклинський - директор музею Т.Г. Шевченко в м. Києві.

З 1955 по 1973 роки кафедру очолювали доценти  І.А. Забайрачний, І.А. Мотенко, П.М. Гаман та професор А.Г. Ткачук.

В 1983 р. завідували доценти В.М. Голєв і І.Ф. Поліщук, А.В. Ткачук, М.І. Алєщенко.

У січні 1991 р. було створено кафедру історії, соціології і політології (з жовтня 1999 р. вона називалася кафедрою педагогіки і соціальних дисциплін), яку очолювали М.І. Алєщенко і О.С. Каденюк. У 2004 році кафедра знову стала називатися кафедрою історії, соціології і політології (завідувач – доктор історичних наук, професор О.С. Каденюк). Паралельно цьому, у 1991 р. було створено кафедру філософії та культурології (завідувачі – доценти  І.В. Демчик і М.Д. Попович).

14 вересня 2010 року шляхом об'єднання кафедри історії, соціології і політології з кафедрою філософії і культурології було створено нову кафедру – кафедру історії і філософії. Завідувачем кафедри був призначений док.  істор. наук, проф. О.С. Каденюк. З 27 жовтня 2011 року кафедрою завідував канд. філос. наук, доц. М.Д. Попович.

У різні часи на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори, доценти: В.С. Горський, К.К. Жоль, О.Я. Лисенко, А.М. Лой, Ю.В. Кушаков, В.П.Ключніков, доктор педагогічних наук, професор В.П. Струманський, доктор історичних наук, професор А.Г. Ткачук, кандидати наук, доценти М.І. Алєщенко, О.В. Білецький, Л.В. Білецька, С.О. Борисевич, Л.А. Гвоздєва, І.К. Довганюк, В.Г. Дубіцька, І.В. Демчик, В.М. Євтушенко, Г.М. Казієва, А.М. Мамалига, Н.І. Маркус, В.П. Ланєвський, Є.С. Латер, Р.П. Ростикус, О.Ф. Осєтров, В.С. Рєзник, С.А. Руденко, А.Ю. Скрипник, В.Г. Романюк, Л.В. Романюк, А.В. Ткачук, І.П. Торунцов, В.Г. Шилін, О.В. Шиліна, І.М. Завадська, І.А. Колосюк, Т.Г. Совєцька, В.Л. Задорожнюк, Г.Г. Кучеров, викладачі Г.І. Білозьорова, П.І. Діляновський, М.М. Пантилей, В.С. Конфітовський, А.С.  Корженівський, А.В. Ляпота,  В.В. Гула., К.І. Демчик, В.А., Я.Г. Козаченко, Й.О. Ляхнович, В.І. Смолінський.

З травня 2015 р. на базі кафедри історії і філософії була створена кафедра історії, філософії та права, а 4 вересня 2017 р. шляхом об'єднання кафедри історії, філософії та права із кафедрою іноземних мов була створена кафедра соціально-гуманітарних дисциплін у складі навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки. Завідувачем кафедр залишався док. філос. наук, проф. М.Д. Попович.

У лютому 2019 року кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, увійшовши до складу навчально-наукового інституту дистанційної освіти, була реорганізована у кафедру теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти була створена 1 вересня 2021 року шляхом об'єднання  кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри професійної освіти, увійшовши до складу навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти. Новоутворену кафедру очолила кандидат юридичних наук, доцент Д.В.Кіріка.

З вересня 2022 р. очолила кафедру кандидат історичних наук  А.М. Боднар.

Науково-педагогічний склад кафедри включає представників різних наукових галузей, зокрема: професор, доктор філософських наук Попович М.Д., професор, доктор історичних наук Каденюк О. С., кандидат історичних наук Боднар А.М., кандидат історичних наук, доцент Нестеренко В.А., кандидат історичних наук, доцент Михайлик А.О., кандидат психологічних наук, доцент Ляска О.П., кандидат юридичних наук Рарицька В.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Гораш К.В. 

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: правознавство; міжнародне економічне право; методика контролю знань; ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО; політологія і соціологія; професійна педагогіка; організація та планування навчального процесу в закладах передвищої та вищої освіти; організаційно-методична робота в закладах передвищої та вищої освіти; історія та культура України; філософія; психологія; вікова фізіологія та гігієна; психологія і педагогіка вищої школи; управління освітнім процесом в закладах профтехосвіти; педагогічні теорії та системи; методика виробничого навчання; методика виховної роботи; педагогічна майстерність; організація виховного процесу в ЗВО; культура ділового спілкування; професійне діловодство.

 

Кафедра здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх спеціальностей та освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", наукового ступеня "доктор філософії" відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Концепції гуманітарної освіти України", а також на основі принципів ЮНЕСКО, згідно з якими сучасний фахівець з вищою освітою - це високоосвічена, культурна і толерантна людина, професіонал, громадянин та патріот, котрий має демократичний світогляд і сповідує гуманістичні цінності.

         Науково-дослідна робота кафедри: «Соціокультурні, правові та гуманітарні  трансформації в умовах кризових змін в українському суспільстві».

Напрями дослідження НДР:

  • Аксіологічні та комунікативні засади функціонування культури (керівник – доктор філософських наук, професор Попович М.Д.)
  • Соціально-економічні зміни в українському селі у XIX – поч. ХХІ ст. (керівник – доктор історичних наук, професор Каденюк О.С., виконавці – канд.іст.наук, доц. Нестеренко В.А.)
  • Українська культура в контексті європейської культури: історія і сучасність (керівник –канд.іст.наук,. Боднар А.М.)
  • Кризові компетентності сучасного фахівця (керівник – канд.психол.наук. Ляска О.П.)
  • Шляхи і методи формування політичної культури: історія та сучасність (керівник – канд.іст.наук, доц. Нестеренко В.А.)
  • Прогресивні світові тенденції розвитку права (керівник –канд.юрид.наук Рарицька В.Б.)
  • Соціально-гуманітарні трансформації в суспільстві Радянської України 1920-1930-х років (керівник – канд.іст.наук, доц. Михайлик А.О.).

Кафедра іноземних мов

Department of Foreign Languages

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-21
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Колектив кафедри
Кунцьо О.І., викладач німецької та латинської мов, Попель Н.А., викладач французької та англійської мов, Гуменюк І.І., канд.філол.наук, завідувач кафедри іноземних мов, Чайковська О.В., канд.філол.наук, викладач англійської мови, Роляк А.О., канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов, викладач англійської мови.

Завідувач кафедри – Ірина Іллівна Гуменюк.

У 2000р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», у 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» спеціальність 10.02.04 «Германські мови» захистила в 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ірина Іллівна працювала викладачем англійської мови в Подільській філії Київського університету туризму, економіки і права, старшим викладачем кафедри англійської мови факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та викладачем Подільського державного аграрно-технічного університету до обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри іноземних мов у 2019р.

За ініціативи Гуменюк І.І. протягом 2018р. в університеті працювала волонтерка Корпусу Миру США в Україні – Клер Елізабет Маннінг, котра проводила практичні заняття з англійської мови у парі із викладачами кафедри за методикою "team-teaching" та брала активну участь у житті університету.
У 2018р. завідувач кафедри пройшла міжнародне науково-практичне стажування на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти» в Польщі. Фінальний англомовний проект на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти у Кам'янці-Подільському: досвід та проблематика» привселюдно представлено в Університеті Сівітас, м.Варшава.

Іноземні мови в університеті почали викладати з перших днів його функціонування. Кафедру іноземних мов засновано наприкінці 50-х рр.  З того часу кафедрою завідували: Ружицький А.А. (до 1974 р.) – старший викладач, орденоносець; Баран Я.Л. (1974-1975 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент, пізніше – доктор філологічних наук; Романишин Я.Д. (1975-1976 рр.) – старший викладач; Рабінович Г.Й. (1976-1980рр.) – викладач; Пономаренко Л.О. (1980-1982 рр.) – доктор філологічних наук, професор; Торжинська Г.Ф. (1982-1992 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент; Дорофєєва Ж.В. – старший викладач (1992-2008 рр.); Панчишина Т.А. – кандидат філологічних наук, доцент (2008-2013рр.); Чухно Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент (2013-2017рр.). У 2017р. в університеті утворено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін у результаті об'єднання кафедри іноземних мов із кафедрою історії, філософії та права. Однак у 2019р. знову створено кафедру іноземних мов та призначено на посаду завідувача Гуменюк І.І.

За період існування кафедри постійно оновлювалася матеріально-технічна й навчально-методична база та проводилася кадрова реорганізація.
Кафедра активізувала роботу по наданню допомоги профілюючим кафедрам та науково-дослідним підрозділам університету в перекладі наукових публікацій та у підготовці до здачі кандидатських іспитів з іноземної мови.

Інтелектуальний та фаховий потенціал кафедри іноземних мов відповідає сучасним вимогам, які стоять перед закладом вищої освіти та прикладними кафедрами зокрема, і здатний забезпечити викладання іноземних мов на рівні, передбаченому новими програмами та потребами суспільства. На кафедрі впроваджуються сучасні освітні технології, що враховують особливості практичної підготовки до фахового спілкування іноземною мовою.
На кафедрі працюють 4 кандидати наук (2 з них на посаді доцентів).
Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської, німецької, французької мов (за професійним спрямуванням), ділової англійської, німецької, французької мов для студентів усіх інститутів та факультетів ПДАТУ та латинської мови для студентів факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.

Мета досліджень, що проводяться на кафедрі іноземних мов, та практичних упроваджень відповідає концепції модернізації іншомовної освіти, що закладена у Державному стандарті щодо цілей та завдань вищої освіти.
Комплексна наукова тема кафедри «Проблеми викладання іноземної мови, як складової професійної підготовки фахівців для аграрної сфери в умовах інтернаціоналізації вищої освіти» реалізується за напрямами:

  • мовна діяльність як чинник професійної підготовки;
  • шляхи інтенсифікації вивчення іноземних мов;
  • сучасні технології в навчанні іноземних мов.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, регіональних, міжвузівських наукових конференцій, розробляють рекомендації по впровадженню у практику своїх наукових досліджень, підвищують кваліфікацію, проходячи закордонні стажування.

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри використовують новітні освітні методики, зокрема, інтерактивні методи навчання, комп'ютерні технології.

Кафедра іноземних мов щорічно проводить виховні заходи, спрямовані на підвищення зацікавленості у вивченні іноземних мов, розвиток творчого потенціалу студентів та прагнення до застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Виховна робота на кафедрі ґрунтується на засадах концепції безперервної системи національного виховання і проводиться як під час навчального процесу за рахунок реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і у позаурочний час.

Основними напрямами виховної роботи у контексті вимог вищої школи ХХІ століття є: організаційні заходи; заходи, спрямовані на професіоналізацію виховної роботи; заходи, спрямовані на гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з навколишнім світом, культурою інших країн, мови яких вивчаються, мистецтвом, природою; заходи, спрямовані на створення умов для вільного розвитку особистості студента; естетичне виховання студентів; формування громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки студентів; формування культури стосунків.