1237

Захарова Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: 098-251-91-38
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7792-7996
Scholar

Місце і дата народження:
28 листопада 1980 року в с. Смотрич Кам'янець-Подільського району Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 2004 році закінчила Подільську державну  аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за  спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: "Етіопатогенетичний зв'язок патології яєчників у корів з дисфункцією імунної системи та методи їх біокорекції" (16.00.07. – ветеринарне акушерство) захистила у 2013 році.
Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
Дисфункція статевої системи у корів: діагностика, профілактика та лікування


Викладає навчальні дисципліни:
«Біотехнологія у ветеринарній медицині», «Організація ветеринарної справи»


Діяльність:

2007-2014 р.р. асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічногоуніверситету.
2014 р. переведена  на посаду в. о. доцента кафедри ветеринарного акушерства і хірургії.
2016 р. доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету
2017 р. по теперішній час доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.
Нагороди: За  сумлінну працю, виховання студентської молоді, вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу та успіхи у науковій і науково-дослідницькій роботі Захарова Т. В. нагороджена почесною грамотою Кам'янець-Подільської міської ради; грамотами Кам'янець-Подільської районної ради та ПДАТУ.
Патенти: Спосіб індукції статевої охоти у корів  та телиць / Патент на винахід № 84363 Україна, МПК (2006) А 61 Д 19/00, А 61 К 31/138, А 61 31/5575 (2008.01), винахідники та власники Боднар О. О., Керничний С. П., Захарова Т. В., Боднар А. О.№ а 20070364; заявл. 02.04.2007; опубл. 10.07.2008; Бюл. № 19. – 3 с.
З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»


Основні наукові статті:

 1. Боднар О. О. Лікувальна ефективність та імуномоделюючий вплив енрофлоксацину на організм корів за ендометриту різних методів введення / О. О. Боднар, С. П. Керничний, Т. В. Захарова, В. С.Білецький // Науковий вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2014. Вип. 13 (108).   С. 49-52.
 2. Боднар О. О. Ефективність лікування корів за ендометриту при різних способах введення антибіотиків, аміридину та естрофану / О. О. Боднар, М. М. Желавський, С. П. Керничний, Т. В. Захарова, О. О. Боднар // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб.наук. праць "Ветеринарні науки". - Харків, 2015. Вип. 30, Ч. 2.  С.66-69.
 3. Боднар О. О. Сучасні підходи щодо застосування імуномодуляторів у клінічній ветеринарній практиці / М. М. Желавський, О. О. Боднар, Т. В. Захарова, І. М. Шунін // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб.наук. праць. "Ветеринарні науки". - Харків, 2015. Вип. 30. Ч. 2. С. 69-73.
 4. Боднар О. О. Імунобіологічні аспекти патогенезу маститу корів (огляд літератури та власні дослідження) / О. О. Боднар, М. М. Желавський, Т. В. Захарова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць "Ветеринарні науки". - Харків, 2015. Вип. 30. Ч. 2. С. 73-77.
 5. Боднар О.О.Лікування та імунотропний ефект окситетрацикліну на організм корів за ендометриту при його реґіонарному введенні // О.О. Боднар, С. П. Керничний, Т. В. Захарова, О.О. Боднар - Біологія тварин : науковий журнал. – Львів, 2015. Т.17. № 3. С.149.
 6. Боднар О. О. Реґіонарне застосування антибіотиків  та препаратів йоду в  комплексних схемах лікування корів за гнійного ендометриту / О. О. Боднар, С. П. Керничний, Т. В. Захарова, О. О.  Боднар // Наук. Вісник НУБіП України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». Київ, 2016. Вип. 237.
 7. Боднар О. О. Оптимізація лікування корів за гнійного ендометриту / О. О. Боднар, С. П. Керничний, Т. В. Захарова, В. С. Білецький, О. О. Боднар, В. В. Карнась, І. М. Марчук, О. С. Герік // Збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва». - Київ, 2016. С. 126-127.
 8. Боднар О. О. Вивчення взаємозв'язків між акушерською патологією та маститом у корів / Боднар О. О., Керничний С. П., Захарова Т. В., Боднар О. О., Танасюк В. І., Борусевич  К. В. // ХVI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини».  Київ, 2017.
 9. Боднар А А., Желавский Н. Н., Захарова Т. В., Керничный С. П., Боднар А. А., Борусевич К. В. Рациональная терапия коров с персистентным желтым телом яичника. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы ХХІ Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Ч. 1 /редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2018.  С. 19 – 23.
 10. Боднар О. О., Керничний С. П., Захарова Т. В. Комплексний метод лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника. Конференція. Сучасні методи дігностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині (Львів,  29-30 листопада  2018р.) : Тези доповідей / В. В. Стибель (відп. ред.). – Львів, 2018. – С. 19-20.
 11. Zhelavskyi M., Shunin I., Zacharova T. The use of ALIZIN® in the comlex therapy of cats having open-form pyometra. Collection of Scientific papers of international and practical conference "Agrarian Science and Education in European Integration Context". Part 2. State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanets-Podilsky, 2018. P. 46-47.
 12. Захарова Т. В. Оптимізація лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника / Т.В. Захарова //  Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 травня 2021 р., м. Переяслав) «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : Зб. наук. праць. - Переяслав, 2021. - Вип. 70. - С. 166-169  https://confscience.webnode.com.ua/

Основний методичний доробок:

 1. Захарова Т. В. Написання курсової роботи із навчальної дисципліни "Організація та економіка ветеринарної справи" / Т. В. Захарова, О. О. Боднар, С. П. Керничний // Методичні вказівки з написання курсової роботи із навчальної дисципліни "Організація та економіка ветеринарної справи" для студентів факультету ветеринарної медицини  напрям підготовки 6.110101 "Ветеринарна медицина" / ПДАТУ. -Кам'янець-Подільський, 2014. 40 с.
 2. Захарова Т. В. Планування ветеринарних заходів із навчальної дисципліни "Організація та економіка ветеринарної справи" / Т. В. Захарова, О. О. Боднар // Методичні вказівки "Планування ветеринарних заходів" із навчальної дисципліни "Організація та економіка ветеринарної справи" для студентів Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини. Напрям підготовки 6.110101"Ветеринарна медицина" / ПДАТУ.-  Кам'янець-Подільський, 2015. 42 с.
 3. Захарова Т. В.Розділ 3 «Економіка ветеринарних заходів» / Т. В. Захарова, О. О. Боднар // Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Організація та економіка ветеринарної справи» / Розділ 3 «Економіка ветеринарних заходів» / для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «бакалавр» / Подільський державний аграрно-технічний університет.  –   Кам'янець-Подільський, 2016. 28 с.
 4. Боднар О. О. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» / О. О. Боднар, С. П. Керничний, В.С. Чухно, Т. В. Захарова // Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» за темою: «Лікарські препарати та їх застосування у ветеринарній офтальмології» /  ПДАТУ. - м. Кам'янець-Подільський, 2017. 38 с.
 5. Боднар О. О. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» / О. О. Боднар, С. П. Керничний, В. С. Чухно, Т. В. Захарова // Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» / ПДАТУ. - м. Кам'янець-Подільський, 2017. - 38 с.
 6. Захарова Т. В.,Керничний С. П. Методичні рекомендації «Організація ветеринарної справи в районі та господарствах» до лабораторних занять з дисципліни «Організація і економіка  ветеринарної справи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» розроблені доцентами кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології і хірургії ПДАТУ. – м. Кам'янець-Подільський, 2019. – 45 с.
 7. Керничний С.П. Методичні рекомендації «Курс лекцій з дисципліни акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Захарова Т. В., Бетлінська Т.В. . -Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020.
 8. Захарова Т. В. Методичні рекомендації «Загальна та спеціальна біотехнологія (Розділ І-ІІ)» до лабораторних занять з дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині» для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.
 9. Керничний С.П., Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 211 "Ветеринарна медицина" /  Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Захарова Т. В. Мізик В.П.- Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.