1453

Супрович Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

: (03849) 2 22 76
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4708-6692
Scholar
Scopus
Publons

Місце і дата народження:
19 листопада 1958 року в м. Поспєліха Алтайського краю, Росія.


Освіта:
Вища. У 1988 році з відзнакою закінчила Костромський  державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста «Учитель біології  та хімії».

Докторську дисертацію на тему; «Молекулярно-генетичний аналіз головного комплексу гістосумісності в зв'язку зі стійкістю та сприйнятливістю до маститів у корів» захистила у 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.355.01 в Інституті розведення і генетики тварин НААН.

В 2016 році присвоєно звання професора.


Напрям наукового дослідження:
Вивчення зв'язку між BoLA-системою і захворюваннями у вітчизняних порід великої рогатої худоби (№ держреєстрації 01115U005805).


Викладає навчальні дисципліни:
ветеринарна мікробіологія та імунологія, ветеринарна вірусологія, сільськогосподарська мікробіологія; лабораторні методи діагностики тварин, методика клініко-експериментальних досліджень.


Діяльність:

 • 01.09.1997 р. – 06.10.1998 р. – асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільської аграрно-технічної академії;
 • 06.10. 1998 р. – 22.04.2014 р. – доцент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського аграрно-технічного університету;
 • 22.04.2014 р. – 20.02.2017 р. – завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського аграрно-технічного університету;
 • 20.02.2017 р. – 28.03.2019  – завідувач кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин  Подільського аграрно-технічного університету.
 • 29.03.2019 – завідувач кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення Національної поліції України Подільського аграрно-технічного університету
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Монографія:

 1. М. В. Гладій, М. І. Бащенко, Ю. П. Полупан [та ін.] ; за ред.: М. В. Гладія і Ю. П. Полупана. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин. Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН. 4.4.8. Головний комплекс гістосумісності як молекулярно-генетичний маркер в селекції великої рогатої худоби / Полтава, ТОВ «Фірма «Тех-сервіс», 2017.
 2. Suprovych, T., Suprovych М., Kolinchuk R., Panevnyk V., Chornyi I., Ostafin M., ulski K. Polymorphism of the gene BoLA-DRB3 Ukrainian breeds of cattle. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine Traicon Publishing House. Polish-Ukrainian Cooperation Scientific Monograph. 2017.  Vol. II, No.1 Р. 44-64.
 3. Cупрович Т.М., Супрович М.П. Поліморфізм гена BoLA-DRB3 як маркер чутливості до захворювань великої рогатої худоби Кам'янець-Подільський, 2020, ПДАТУ, пр. № 6 вченої ради від 27.02.20. 186 с.

Наукові статті:

 1. Suprovych T.M., Suprovych, M., Dyman, T. M., Karchevska, T. M., Koval, T. V., & Kolodiy, V. A. Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018, №9 (4), doi:10.15421/021885. P. 568-577.
 2. Suprovych, T.M., Suprovych M.Р., Koval T.V., Karchevska T.M., Chepurna V.A., Chornyi I. O., Berezhanskyi A. BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018. №9(3).  doi:10.15421/021853. Р. 363–368
 3. Suprovych, T.M., O.I.Vischur, T.M. Prylipko. BoLA-DRB3 gene as a marker of cows mammary gland status. Біологія тварин. Львів, 2019. Т.21. № 2.  С. 139.
  T. M. Karchevska 1, T. M. Suprovych Epizootological aspects of rabies of animals in Khmelnytskyi region. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018 Sept. Р. 73-74.
 4. Супрович Т.М.,Чепурна В.А. Гуморальні фактори захисту організму корів, хворих на субклінічний мастит  за дії ліпосомального препарату «Ліманін». Key issues education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland. 20-21 July.V.3.2018.  Stalowa Vola, С. 75-79
 5. Супрович Т.М.,Супрович М.П.,  Мохначова Н.Б. Генетичний профіль української сірої породи за геном BoLA-DRB3. Key issues education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland. 20-21 July.V.3.  Stalowa Vola, 2018. С. 71-75.
 6. Супрович Т.М., Супрович М.П., Чорний І.О. Виявлення асоціацій алелів  гена DRB3.2 з кількістю соматичних клітин у корів української чорно-рябої молочної породи. International scientific and practical conference  «Prospects for the development of natural sciences in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21 – 22, 2018.  Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 117-122.
 7. Bulski K., Ostafin M., Suprovych T., Czuszkiewicz J., Kurek T., Falkiewicz-Dulik M.,Pustova Z. The microbiological air quality in the st. Benedict church in Сracow. Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. 25 випуск. 2016 р. С. 9-13.
 8. Wies?aw Barabasz, Maria J. Chmiel, Marek M. Ostafin,  Karol Bulski, Suprovych T., Zoya Pustova The microbiological air quality at the fruit and Vegetable processing facility. Scientific achievements in agricultural engineering Agronomy and veterinary medicine, 2017, Vol. 1, No. 1, pp. 54-64.
 9. Wies?aw Barabasz, Maria J. Chmiel, Marek M. Ostafin,  Karol Bulski, Suprovych T., Zoya Pustova Microbiological basis of methanogenesis. Scientific achievements in agricultural engineering Agronomy and veterinary medicine, 2017, Vol. 1, No. 1, pp. 108-149.
 10. Т. Suprovych M., Suprovych The impact study of antigens class I BOLA-A and alleles gene BOLA-DRB3 MHC system for stability and cows susceptibility to mastitis.  Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2015. № 2 (3). P. 94-98.
 11. Супрович Т.М., Карчевська Т.М.,Супрович М.П., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на фузобактеріоз. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Ветеринарні науки. № 1-2 (47). 2018. С.69-74
 12. Супрович Т.М,  Колинчук Р. В. Аллельный полиморфизм гена BOLADRB3.2 при некробактериозе коров украинской черно-пестрой молочной породы. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов / гл. редактор М. В. Шалак. Горки: БГСХА, 2017. Вып. 21. В 2 ч. Ч. 1. С. 79-86.
 13. Супрович Т.М,  Чепурна В.А, Віщур О.І, Мудрак Д.І. Стан неспецифічної резис-тентності у хворих на мастит корів за дії ліпосомального препарату. Науково-технічний бюлетень.  ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, Львів. Випуск 19, № 2, 2018, С.42-48.
 14. Супрович Т.М,  Чепурна В.А, Віщур О.І. Лейкоцитарний та біохімічнй профіль крові корів, хворих на клінічний мастит, за дії ліпосомального препарату на основі етилтіосульфанілату. Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. Вип. 32 (1), Київ 2018, С. 307 – 311.
 15. Супрович Т.М,  Супрович М.П., Колінчук Р.В., Копилов К.В. Генетична подібність української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном BОLA-DRB3.2. Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. 26 випуск. 2017 р. С. 188 – 201.
 16. Супрович Т.М,  Н.Б. Мохначова,  М.П. Супрович Особливості розповсюдження алелів гену BoLA-DRB3 у сірої української породи великої рогатої худоби. Розведення  і генетика тварин.  К. Чубинське: 2017.   Вип.54. С. 221 - 228
 17. Супрович Т.М,  Супрович М.П., Колінчук Р.В. Наслідки «голштинізації» української чорно-рябої молочної породи за геном BOLA-DRB3.2. Розведення  і генетика тварин.  К. Чубинське: 2017.   Вип.54. С. 146 – 156.
 18. Супрович Т.М. Поліморфізм алелів гена BoLA-DRB3 на прикладі українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Наук. вісн. НУБіП. К.: 2013. – Вип.188. –Ч.4. С. 144–152.
 19. Супрович Т.М. Дослідження поліморфізму гена BoLA-DRB3 у корів сприйнятливих та стійких до маститів. Тваринництво України. 2013. №12.С.14–19.
 20. Супрович Т.М., Копилов К.В. Визначення ДНК-маркерів у схильних та резистентних до маститів корів української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Міжв. тем. зб. К., Чубинське: 2014. Вип.48. С. 214–223.
 21. Супрович Т.М. Розподіл алелів гена BOLA-DRB3.2 у корів української червоно-рябої молочної породи в зв'язку із маститами.  Тваринництво України. 2015. №11. С.14–19.
 22. Супрович Т.М., Мохначова Н.Б. Поліморфізм генів господарсько-корисних ознак сірої української породи великої рогатої худоби.  Біологія тварин. Львів, 2017. Т.19. №1.  С.111-118.
 23. Бірюкова О.Д., Супрович Т.М., Маковська Н.М.,  Мохначова Н.Б. Вплив генотипових та паратипових чинників на прояв захворювань молочної залози у корів. Наук. журн. «Вісник Сумського національного аграрного університету». Суми. Вип. 5/1 (31). 2017. С. 22-26.
 24. Супрович Т.М., Паневник В.В. Етіологічні чинники маститів корів української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2016. Том 18.  № 3 (70).  С.191-19.
 25. Копилов К. В., Метлицька О. І., Супрович Т.М., Мохначова Н. Б. Молекулярно-генетичний моніторинг у системі збереження генетичних ресурсів тварин. Вісник аграрної науки. 2016. № 6. С. 43-47.
 26. Григорчук І.Д., Супрович Т.М. Аналіз фітонцидної активності деревних рослин в умовах м. Кам'янця-Подільського. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2016.– № 1 (65).– С. 19-24.
 27. Супрович Т.М. Асоціативний зв'язок між алелями гена BOLA-DRB3. Супрович Т.М.,  Мохначова Н.Б., Добрянська М.Л. Характеристика сірої української породи за ДНК-маркерами.  Розведення  і генетика тварин. К., Чубинське: 2016.   Вип.51. – С. 283-290.
 28. Супрович Т.М., Бірюкова О. Д. Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у зв'язку з резистентністю та сприйнятливістю до лейкозу у корів української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід. Наук. журн. «Вісник Сумського національного аграрного університету». Серія "Тваринництво". Суми, 2015. Вип. 6 (28). С. 56-60.
 29. Супрович Т.М. Виявлення антигенів класу І BoLA-системи у корів з різною етіологією маститів. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ, 2015.  Т.3. № 3. С. 25-31
 30. Супрович Т.М. Асоціативний зв'язок між алелями гена BOLA-DRB3.2 та маститами .  Наук. вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2015. Т.17.  № 2 (62).  С.230-235.
 31. Супрович Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В., Мохначова Н.Б. Різноманітність і характер розподілу алелів гена BOLA-DRB3.2 серед порід великої рогатої худоби. Біологія тварин. Львів, 2015. Т.17. №4. С.121-129.
 32. Супрович Т.М., В.В. Влізло Діагностика маститів на ранньому етапі постнатального онтогенезу. Тваринництво України. 2013. №11. С.22–24.
 33. М.Н. Рузина, Б.В.Андрианов, Г.Е. Сулимова, Т.М. Супрович Генетические особенности российских форм вируса лейкоза крупного рогатого скота. Журнал «Генетика». Москва. том 48, № 8, 2012. С. 975-981.
 34. Супрович Т.М. Вплив антигенів І та ІІ класу  BoLA-системи на захворюваність  некробактеріозом у великої рогатої худоби. Вісник Полтавської державної аграрної академії: Науково-виробничий фаховий журнал. 2010.№4 (59).С. 152-157
 35. Супрович Т.М., Коваль Т.В. Морфологічні та імуногенетичні аспекти сприйнят-ливості та стійкості до маститів корів. Науковий вісник Львівської національної академії ветери-нарної медицини ім. С.З.Гжицького. Львів. 2004. С. 129–132.
 36. С.П.Павленко, Т.М. Супрович Главный комплекс гистосовместимости крупного рогатого скота и возможности использования в биотехнологии. Труды всероссийского науч.-иссл. ин-та экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко.- М.: 2004, том 82.
 37. Шишков В.П., Орлова А.Р., Павленко С.П., Супрович Т.М.,  Мусиенко Н.П. Генетический контроль резистентности к гемобластозам некоторых пород крупного рогатого скота. Труды всероссийского науч.-иссл. ин-та экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко.- М.: 1999, том 72.
 38. Suprovych T.M., Pavlenko S.P., Lozhkin E.F. Population analysis of class I BoLA antigenes of Russia cattle breeds. XXVth Int.Conf. on Animal Genetics. Tours-France. 1996.
 39. Suprovych T., Mizyk V., Berezhanskyi A. Полиморфизм гена BoLA-DRB3 и эндометриты ко-ров. Scientific Light,Wroclaw, 2020. V1, №34, ISSN 0548-7110. P.22-25.
 40. Suprovych T.M., Vishchur O. І., , Chepurna1 V. A. Relationship between alleles of gene BoLA-DRB3 and somatic cells amount in milk of Ukrainian black-and-white dairy breed. The Animal Biology, 2019, V.21 (4). doi:10. 15407/ animbio l21.04. 075 P.75-83.
 41. Карчевська Т.М., Супрович Т.М., Трач В.В. Основні принципи та особливості вакцинопрофілактики інфекційних хвороб службових собак. The results of scientific mind's development: 2019 № 2. Р. 8-12
 42. Супрович Т.М., Супрович М.П., Карчевська Т.М., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні аспекти захворюваності великої рогатої худоби на некробактеріоз. Зб. наук. пр. «Аграрний вісник Причорномор'я». Ветеринарні науки. Одеса. 2019. Вип.93. С.97-102.

Патенти:

 1. Супрович Т.М., Супрович М.П., Разорьонова Т.С. Спосіб діагностики маститів у корів Пат. на корисну модель № 89113 Україна, МПК (2014.01) А01К 67/00. Спосіб діагностики маститів у корі.  № u2013 13082.  заявл. 11.11.2013 р., опубл. 10.042014, Бюл. № 7.  4 с.
 2. Супрович Т.М., Супрович М.П., Чорний І.О. Спосіб діагностики некробактеріозу корів. Пат. 143185 UA, МПК (2020.01) А01К 67/00 G01N 33/554 (2006. 01)  G01N 33/569 (2006. 01)  № u 2020 01760 ; заявл. 13.03.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13, 2020 р.

Стаття (WoS)

 1. Suprovych T.M., Suprovych M.Р.,  Karchevska T.M., Kolinchuk R.V., Chornyi I.O., Kolodiy V.A. Association of BoLA-DRB3.2 alleles with cow's fusobacteriosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020. №11(2).  doi: doi.org/10.15421/022037 P.249-254

Методична робота:

 1. Супрович Т.М., Влізло В.В. Прогнозування та діагностика маститів на ранньому етапі постнатального онтогенезу: методичні рекомендації. Науково-методичні рекомендації.Кам'янець-Подільський, 2013. – 38 с. (затверджені науково - методичною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 19.12.2013 року).
 2. Супрович Т.М., Плахтій П.Д., Михальський А.В. Мікроорганізми, харчування і здоров'я людини: Навчальний посібник.  Кам'янець – Подільський: ПП. Буйницький О.А., 2006. 192 с.
 3. Супрович Т.М., Чепурна В.А., Чорний І.О. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Лабораторні методи діагностики хвороб» для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.   Спеціальність 211 – ветеринарна медицина за ОС «магістр».  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. 2017. 71 с
 4. Супрович Т.М. Курс лекцій з ветеринарної вірусології для студентів напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський: ПП. Буйницький О.А.  2015. 246 с.
 5. Супрович Т.М., Чорний І.О. «Робочий зошит для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»,   за ОС «бакалавр». Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. 2017. 75с.
 6. Супрович Т.М., Просяний С.Б. «Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за ОС «бакалавр». Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. 2018. 40с.
 7. Т.М. Карчевська, Т.М. Супрович Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичного заняття  з  дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Тема: «Діагностика, профілактика та заходи боротьби при лейкозі ВРХ» для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Подільський державний аграрно-технічний університет - Кам'янець-Подільський, 2016. 30 с.
 8. Супрович Т.М., Чорний І.О.  Методичні вказівки для виконання навчальної практики з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія і імунологія» для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві  за ОС «бакалавр». Подільський державний аграрно-технічний університет - Кам'янець-Подільський, 2016. 40 с.
 9. Супрович Т.М., Просяний С.Б. «Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за ОС «бакалавр». Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. 2016. 50с.
 10. Карчевська Т.М., Супрович Т.М., Желавський М.М., Колінчук Р.В. Хвороба Ньюкасла. Діагностика, профілактика та заходи боротьби. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни для студентів 4 та 3 СТН курсу з навчальної дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» факультету ветеринарної медицини за напрямом підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина». Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський. 2014. 52 с.
 11. Супрович Т.М. «Мікробіологія» Навчально-методичний комплекс з мікробіології для студентів напряму підготовки 6.090102 – технологія виробництва і переробки продукції  тваринництва. Кам'янець-Подільський: ПП. Буйницький О.А.  2015.  259 с.
 12. Супрович Т.М., Чумаков К.А., Трач В.В., Лайтер-Москалюк С.В., Чорний І.О. Методичні рекомендації «Медикаментозне забезпечення аптечки кінолога та надання першої невід-кладної допомоги службовим собакам» для кінологів, лікарів ветеринарної медицини (фельдшерів) кінологічних центрів структурних підрозділів НП України. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. Рекомендовано до друку  методичною радою ПДАТУ (протокол  №  9  від  24.12.2019 р.). 24 с.
 13. Супрович Т.М.  Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Молекулярні методи біології в діагностиці хвороб тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Протокол  №  9  від  24.12.2019 р.). 39 с.
 14. Супрович Т.М.,   Чорний І.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни  «Ветеринарна мікробіологія і імунологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» за  спеціальністю  211   – «Ветеринарна медицина». Протокол № 4 від 16.06. 2020 р. 59 с.
 15. Супрович Т.М.,   Чорний І.О. Тестові завдання для проведення самоконтролю з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» для здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) рівня освіти, спеціальність 211 – «Ветеринарна медицина». Протокол № 7 від 22.10. 2019 р. 32 с.