1597

Роляк Ангеліна Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 76-0-84
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0283-6157
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
4 жовтня 1967 року в м. Запоріжжя


Освіта:
Повна вища. В 1989 році закінчила Харківський державний університет ім. Максима Горького (сьогодні Харківський національний  університет ім.. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Англійська мова і література», ОС магістр.

Кандидатську дисертацію на тему: «Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Данії» захистила у 2011 році.

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теорія та методика професійної освіти», «Порівняльна педагогіка»


Викладає навчальні дисципліни:
«Ділова англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова наукового спрямування»


Діяльність:

 • З жовтня 1989 року – розпочала науково-педагогічну діяльність у Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті.
 • З листопада 1990 до вересня 2011 працювала на посаді викладача кафедри іноземних мов Подільського державного аграрно- технічного університету.
 • З вересня 2007 року до серпня 2010 р. підвищувала свій професійний та науковий рівень без відриву від навчального процесу в аспірантурі  Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Академії педагогічних наук України за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
 • 16 лютого 2011 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Професійна підготовка вчителя у вищих навчальних закладах Данії» у Спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
 • 31 травня 2011р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
 • 30 листопада 2012 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання Доцента кафедри іноземних мов.
 • З листопада 2012 року по теперішній час – доцент кафедри іноземних мов Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

Всього 67 наукових праць
За останні роки опубліковано:

 1. Danish context of higher pedagogical education: training of teachers for Folkeskole // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - VI (73). -  Issue: 175. – 2018. – C. 21-24.
 2. Continuous professional development of teachers: European context of Ukrainian transformations // Young Scientist. - № 6 (58). –  2018. – С.  338 - 341.
 3. ICT implementation in the system of teacher education: Nordic dimension // Information Technologies and Learning Tools. - 69 (1). 2019. – Institute ITLT. – C.258 – 267 Журнал включено до міжнародних каталогів і наукометричних баз: Web of Science (ESCI), USA Google Академія, USA
 4. Ukrainian Famine through the prism of the modern world literature and journalism // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. VII (34), 205. – Budapest. – 2019. -  P.18 – 20
 5. Professional education of teachers in physical training and health: the experience of Denmark // Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 24 (3). – 2020. - Kharkov National Pedagogical University. – P. 143 – 150. ISSN 2664-983751. Журнал включено до міжнародних каталогів і наукометричних баз: Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]
 6. Roliak A.O. Professional education of teachers in physical training and health: the experience of Denmark. Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 24 (3). – 2020. - P. 143 – 150. ISSN 2664-983751
 7. Roliak A.O. Adults as Non-traditional Students in the Tertiary Education of Denmark and Ukraine: Comparative Discourse of Structural, Psychologic and Pedagogic Peculiarities. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2215-2234.
 8. Roliak, A. Problem-based Learning in Pedagogic Tertiary Education: European Context Through Denmark Environment / A. Roliak, H.Dutka, K.Mylytsya, O.Matiienko, N.Oliinyk // Independent Journal of Management & Production,  2021. – Special issue 12(3). – pp. 071-084.https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1521
 9. Roliak, A. Management of teacher education: danish democratic discourse in postmodern era / A. Roliak, O. Matiienko;  E. Manzhos;  O. Shamanska;  N. Burlaka // Independent Journal of Management & Production,  2021. – Special issue 12(6). – pp. 463 – 477.https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1754
 10. International Scientific  and Practical  Conference  «Concepts  for  the  development  of  society's  scientific  potential» ( November  21-22, 2021).  Prague, Czech Republic:  Author- publishers miscellaneous, 2021. - (87). – P. 82-88. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.11.2021.010 

Навчальні посібники

Всього 18 навчально-методичних праць.

 1. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей: частина1:   Навчальний посібник / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: П.П. Зволейко Д.Г., 2007. – 30 с.
 2. Термінологічний словник: економіка, менеджмент, фінанси, банківська справа / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: П.П. Зволейко Д.Г., 2007. – 48 с.
 3. Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів економічних спеціальностей). Частина 2: Навчальний посібник / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: П.П. Зволейко Д.Г., 2014. – 42 с.
 4. НМК нормативної навчальної дисципліни «AНГЛІЙСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)» підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» / Ангеліна Роляк, Олена Семенишина, Надія Попель. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2016. – 278 с.
 5. English for Economists: Practical Course / Ангеліна Роляк, Ірина Гуменюк. – Кам.-Под.: П.П., 2020. – 290 с.

Методичні рекомендації

 1. Англійська мова. Текcти для читання (для студентів агрономічних спеціальностей) / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2016. – 44 с.
 2. Ділова англійська мова. Практикум: збірник текстів і завдань для організації практичної роботи студентів магістрів економічних спеціальностей / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2017. – 66 с.
 3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Практикум: для студентів економічного факультету ОС «бакалавр» спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Банківська справа» / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2018. – 66 с.
 4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання) / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2013. – 26 с.
 5. Методичні рекомендації з організації роботи аспіранта над рефератом (для складання іспиту кандидатського мінімуму з англійської мови) Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2013. – 31 с.

Колективні монографії:

 1. Роляк, А. О. Новітні трансформації в педагогічній освіті епохи постмодернізму: Данський контекст  / А. О. Роляк // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні науки / за заг. ред. : В. В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 179–191.