362

Павельчук Юрій Федорович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: роб. (03849) 6-83-77. моб. 0957942339
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
30 липня 1972 року в селі Клинове Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1991 році закінчив Новоушицький технікум механізації сільського господарства. У 1996 році закінчив подільську державну аграрно-технічну академію і отримав кваліфікацію «Інженер-механік». У 2004 році закінчив магістратуру по спеціальності 8.091902 – «Механізація сільського господарства».

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування параметрів сошників для сівби зернових культур підгрунтово-розкидним способом» захистив у 2009 році.


Напрям наукового дослідження:
«Проектування та удосконалення робочих органів посівних та садильних машин».


Викладає навчальні дисципліни:
сільськогосподарські машини; гідропривод сільськогосподарської техніки; система технологій галузі механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва.


Діяльність:

 • З 1995 року по 1998 рік працював навчальним майстром кафедри сільськогосподарських машин;
 • З 1998 року прийнятий на посаду асистента кафедри сільськогосподарських машин, а у 1999 році переведений на посаду асистента кафедри механізації сільськогосподарського виробництва;
 • З 2009 року по 2019 рік доцент кафедри сільськогосподарські машини і механізовані технології;
 • З 2019 року доцент кафедри агроінженерії і системотехніки.

Творчий доробок:

 1. Gevko B., Lashyk O., Pavelchuk Y. Grounding of subsoil-throwing sowing of grain-crops. Scientific journal «Fundamentalis scientiam» №2 (3) / 2017. (Madrid, Spain). ISSN 0378-5955. The journal is registered and published in Spain. It is published 12 times a year. – P. 106-111.
 2. Прокопова О.П., Павельчук Ю.Ф. Формування культури мовлення студентів-агроінженерів у системі сучасної освіти // Міжнародний науковий журнал // Професійно-прикладні дидактики. – Кам'янець-Подільський, Україна. 2017. № 3. С. 188 – 195.
 3. Павельчук Ю., Гевко Б., Рудь А. Дослідження та оптимізація конструктивних параметрів стрілчастого сошника / Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць XVIII міжн. наук. конф. (16 – 18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2017. 240 с. - С. 162- 164.
 4. Chornobay Mykola, Chornobay Larisa, Pavelchuk Yuriy. Perspectives of infrastructure support of agricultural production and complex development of rural territories // M. Chornobay, L .Chornobay, Y. Pavelchuk. / Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. [Electronic resource] Polish - Ukrainian Cooperation. Scientific Monograph Vol. II. – Traicon, http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/935, 2017 - 188.190.33.56.
 5. Павельчук Ю.Ф., Гевко Б.М., Рудь А.В. Оптимізація конструктивних параметрів сошника безрядкової сівби / Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка.  Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. С. 193- 201.
 6. Рудь А., Павельчук Ю. Теоретичні прогнозування варіанту конструкції сошника для гексагональної сівби / Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20 – 22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2018. 266 с. - С. 136 - 138.
 7. Прокопова О., Павельчук Ю. Професійна майстерність викладачів ВНЗ  компетентнісний аспект/ Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20 – 22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). –Т ернопіль: Крок, 2018. С. 334-336.

Методична робота:

 1. Рекомендації з використання тестера (пенетрометра) для дослідження компактності ґрунту [Текст] / А.В. Рудь, І.О. Мошенко, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2016. – 10 с.
 2. Методичні вказівки для проведення навчальної практики «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» / А.В. Рудь, О.В. Думанський, Ю.Ф. Павельчук, Л.М. Михайлова; за ред. А.В. Рудя – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2018. – 15 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.