937

Максимець Оксана Миколаївна

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849)68-3-23
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4833-5593
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:

20 квітня 1970 року, м. Кам’янець-Подільський


Освіта:
Повна вища. 2000 року закінчилa філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова  і література» та здобула кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури»

Кандидатська дисертація на тему: «Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові кінця XVІІ–XXст.ст.»» захистила 2008 року. Спеціальність 10.02.01 - українська мова.

14 квітня 20011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.


Напрям наукового дослідження:


Викладає навчальні дисципліни:


Діяльність:

З 1993 по 1994 працювала вихователем дитячого садка №12 (м.Кам’янець-Подільський).

З 1994 по 2000 – вихователь ГПД, вчитель української мови та літератури СШ №12 (м.Кам’янець-Подільський).

З 2000 по 2001 працювала на посаді викладача кафедри українознавства Таврійської державної агротехнічної академії.

З 2001 по 2004 – викладач кафедри українознавства ТДАТА, аспірантка Запорізького національного університету.

З 2004 по 2006 – викладач кафедри українознавства ТДАТА.

З 2006 по 2008 – старший викладач кафедри українознавства ТДАТУ.

З 2008 р.  завідувач кафедри українознавства Таврійського державного агротехнологічного університету.

З 2021 року доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету.

З 2022 року доцент кафедри математики, інформатики та академічного письма Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».


Основні наукові праці:

 1. Dzyuba, N., Telezhenko, L., Kashkano, M., Maksymets, O. Development of formulation and quality assessment of fast-cooking grain composition for pregnantwomen / Modern Development Paths of Agricultural Production. – Cham: Springer International Publishing, 2019.  P. 656-664. (Scopus).

 

 1. ADAMENKO N., OBLOVA L., ALEKSANDROVA O.,  KHRYPKO L.,   MAKSYMETS O., PASKO K.,   ISHCHUK A. Human Identity as Freedom Statement in the Philosophy of Child Education. WISDOM, 20(4), 2021.P.113-125 (Scopus).

 

 1. Словотвірна структура іменників зі значенням інтенсивної хаотичної дії // Нова філологія. Вип.4. Запоріжжя: ЗДУ, 2002.  С.166-171.

 

 

4.Формування словотвірної структури іменників зі значенням одноразової дії у новій українській мові кінця XVІІ – XX  ст. // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. Вип. 4.  Запоріжжя, 2004. С.92-96.

 

 1. Формування словотвірної структури іменників руху в українській мові кінця XVІІ – XX ст. // Нова філологія.Вип.24. Запоріжжя: ЗДУ, 2006. С.25-31.

 

 1. Дериваційний статус віддієслівних іменників з опредметненим значенням дії, процесу, стану. // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки.Вип.2. Запоріжжя, 2007. С. 127-129.

 

 1. Формування словотвірної структури іменників зі значенням комунікативної діяльності в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Вип. 15., Т. 1 Кам’янець-Подільський, 2007. С.132-136.

 

 1. Формування словотвірної структури іменників зі значенням стану, настрою та почуттів людини в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст.ст. // Наукові записки. – Серія: Філол. науки (мовознавство). Вип 18., Кіровоград, 2009 С. 349-356.

 

 1. Формування словотвірної структури іменників на позначення морально-етичних понять і відносин у новій українській мові кінця XVІІ – XX ст.ст. Наукові записки. – Випуск 89 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім Винниченка. 2010. С.35-41.
 2. «Формування словотвірної структури віддієслівних іменників на позначення обрядів, звичаїв, традицій в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст.ст. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наук. Статей // від. ред. В.А.Зарва. Бердянськ: БДПУ. 2010. випуск XXІІІ – Ч ІІІ.  ст. 339-346
 3. Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов'язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст.ст.». Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні науки». 2010. Т 2,  №4, с.55-61.
 4. «Мотивація вивчення української професійної мови як один із чинників професійної підготовки фахівців». Філологічні студії: збірник наукових праць. Випуск 1. Мелітополь: ТОВ2, Видавничий будинок ММД», 2010. с. 213-217.
 5. «Формування словотвірної структури іменників на позначення виробничих та технологічних процесів у новій українській мові». Всеукраїнська наукова конференція «Літературна спадщина Дніпрової чайки в історико-культурному контексті». – Херсон, --2011.
 6. Функціонально-семантична дистрибуція транспозиційних формантів у новій українській мові. // Лінгвістичні студії: зб. наук, праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П. Загнітко. Донецьк: ДонНУ, 2011. Вип. 23.  С. 52-57.
 7. Формування словотвірної структури іменників на позначення вчинків, актів волевиявлення людини у новій українській мові кінця XVІІ – XX ст.ст. // Наукові записки. Випуск 105(1). Серія: філологічні науки (мовознавство). У 2 ч. Кіповоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012. C.263-267.
 8.  Максимець О.М.Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов’язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст. // Українознавчий альманах. Випуск 9. Київ, Мелітополь, 2012. с.148-152.
 9. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним значенням опредметненої дії (стуктури з суфіксом -к(а)/-івк(а), -овк(а), -нк(а), -ачк(а), -учк(а)) // Наукові записки. Випуск 130. серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка. 2014.  С.467-472.
 10. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної системи іменників із транспозиційним значення опредметненої дії (структури із суфіксом -іт. // Наукові записки. Випуск 146. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. С.390-393.
 11. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним значенням опредметненої дії ((структури з суфіксом -ств(о) / -тельств(о)). Наукові записки. Випуск 154. Серія: філологічні науки. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. С.658-662.
 12. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним значенням опредметненої дії (структури з суфіксом -б(а) /             -об(а)). Науковий вісник Міжнароджного гуманітарного університету. Випуск 26. Серія «Філологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.142-143. Включений до міжнародної науко метричної бази даних Index Copernicus International.
 13. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним значенням опредметненої дії (структури з суфіксами -аціj(а), - і(и)заціj(а), -ціj(а), -кціj(а), -іj(а)). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. №13 том 3 Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.52-55. Журнал включено до міжнародної науко метричної бази IndexCopernicus International.
 14. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним значенням опредметненої дії (структури з суфіксом -н(я). Наукові записки. Випуск 165. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. С. 389-392.
 15. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням (cловотвірні структури з суфіксом -т/j/-). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 37 том 3 Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.14-17. Журнал включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International.
 16. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (утворення з нульовим суфіксом чоловічого роду) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 41 том 1 Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.115-121. (Index Copernicus).
 17. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (утворення з нульовим суфіксом жіночого роду) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 44 том 1 Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. (Index Copernicus).
 18. Переговори як складова частина ділової комунікації // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 36, 2021.

 

Наукові конференції:

        1.Формування словотвірної структури іменників зі значенням тривалої незавершеної дії в новій українській мові. // X Міжнародна конференція з функціональної лінгвістики “Функціонування російської і української мов в епоху глобалізації”.  Ялта, 2003.  С.217-220.

        2.Формування словотвірної структури іменників зі значенням руху в новій українській мові. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Слов’яни: історія, мова, культура”. Дніпродзержинськ, 2005.  С. 16-18.

        3.Тенденції розвитку сучасної української мови. //  ІVМіжнародна конференція «Інституційні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність».  Мелітополь, 2009  С. 178-180.

 1. «Формування мовної особистості як запорука національно-патріотичного виховання». //V Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді. Запоріжжя. 2011.
 2. «Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов’язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини у новій українській мові» // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мовний простір і культура комунікації». Мелітополь, 13-15 вересня 2012 р.
 3. Проблеми формування професійного мовлення студентів // Всеукраїнська науково - практична конференція ТДАТУ. м. Мелітополь. 2012 р.
 4. «Формування словотвірної структури іменників на позначення звукових процесів, що супроводжують дію у новій українській мові. // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання», Кіровоград, 28-29 березня 2013 р.
 5. «Формування мовної особистості як запорука національного виховання» // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Парадигми національно-патріотичного виховання у ВНЗ», Львів, 25-30 листопада 2015 р.
 6. «Розвиток суфіксальної словотвірної системи іменників із транспозиційним значення опредметненої дії (структури із суфіксом -б(а)/-об(а). // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації», Прикарпатський національний університет  ім. Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»», 2016.  486 с.
 7. «Розвиток суфіксальної словотвірної системи іменників із транспозиційним значення опредметненої дії (структури із суфіксом -іт. // X Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання», Кіровоград, 17-18 березня 2016року, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Воложимира Виннниченка.
 8. Суржик як проблема фахового мовлення //Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Секція «Суспільно-гуманітарні науки», Мелітополь, 2016 р.
 9. 12. «Історія формування словотвірної структури віддієслівних іменників, що є назвами виробничих та технологічних процесів у новій українській мові». // Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук». Одеса. 2017 р.
 10. Лексико-семантична організація та стилістичні особливості жіночих номінацій. / О.М. Максимець, К.А. Вакасова // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modem stage» : Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – с.108-111.

14.Формування та особливості термінів харчової промисловості (назви посуду та аксесуарів). / Максимець О.М., Кацька В.О. // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). С. 97-98

15.“Формування навичок ефективного спілкування як основа розвитку комунікативних умінь студента”. // International Multidisciplinary Conference «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» Стокгольм, Швеция. «Sci-conf.com.ua» SSPG Publish. 1-3 червня 2020 року

 1. «Мотивація вивчення української професійної мови як один із чинників підготовки фахівця». // International Multidisciplinary Conference «Key issues of education and sciences: development prospects for ukraine and poland». у Stalowa Wola, Republic of Poland. 20-21 липня 2018р.

 

Монографії

        1.Максимець О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій в економічній сфері суспільства. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: освіта, фізичне виховання, психологія, соціологія, філософія, філологія, біологія. Книга 2. Частина  3: серія монографій. 2019. С. 75-88.

 1. Eremenko L, Maksimets O., Taranenko G., Mental factor in the structure of university students’ linguistic consciousness: psycholinguistic analysis. New challenges in the development of future specialists: collective monograph. Universitatea Dunarea de Jos Galati, Romania, 2021.254 p. P.28-41.

 

Наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. Максимець О.М. Наукова стаття «Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми із транспозиційним значенням опредметненої дії (утворення із суфіксом -нин(а)) в новій українській мові. №112503 дата реєстрації 23.02.22
 2. Максимець О.М. Навчальний посібник «Мистецтво ведення переговорів». №112525, дата реєстрації 25.02.22
 3. Максимець О.М. Наукова стаття «Переговори як складова частина ділової комунікації». №112524, дата реєстрації 25.03.22

 

Навчальні посібники

 1. Максимець О.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник / О.М. Максимець. Мелітополь; ФО-М Однорог Т.В., 2020. 268 с.(15.69 ум. др. арк.).
 2. Мистецтво ведення переговорів: навчальний посібник/ А.Є. Адамович, О.М. Максимець. Мелітополь; ФО-М Однорог Т.В., 2021. 264с.(10 ум. др. арк.).

 

Методичні рекомендації:

 1. Максимець О.М. Конспект лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2019. 222 с. 12.91 ум.д.а.
 2. Максимець О.М., Адамович А.Є. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням). - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2019. 134 с. 7.79 ум.д.а.
 3. Максимець О.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Конспект лекцій. Мелітополь; ФО-М Однорог Т.В., 2020. 222 с.(12.91 ум. др. арк.).
 4. Адамович А.Є., Максимець О.М. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія»). Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. 72 с. (4.18 ум.д.а.)
 5. Адамович А.Є., Максимець О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія») Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. 38 с. (2.21 ум.д.а.)