2000

Ліщук Світлана Георгіївна

Науковий ступінь: кандидатка сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-6294-5259
Scholar
ResearchGate
Scopus
WOS

Місце і дата народження:
2 травня 1981 року в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 2005 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю 211 "Ветеринарна медицина" та здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля» захистила у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Морфофункціональні особливості росту, розвитку та резистентності тварин і птиці за різних екологічних факторів».


Викладає навчальні дисципліни:
«Патологічна фізіологія», «Ветеринарна радіобіологія», «Сільськогосподарська радіобіологія»,  «Зоологія», «Фізіологія тварин»


Діяльність:

 • 2005 рік – обрана звітно-виборною профспілковою конференцією студентів ПДАТУ на посаду голови профкому студентів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 2008-2009 роки – працювала науковим співробітником Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 2009-2012 роки – навчання у аспірантуру Інституту розведення та генетики тварин Національної Академії аграрних наук України.
 • З квітня 2016 року по вересень 2018 року– асистент кафедри фізіології, біохімії і морфології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2018 року по теперішній час – асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З березня 2019 року – обрана звітно-виборною профспілковою конференцією на посаду голови первинної профспілкової організації співробітників та студентів Подільського державного аграрно-технічного університету на громадських засадах.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 

Громадська діяльність: Голова первинної профспілкової організації співробітників та студентів ЗВО «ПДУ», Голова Молодіжної комісії профспілки працівників АПК Хмельницької області, Голова Молодіжної ради та Голова Жіночого комітету Федерації профспілок Хмельницької області.

Членкиня Ради Федерації профспілок України.

Членкиня та регіональна представниця ГО « Інститут громадянської освіти та праці ICEL».

Членкиня та регіональна представниця ГО «Український жіночий Конгрес».

 

 • «Краща жінка-лідерка - голова первинної профспілкової організації ВНЗ» із занесенням на Дошку пошани Федерації профспілок Хмельницької області (2011 р).
 • «Кращий голова первинної профспілкової організації» із занесенням на Дашку пошани ФПО (2016 р).
 • «Кращий молодий профспілковий лідер» із занесенням на Дашку пошани ФПО (2018 р).
 • Отримала нагрудний знак Федерації професійних спілок України «Профспілкова звитяга» (2014 р.)
 • Отримала нагрудний знак Федерації професійних спілок України «Профспілкова відзнака» (2021 р.)

 

Підвищення кваліфікації та стажування:
Міжнародне стажування «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» у Вищій Школі Агробізнесу Польша (м.Ломжа) (Wyższa Skoła Agrobiznesu w Łomzy, Polska), (2021).

 • Міжнародний семінар-тренінг з підвищення кваліфікації "Формування системи цінностей та навичок нового лідера освітнього простору VUCA-світу" за підтримки Фонду "Солідарності через кордони" Данської профспілки 3F - Gør dig stærkere (2021).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» від Інституту Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку спільно з IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та Навчально-науковим центром перепідготовки і підвищення кваліфікації Подільського державного аграрно-технічного університету, (2021).
 • Навчання та стажування з основ медіації у International Academy of lifelong learing (м.Київ) за підтримки International Labour Organazaton, (2022)

 

Отримала сертифікат The Common European Framework of Reference  for languages (CEFR) scale level  B2, який підтверджує високий рівень володіння англійською мовою, у 2021 році.


Наукові статті:

 1. Ліщук С.Г. Стандарти та нормативи в галузі харчових продуктів / Тетяна Приліпко, Світлана Ліщук, Ольга Шулько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» / Збірник праць секції «Актуальні питання ветеринарної медицини», – м. Кам'янець-Подільський, 2018. – С.73-75.
 2. Ліщук С.Г. Порівняльна динаміка живої маси та промірів тіла телиць молочних порід / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» / Збірник праць секції «Зоотехнія та технології виробництва продукції тваринництва», – м. Кам'янець-Подільський, 2018. – С.245-247.
 3. Ліщук С.Г. Природна резистентність тварин за різних рівнів забруднення Цезієм 137 в умовах Подільського регіону / Світлана Ліщук, Олег Цвігун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, секція «Актуальні питання ветеринарної медицини», Частина 1, – м.  Кам'янець-Подільський, 2019. – С.331-333.
 4. Ліщук С.Г., Добровольський В.В. Вплив антибіотиків широкого спектру дії на вміст ліпідів в печінці та крові курей / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль: Крок, Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С.241-249
 5. Ліщук С.Г., Каспров Р.В., Пливанюк Є.В.,Добровольський В.А. Лікування телят хворих на бронхопневмонію/«Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині».2021 р. С.66-67
 6. Каспров Р.В., Ліщук С.Г., Пливанюк Є.В.,Добровольський В.А/ Вплив антибіотиків на розвиток жирової дистрофії печінки у курей. «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині». 2021 р. С.110
 7. Lishchuk Svitlana/ Сomparative evaluations of body structure and exterior index of bulls different dairy breeds//Міжнародний науковий журнал «Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка» – м.Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 34. С. 33-38 (DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2021-1-4)
 8. Tеtiana M. Prylipko, Volodymyr B. B. Kostash, Victor M. M. Fedoriv, Svitlana H. H. Lishchuk, Volodymyr P. P. Tkachuk. Control and Identification of Food Products Under EC Regulations and Standards / Іnternational Journal of Agricultural Extension, 2021.Тom-2. p.83-91 (DOI: 33687/ijae.009.00.3964)
 9. С. Ліщук, В. Добровольський, Р. Каспров, Є. Пливанюк. Патогістологічні зміни у нирках птиці за антибіотикотерапії. «Аграрний вісник Причорномор’я». 2021. Вип. 101. С. 55-63 (DOI: 10.37000/abbsl.2021.100.11)
 10. Є. Пливанюк, Р. Каспров, С. Ліщук, В. Добровольський. Показники крові, хворих на бронхопневмонію телят, за умов інтенсифікації вільнорадикального окиснення. «Аграрний вісник Причорномор’я». 2021. Вип. 101. С. 70-80 (DOI: 10.37000/abbsl.2021.100.13)
 11. Svitlana Lishchuk. Influence of 232Th   and   ⁹⁰Sr  radionuclides on the state of natural animals resistance in radioactively contaminated territories of Ukraine./ ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 87, 2022, Pp.37-46.
 12. Світлана ЛІЩУК. Особливості інтеграції природничо-наукової й професійно-практичної підготовки  магістрів ветеринарної медицини, як передумова професійно-креативного середовища ЗВО./ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика професійного розвитку педагогічних працівників як складова безперервного навчання впродовж життя» (Wyższa Skoła Agrobiznesu w Łomzy, Polska).2022
 13. Савчук Л. Б., Ліщук С. Г. Підвищенні рівня лінолевої кислоти і вітаміну е в раціоні гусок та їх вплив на загальний вміст ліпідів і співвідношення окремих класів у яйцях // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2022. Pp. 24-28.
 14. Ліщук С. Г., Савчук Л. Б. Зміни показників прокоагулянтної і фібринолітичної систем крові при лікуванні телят за гострого перебігу бронхопневмонії// Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 28-32.
 15. Ліщук С. Г., Смоляк В. В., Добровольський В. А. Поширення, діагностика та особливості лікування уролітіазу котів// Science and innovation of modern world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27.

 Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни: з дисципліни: «Клінічна патофізіологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальність 211- «Ветеринарна медицина»/ О.А.Цвігун, С.Г.Ліщук, Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.- 60 с.

 2.  Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Біологія собак» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (ОПП «Кінологія»)» / С.Г.Ліщук, Р.В.Каспров, Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021. 69 с.

 3. Робочий зошит до лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Зоологія» для здобувачів другого (магістерського)рівня освіти спеціальність 211  «Ветеринарна медицина»/ Р. Каспров, С. Ліщук Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.-70 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальністі 211- «Ветеринарна медицина» / В.А. Добровольський, С.Г.Ліщук, Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.-58 с.
 5. Методичні рекомендацій до самостійної роботи з дисципліни: «Ветеринарна радіобіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівняосвіти спеціальності  211- «Ветеринарна медицина»/ Світлана ЛІЩУК, Володимир Добровольський м. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022р. 46 с.
 6. Електронний навчальний курс в системі дистанційного навчання Moodle з дисципліни «Сільськогосподарська радіобіологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
 7. Електронний навчальний курс в системі дистанційного навчання Moodle з дисципліни «Ветеринарна радіобіологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти на базі ПЗСО за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» та для здобувачів другого (магістерського) рівня на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».
 8. Електронний навчальний курс в системі дистанційного навчання Moodle з дисципліни з дисципліни «Патологічна фізіологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».