876

Каспров Роман Васильович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (097) 219 44 37
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5973-9905
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
14 липня 1972 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1997 році закінчив Подільську державну аграрну-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Зооінженерія» та у 2006 році – Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів абердин-ангуської породи в умовах Поділля» захистив у 2009 році.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Збереження генофонду білоголової української породи».


Викладає навчальні дисципліни:
Фізіологія тварин; Зоологія


Діяльність:

 • З 1998 по 2001 роки навчався у аспірантурі Подільської державної аграрно-технічної академії;
 • У вересні 2000 року прийнятий на посаду асистента кафедри розведення і генетики тварин;
 • З 1 вересня 2010 року переведений на посаду доцента кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва;
 • З 2015 по 2018 роки – заступник декана з навчальної роботи факультету ВМТТ;
 • З вересня 2019 року прийнятий на посаду асистента, кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології
 • З жовтня 2020 року доцент, кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Сірацький Й.З. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Р. В. Каспров [та ін.] // Монографія  Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавриленко В.М., 2011 р. 432 с.
 2. Любинський О. І., Каспров Р. В., Шуплик В. В. Селекційно-генетичні особливості формування високопродуктивних стад буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Випуск 5 (67). 2012. С. 129-135.
 3. Шуплик В. В., Каспров Р. В., Паляниця А. С. Ріст і розвиток телиць української білоголової породи та його вплив на молочну продуктивність корів-первісток // Зб. наук. пр. ПДАТУ.  Кам'янець-Подільський, 2015. Випуск 23. С. 319-327.
 4. Каспров Р.В., Шуплик В. В. Характеристика окремих селекційних показників білоголової української породи великої рогатої худоби// Зб.наук.пр. ПДАТУ.  Кам'янець-Подільський, 2016. Випуск 24. С. 230-236.
 5. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В., Каспров В.В. Молочна продуктивність і морфофункціональні особливості вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал Вип. 104. Херсон; Видавничий дім «Гельветика» 2018. С. 175-180.
 6. Любинський О. І., Каспров Р. В. Продуктивні якості корів різних селекційних груп Буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.2020. №59 С 60-66. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.59.07

Методична робота:

 1. Добровольський В.А. Каспров Р.В. Методичні рекомендації для лабораторно - практичних занять з дисципліни «Цитологія. гістологія. ембріологія» для здобувачів вищої освіти  другого (магістерського) рівня освіти на базі ОКР молодший спеціаліст спеціальності  211- «Ветеринарна медицина» / Кам'янець-Подільський, 2020. 47 с.
 2. Каспров Р.В. Добровольський В.А. Методичні рекомендації по самостійній роботи з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальність 211- «Ветеринарна медицина» / Кам'янець-Подільський, 2020. 56 с.
 3. Каспров Р.В. Добровольський В.А. Тестові завдання для проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальність 211- «Ветеринарна медицина / Кам'янець-Подільський, 2020. 28 с.
 4. Каспров Р.В. Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Зоологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / Кам'янець-Подільський, 2020. 99 с.
 5. Каспров Р.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни: «Зоологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»/ Кам'янець-Подільський, 2020. 65 с.
 6. Каспров Р.В. Тестові завдання для проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни: «Зоологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальність 211- «Ветеринарна медицина» / Кам'янець-Подільський, 2020. 25 с.