2194

Федірко Павло Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 067 271 7243
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3724-8937
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
12 вересня 1961 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1984 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію інженера механіка, а в 1992 році у Білоруському державному аграрному технічному університеті здобув кваліфікацію «Інженер-дослідник».

Кандидатську дисертацію на тему: «Підкопування і підйом коренебульбоплодів копачем з гнучкими ланками», захистив 25 квітня 1993 року в Білоруському аграрно-технічному університеті (БАТУ).

У 1999 році присвоєне вчене звання доцента.

Напрям наукового дослідження:
«Розробка ресурсозберігаючих технологій відновлення і зміцнення деталей машин»


Викладає навчальні дисципліни:
«Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Газоелектрозварювання»


Діяльність:

 • З 1977 по 1979 рік токар в інструментальній дільниці заводу деревообробного інструменту ім. Петровського м. Кам'янець-Подільський.
 • З 1984 по 1988 р. інженер-діагност, старший інженер-технолог об'єднання «Сільгосптехніка».
 • У 1988...89 роках працював асистентом кафедри ремонту машин і технології металів і в жовтні 1989 року був зарахований в очну аспірантуру Білоруського аграрно-технічного університету, яку закінчив в 1992 році. В квітні 1993 року захистив дисертаційну роботу.
 • З  1994 по 2019 рік завідувач кафедри ремонту машин та енергообладнання.
 • З квітня 2019 року по теперішній час – директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації та за сумісництвом доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Федірко П.П., Девін В.В., Ткачук В.С.  Моделювання і розрахунок реактора високого тиску в програмному комплексі ПАССАТ  / Аграрна наука та освіта Поділля:  збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Ч.2. (14-16 березня 2017р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2017. 405 с. –  С. 78-82.
 2. Федірко П.П., Кроль В.О., Бончик В.С. Дослідження процесу фіксації нарізних з'єднань анаеробними матеріалами// збірник наукових праць: випуск 29. Технічні науки / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 3. Sheychenko Victor, Hailis Gedal, Dudnikov Ihor, Fedirko Pavlo. Investigation of the tricycle tractor incline influence on its stability under the conditions of work at the of slope fields// Independent Journal of Management & Production. 2019 – v. 10, n. 7. 725-738.
 4. Бончик В.С, Федірко П.П., Федосєєв К.Л. Дослідження зношування робочих органів грунтообробних машин / Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир,  2020. 112-113с.
 5. Бончик В.С, Федірко П.П., Грищук М.В. Аналіз сезонного напрацювання бурякозбиральних комбайнів / Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир,  2020. 115-116 с.

Патенти: 

 1. Пат. 143785 U Україна, МПК А01В 13/00. Знаряддя для обробітку грунту / Бончик В.С., Дуганець В.І., Федірко П.П., Дубік В.М. (Україна) - № u 2020 01576; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 4 с.
 2. Пат. 144935 U Україна, МПК А01С 7/00. Привод висівного апарата багатоопорних і широкозахватних сівалок / Дуганець В.І., Бончик В.С., Федірко П.П., Вільчинська Д.В., (Україна) - № u 2020 01577; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.

Методична робота:

 1. Матеріалознавство і слюсарна справа: Навчальний посібник за ред. П.П. Федірка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 384 с.
 2. MATERIALS SCIENCE AND METALWORKING/ Pavlo Fedirko, Volodymyr Krol, Taras Hutsol, Serhii Kiurchev. Kraków, Kamianets-Podilskyi: Traicon, 2017. — рublishing sheets: 21,3.
 3. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини га обладнання агропромислового виробництва " у вищих навчальних закладах II—IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України (Шифр за ОПП 2.08.02) / К.Г. Лопатько, Є.Г. Афтоділянц, А.С. Опальчук, П.П. Федірко. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 20 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Ремонт машин та обладнання " для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр» / В.С. Бончик, П.П. Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ, 2017. - 40 с.
 5. Тестові завдання з  дисципліни: "Ремонт машин та обладнання" для перевірки знань студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр»  Варіанти: 1-5 / В.С. Бончик, П.П. Федірко - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 12 с.