3458

Бялковська Оксана Антонівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8239-2700
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
11 серпня 1980 року в селі Оринин, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток сільського туризму як фактор економічної активності населення» захистила у 2013 році.

Докторська дисертація на тему: «Відновлення та розвиток сільських територій: теорія, методологія і практика» захистила у 2019 році.


Напрям наукового дослідження:

«Розвиток сільських територій», «Сільський зелений туризм», «Розвиток альтернативної енергетика»


Викладає навчальні дисципліни:

Аграрний менеджмент; Управління проектами; Теорія і практика менеджменту, Керівник адміністративної служби, Муніципальний менеджмент, Офісний менеджмент.


Діяльність:

  • З 2003 по 2008 р. менеджер фірми «Каскад» Кам’янець-Подільського району , Хмельницької області.

  •  З 2008 по 2012 – аспірант кафедри «Інформаційних технологій» Подільського державного аграрно-технічного університету.

  •  З 2014 по 2015 рік  – начальник відділу кадрів Подільського державного аграрно-технічного університету.

  •  З 2012 по 2015 рік – асистент кафедри «Економічної теорії і права» Подільського державного аграрно-технічного університету.

  •  З 2015 року – доцент кафедри «Менеджменту, публічного управління та адміністрування» Подільського державного аграрно-технічного університету.

  •  З червня 2019 року –листопад 2021 завідувач аспірантури Подільського державного аграрно-технічного університету.

  •  З листопада 2021 до тепер проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності

  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»


Підвищення кваліфікації та стажування:

В червні 2010 року пройшла стажування в дм. Старе Поле, Поморське вуєвудство, Республіка Польща на тему: «Розвиток сільського туризму».

В червні 2016 року пройшла стажування MASHAV, MATC Ізраїль , на тему: «Маркетинг та зберігання сільськогосподарської продукції.

В грудні 2020 пройшла науково-педагогічне стажування на базі Університету Collegium Civitas (м. Варшава, Республіка Польща) з питань інтернаціоналізації вищої освіти, організації навчального процесу та інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах Польщі

В березні 2022 пройшла стажування в м. Картахени, Іспанія на базі «Політехнічного університету в Катахенах», за програмою «Еразмус+».

Зокрема проходила стажування та підвищення кваліфікації в підприємствах та організаціях України.


Громадська діяльність: Членкиня незалежної, розширеної делегації українських жінок в ООН (CSW65-2021) та (CSW65-2022)


 Список праць

1 О. Дудзяк. Основні важелі розвитку сільського зеленого туризму в Хмельницькій області     стаття Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам’янець-Подільський – 2009. Вип. 17  – т3 - с.398-400 (Фахове видання)               8             

2 О. Дудзяк. Оцінка агротуристичної привабливості регіону: основні фактори та показники стаття Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент” Вип. 5/2 (40). 2010 (Фахове видання)      8             

3 О. Дудзяк. Основні принципи класифікації в сільському зеленому туризмі.    стаття   Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.98. – Харків: ХНТУСГ, 2010р. – 371с. (Фахове видання)             8             

4 О. Дудзяк, Т. Краковська. Використання водних ресурсів Хмельницької області в агротуристичному бізнесі. тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стан та перспективи використання водного басейну Поділля: промислові, екологічні, туристичні аспекти” Кам'янець-Подільський, 2010 – 128с.                5/3         Т. Краковська

5 О. Дудзяк. Перспективи розвитку агротуризму в Україні. /О.А. Дудзяк// друкована стаття Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент” Вип. 2/2 (31). 2010 (Фахове видання)          8             

6 О. Дудзяк. Впровадження польського досвіду сільського зеленого туризму на території Хмельницької області стаття   Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.112. – Харків: ХНТУСГ, 2011р. – 519с. (Фахове видання)       9             

8 О. Дудзяк. Лекція як один з елементів навчального процесу її види та структура.       тези       Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти 2012 Кам’янець-Подільський        4             

9 О. Дудзяк. Значення санаторно-курортної діяльності для розвитку галузей національної економіки.   тези  XV міжнародна науково-практична конференція “Фізична реабілітаційна медицина в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішень у світлі вимог ВООЗЮ секцій та ради фізичної та реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів 11-12 грудень 2015, Київ               3/1         В. В. Іванишин, М.В. Субота,  Т.В. Семикопна

10 О. Дудзяк. Організаційні аспекти розвитку сільського туризму в Україні тези Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів та студентів 10 листопада 2015 року «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»             3             

11 О. Дудзяк. Роль дорадництва в розвитку сільського зеленого туризму стаття Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський. – Вип. 23. – 2015. – С. 398-400. (Фахове видання)           10          

12           О. Дудзяк. Застосування в Україні досіву розвитку сільських територій Європейських країн та США .                стаття   Збірник наукових праць Подільського державного агарно-технічного університету. – 2015. – Вип. 24. – том. 3. С.5 – 10. (Фахове видання)    10/5       В.В. Іванишин

13           О. Дудзяк. Агротуристичний продукт: товар чи послуга?          стаття   Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Спец. вип.  – Полтава: ПДАА. – 2015. – С. 88-93. (Фахове видання)     11          

14           О. Дудзяк. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій.             стаття   Науковий вісник Ужгородського університету – серія економіка – вип. 2(48) 2016 – С. 133-136.( Index Copernicus) (Фахове видання)             10          

15           О. Дудзяк. Вплив державної політики на розвиток сільських територій.           тези       Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції . Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції 28 жовтня 2016 р. Подільський державний аграрно-технічний університет. – К.-П., 2016. - С. 176-178.    3             

16           В. Іванишин, О. Дудзяк. Лідер як позитивний рушій розвитку сільських територій.    тези       Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців, аспірантів та студентів 10 листопада 2016 р. / Подільський державний аграрно-технічний університет. – К.-П., 2016. - С. 5-7.        5/2        

17           О. Дудзяк. Проблема диверсифікації в сільському господарстві та її вплив на розвиток сільських територій           тези       VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування» до 30-річчя заснування кафедри обліку і оподаткування 21-21 листопада 2017 р               5             

18           О. Дудзяк. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій.          стаття                Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал 3-4 2017 (68)

( Index Copernicus) (Фахове видання)  11           -

19           Dudziak O. Komarnitskyi S. Knapczyk A. Agritourism component of rural development   стаття   SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN AGRICULTURAL ENGINEERING, AGRONOMY AND VETERINARY MEDICINE Polish - Ukrainian Cooperation 2017Scientific Monograph Vol. II     18/6

20           Дудзяк О. Вплив нетрадиційних джерел енергії та енргозбереження на розвиток сільських територій                 стаття   Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - Випуск № 7. -  С. 107-111. ( Index Copernicus) (Фахове видання)          10          

21           Дудзяк О. Сільський зелений туризм як елемент диверсифікації сільського господарства та розвитку сільських територій      стаття   Ефективна економіка. – 2017 №10

 ( Index Copernicus) (Фахове видання) 10          

22           Дудзяк О. Проблема мотивації повернення молоді на сільські території.        тези       Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія. Збірник тез міжнародної конференції, присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський 2017 р. 48 с.        4             

23           Дудзяк О. Історія розвитку сільських територій України, основні соціально-економічні фактори.                стаття   Ефективна економіка. – 2017 №10 ( Index Copernicus) (Фахове видання)         10          

24           Дудзяк О. До питання дослідження соціально-економічних систем в сучасних умовах.          стаття                Формування ринкових відносин в Україні. НДЕІ. Мін.екон України – 2017 Випуск №6 – с. 9-13.( Index Copernicus) (Фахове видання) 9            

25           Дудзяк О. А. Імплементація світового досвіду ведення політики розвитку сільських територій до українських реалій.       стаття   Ефективна економіка. 2018. №2

( Index Copernicus) (Фахове видання)  10          

26           В. Іванишин, Б. Бордман,  Дудзяк О. Вплив досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях         стаття   Формування ринкових відносин в Україні. НДЕІ. Мін.екон України – 2018 Випуск № 12(211) с. 92-96 ( Index Copernicus) (Фахове видання) 10/3      

27           Дудзяк О. Порівняльна характеристика розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики) в західних регіонах України та прикордонних регіонах Польщі. Ефективна економіка/ О. Дудзяк //2018. №3                стаття   Ефективна економіка. – 2018. №3( Index Copernicus) (Фахове видання)           10          

28           Дудзяк О. Покотильська Н. Загальна методологія дослідження розвитку сільських територій.                 стаття   Інноваційна економіка. 2018. № 3-4 (74). С. 75-79.( Index Copernicus) (Фахове видання)          10/5               

29           Дудзяк О. Демографічна ситуація на сільських територіях України в період відновлення та розвитку. стаття   Ефективна економіка. 2018. № 5. ( Index Copernicus) (Фахове видання)            10          

30           Іванишин В. Дудзяк О. Вплив земельної реформи на розвиток сільських територій.                 стаття                Формування ринкових відносин в Україні. НДЕІ. Мін.екон України – 2018 Випуск № 10(209) с. 76-81( Index Copernicus) (Фахове видання)    10/5      

31           Дудзяк О. Вплив польського досвіду на розвиток сільського туризму в селах України.             стаття                Агросвіт. № 24 грудень 2018 с.10-10-13( Index Copernicus) (Фахове видання) 11/4       Н.А. Славіна І.І. Гуменюк

32           Дудзяк О. Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях.

стаття   Агросвіт. № 1-2 січень 2019 с.10-10-13 ( Index Copernicus) (Фахове видання)   10           -

33           Дудзяк О. Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення    стаття   Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 1. - С. 151-156 ( Index Copernicus) (Фахове видання) 11          

34           Дудзяк О. Вплив агроосвіти на відновлення та розвиток сільських територій Агросвіт. № 3 лютий 2019 с.10-10-13 стаття              Агросвіт. № 3 лютий 2019 с.10-10-13

( Index Copernicus) (Фахове видання)  10          

35           Дудзяк О. Значення екології для розвитку сільських територій             стаття   Агросвіт. № 6 2019 с.10-10-13 с. 55-58 ( Index Copernicus) (Фахове видання) 10          

36           Дудзяк О.  Гуменюк І. Вплив агрохолдингів на розвиток сільських територій                 стаття   Формування ринкових відносин в Україні. НДЕІ. Мін.екон України – 2019 вип №2 ( Index Copernicus) (Фахове видання)   10/5               

37           Попрозман Н.І. Дудзяк О.А. Advisory service as the basis of development of innovative entrepreneurial business (Дорадництво як інноваційна основа розвитку підприємницької діяльності)              тези       Зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Глобальні і регіональні проблеми інформант. в сусп. та природокорис. - 2017. К. : Компринт, 2017. – С.140 - 142.          5/2        

38           Іванишин В.  Дудзяк О.  Аграрна освіта, як основний з ключових елементів розвитку сільських територій                 тези       Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019. – 317 с.169-171 с.     4/2               

39           Дудзяк О.  Сільський туризм один з видів диверсифікації аграрного бізнесу і розвитку сільських територій           тези       V міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Сучасний рух науки» 7-8 лютого 2019 р. Дніпро 2019 864с.            4             

40           Дудзяк О.  Значення інформаційно-консультативних служб та дорадчих організацій для відновлення та розвитку сільських територій тези       Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 січня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – 148 с.    

41           Маркіна І.А. Чикуркова А.Д. Дудзяк О.А.  Опалюк Т.Л. Добренко І.А.Globalization-induced changes in higher education management in Ukraine. Глобалізаційні зміни в управлінні вищою освітою в Україні ISSN: 0951-354X      стаття International Journal of Educational Management. Volume 33, issue 6. September 2019. Pages 1291-1302 Міжнародний журнал управління освітою , Вип. 33 № 6, стор 1291-1302. https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2019-0037 Scopus 15/3 

42           Дудзяк О.А. Відновлення і розвиток сільських територій України в умовах євроінтеграції монографія                Кам’янець-Подільський 2019. Видавець: П.П.  ЗволейкоД.Г. Монографія         359         Наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації

43           Іванишин В. В. Дудзяк О.А. Проблеми та перспективи розвитку людського потенціалу сільських територій України          Стаття   Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск 46 https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-46 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( Index Copernicus) (Фахове видання)  11/5      

44           Inna Kuznetsova Olha Balabash Oksana Dudziak Nataliia Semenyshena Yuliya Karpenko  . Management of the Biofuel Production Development on the Basis of Scenario  Основні положення менеджменту розвитку виробництва біопалива. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.25681       Стаття   Environmental Research, Engineering and Management Vol. 76 No. 3 (2020) Published: 2020-09-25 https://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/25681  Scopus             11/2      

45           Olena Knysh Oksana Dudziak. Overcoming the Challenges – the Impact of COVID-19 on Agricultural Higher Education in Ukraine Подолання викликів - вплив COVID-19 на сільськогосподарську вищу освіту в Україні. ISSN: 2066-7329  |  e-ISSN: 2067-9270 Стаття   Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala Vol. 12 No. 3 (2020) August, 2020Educaţie Multidimensională          Volume 12, Issue 2, Supplementary 1 https://doi.org/10.18662/rrem/12.2Sup1/302 Index Copernicus  Web of Science (WOS) 10/5      

46           Andrii Sava, Oleksiy Krasnorutskyy, Oksana Dudziak, Olena Moskvichova, Liliia Rarok Sustainable development of rural areas: strategy and conceptual framework (Ukrainian case). Сталий розвиток сільських територій: стратегія та концептуальна база (український випадок) ISSN: 2236-269XDOI: 10.14807/ijmp.v11i9.1433                Стаття Independent Journal of Management & Production 11, No 9 (2020) Index Copernicus  Web of Science (WOS) 10/2        

47           Бялковська О.А. Славіна Н.А. Гуменюк І.І.Санаторно-курортна діяльність як фактор розвитку сільських територій           Стаття   Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8668 ( Index Copernicus) (Фахове видання)     11/4      

48           В.В. Іванишин Бялковська О.А. Імплементація світового досвіду формування політики розвитку сільських територій в умовах трансформації соціально-економічної системи               монографія        Наука ХХІ виклики та перспективи. Колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – 266с ( Index Copernicus) (Фахове видання) 22 /10   

49           Бялковська О. Прокопов Д.Сучасний стан альтернативних джерел енергії в Україні  тези       TOPICAL ISSUES OF PRACTICE AND SCIENCE Abstracts of XXVI International Scientific and Practical Conference London, Great Britain May 18 – 21, 2021              3/2        

50           Julia Gorzelany  ,Magdalena Gorzelany–Dziadkowiec ,Lidia Luty ,Krzysztof Firlej ,Martina Gaisch, Oksana Dudziak, Cornelia Scott. Finding links between organisation’s culture and innovation. The impact of organisational culture on university innovativeness. Пошук зв'язків між культурою організації та інноваціями. Вплив організаційної культури на інноваційність університету. doi.org/10.1371/journal.pone.0257962            стаття   Plos one. October 8, 2021 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257962 Scopus 15/3             

51           В.В. Іванишин Бялковська О. A. Значення вищої освіти для розвитку сільських територій та формування сільських лідерів. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL:       стаття   http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10160 (дата звернення: 25.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.4              10/5      

Методичні розробки

52           Чикуркова А.Д., Кучер О. В., Лаврук О. С., Гоголь Т.В., Покотильська Н. В., Славіна Н.А., Бялковська О.А., Прокопчук Л.М., Гоголь І.А.Методичні вказівки і рекомендації до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».                методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016.     42/5      

53           Чикуркова А.Д., Кучер О. В., Лаврук О. С., Гоголь Т.В., Покотильська Н. В., Славіна Н.А., Бялковська О.А., Прокопчук Л.М., Гоголь І.А. Методичні вказівки і рекомендації до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент»     методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. 41/5      

54           Чикуркова А.Д., Кучер О. В., Лаврук О. С., Гоголь Т.В., Покотильська Н. В., Славіна Н.А., Бялковська О.А., Прокопчук Л.М., Гоголь І.А. Методичні вказівки і рекомендації до виконання дипломних робіт за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» методична розробка                Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016.        44/5      

55           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Менеджмент та адміністрування. Методичні вказівки що до забезпечення самостійної роботи студентів для здобувачів (бакалаврів) першого рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»        методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019. 34/17     Славіна Н.А.

56           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Менеджмент та адміністрування. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять для здобувачів (бакалаврів) першого рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»                методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.     84/42    

57           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Менеджмент та адміністрування. Операційний менеджмент. Формування та розвиток операційної системи. Конспект лекцій. Розділ 1.Для здобувачів (бакалаврів) першого рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.             43/22    

58           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Менеджмент та адміністрування. Операційний менеджмент. Формування та розвиток операційної системи. Конспект лекцій. Розділ 1.Для здобувачів (бакалаврів) першого рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.             59/30    

59           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень»  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент". Кам'янець-Подільський, 2020.                 методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020р    66/33    

60           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Конспект лекцій з дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень»  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент".       методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам'янець-Подільський, 2020.             81          

61           Бялковська О.А., Славіна Н.А. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень»  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент". Кам'янець-Подільський, 2021. 40 с.             методична розробка    Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам'янець-Подільський, 2020. 40/20    

62           Чикуркова А.Д., Дудзяк О.А., Лаврук О. С., Кучер О. В., Гоголь Т.В., Покотильська Н. В., Славіна Н.А., Прокопчук Л.М.Тестові завдання до здачі єдиного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» (денної і заочної (дистанційної) форми навчання за  ОС «бакалавр»          методична розробка    ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2020.            90/11    

63           Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О. В., Покотильська Н. В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В. Тестові завдання до здачі єдиного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» (денної і заочної (дистанційної) форми навчання за ОС «бакалавр»                    ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2020.     90/11     64           Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт за ступенем «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»        методична розробка    Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021.       90/11               

65           Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О. В., Покотильська Н. В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В.Методичні вказівки і рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт за ступенем «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» методична розробка    Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021.           90/11