1764

Бурдига Віталій Миколайович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: (03849) 6-83-90, (097) 942 48 37
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1195-4040
Scholar

Місце і дата народження:
14 серпня 1982 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницька область


Освіта:
Вища. У 2006 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію магістр з  агрономії.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Формування продуктивності сорго зернового та соризу залежно від строку і способу сівби в умовах Лісостепу західного» захистив у 2013 році.


Напрям наукового дослідження:
«Технології вирощування круп'яних культур»


Викладає навчальні дисципліни:
Агрометеорологія.


Діяльність:

 • З квітня по вересень 2006 р. – молодший науковий співробітник БЦДСС Інституту цукрових буряків НААН.
 • З вересня 2006 по жовтень 2007 рік – майстер з виробничого навчання Коледжу ПДАТУ.
 • З листопада 2007 по  жовтень 2010 рік - аспірант на кафедрі землеробства, землевпорядкування і землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальність «Рослинництво».
 • З листопада  2010 року по серпень 2018 рік – асистент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З червня 2014 року по теперішній час – директор науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня2018 року по  серпень 2021 рік– асистент кафедри екології, карантину і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З  01 вересня 2021 року асистент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін  Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 


Наукові статті

 1. Бурдига В.М. Формування урожаю сорго зернового залежно від елементів технології вирощування / В.М. Бурдига // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – К., 2012. – Вип. 14.  – С. 254-257.
 2. Бурдига В.М. Вплив строків та способів сівби на урожайність сорго зернового / В.М. Бурдига // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2012. Вип. 16. – С. 282-286.
 3. Рихлівський І.П. Вплив строків сівби на продуктивні властивості сорго зернового та рисозернового / І.П. Рихлівський, В.М. Бурдига // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2012. – Вип. 73. – С. 152-155.
 4. Бурдига В.М. Вплив строків та способів сівби на енергетичну ефективність вирощування сорго зернового [Електронний ресурс] / В.М. Бурдига // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 37. – Режим доступу:http://nd.nubip.edu.ua/2013_1/13bvm.pdf.
 5. Тригуб О.В., Бурдига В.М. Формування колекції світового генофонду гречки в Україні та напрями її вікористання / О.В Тригуб, В. М. Бурдига // Посібник українського хлібороба. Наук.-прак. збірник, 2015.- С118-123.
 6. Рарок А.В., Рарок В.А., , Бурдига В.М.,  Коруняк О.П. /Підвищення продуктивності посівів гречки шляхом оптимізації параметрів сівби [Текст] // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип. 25. Кам'янець-Подільський, 2016. С.57-64
 7. Рарок А.В. Коруняк О.П.,  Бурдига В.М., Рарок. В.А.      /Колекція світового генофонду роду FAGOPYRUM MILL: формування, вивчення та використання зразків генофонду [Текст] // Подільський вісник – Вип. 26, Кам'янець-Подільський, 2017 – № 26.   С. 87-93
 8. Косян А., Смірнов О., Таран Н., Бурдига В., /Тест-система на основі кореневих екструдатів для скринінгу високопродуктивних форм гречки посівної // Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка Випуск 2(72) С. 71-75.
 9. Рихлівський І.П., Вахняк В.С., Бурдига В.М., Строяновський В.С.  Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на морфологічні показники і продуктивність  в умовах НВЦ "Поділля"                   // Подільський вісник – Випуск Вип. 26, Кам'янець-Подільський, 2017 – № 26.    с. 157-174
 10. Poltoretskyi S. P., Burdyha V. M., Bilonozhko V. Y. Influence of duration and the sowing method on the features of vegetation of grain sorghum and soriz // Вісник Уманського НУС. Умань, 2018. №1. С. 23– 28.
 11. Poltoretskyi S. P., Burdyga V. M., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O. Formation of photosynthesis surface of sorghum and soriz depending on timing and methods of sowing // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Умань, 2018. Вип. 93. Ч. 1: Агрономія. С. 107 – 118.

Монографії:

1. С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, В. М. Бурдига, І. П. Рихлівський, Н.М.Полторецька, А.О.Яценко, А.П. Березовський, М.Ф.Блащук. // Монографія Адаптивні технології вирощування круп'яних культур. Ч. 1 Сорго і Сориз. Умань Видавничо-комерційний центр «Візаві», 2018.  158 с.

Патенти:

 1. Пат. 72538 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб вирощування сорго зернового / Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Бурдига В.М.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – 
  № u201200011 заявка від 03.01.2012. Опубл. бюл. №16, 2012 р.
 2. Пат. 78650 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб вирощування соризу / Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Бурдига В.М.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – № u201211337 заявка від 10.2012. Опубл. бюл. №6, 2013р.
 3. Пат. 72538 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб вирощування сорго зернового / Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Бурдига В.М.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – № u201200011 заявка від 03.01.2012. Опубл. бюл. №16, 2012 р.
 4. Пат. 78650 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб вирощування соризу / Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Бурдига В.М.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – № u201211337 заявка від 01.10.2012. Опубл. бюл. №6, 2013 р.
 5. Пат. 112800 Україна, МПК A01C 21/00. Спосіб вирощування екологічно-чистого зерна гречки в поукісних посівах / Іванишин В. В., Бурдига В.М. Сеник І. І.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – № u201607595 заявка від 11.07.2016. Опубл. бюл. №24, 2016 р.
 6. Пат. 120813 Україна, МПК A01C 21/00.; Спосіб вирощування зерна гречки в проміжних посівах / Іванишин В. В.,  Бурдига В.М.    Сеник І. І. заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – № u20170258 заявка від 20.03.2017. Опубл. бюл. №22, 2017 р.
 7. Пат. 129700 Україна, МПК A01C 21/00.; Спосіб вирощування гречки Бурдига В.М. Гаврилянчик Р. Ю.  Сеник І. І. заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. –  № u201804613 заявка від 26.04.2018., Опубл. бюл. №21, 2018 р.