Освітньо-професійні програми

 

Другий рівень вищої освіти
ОС «МАГІСТР»

Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Силабус - Виробнича практика Силабус - Інформаційні теxнології в енергетиці Силабус - Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів Силабус - Безпека праці в енергоустановках Силабус - Ділова іноземна мова Силабус - Електромагнітна сумісність Силабус - Електротехнології в апк Силабус - Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів Силабус - Методика наукових досліджень Силабус - Основи енергоощадності Силабус - Проектування енергетичних об'єктів сільського господарства + Силабус - Теорія оптимізації Силабус - Філософія науки та інноваційного розвитку Силабус -Тепловодопостачання в АПК
 
Професійна освіта
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Агроінженерія
 
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Ветеринарна медицина (1) (2)
Кінологія
 
Агрономія
Охорона навколишнього середовища
Садівництво та виноградарство
Садово-паркове господарство
Землеустрій і кадастр

Перелік вибіркових дисциплін

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

ОПП, що вступають в дію з 01 вересня 2020 року