«Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах цифрової економіки»

Шановні науковці та здобувачі вищої освіти!

 

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу спільно зі співорганізаторами інших закладів освіти запрошує прийняти участь у роботі

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах цифрової економіки»

(конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ посвідчення №582від 11.12.2023 р)

 

яка відбудеться 26 квітня  2024 року

 

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницької діяльності

Секція 2. Управлінський облік та контроль у системі оперативного і стратегічного управління підприємством

Секція 3. Оподаткування, звітність і аудит: сучасний стан і перспективи розвитку

Секція 4. Digital-технології в обліку, аналізі, аудиті і оподаткуванні: світові тенденції – українські реалії

Секція 5. Актуальні проблеми менеджменту, економіки та фінансів підприємств і організацій

 

Робоча мова конференції:

українська, англійська

Форма участі в конференції: дистанційна

Детальна інформація >>ТУТ<<