Подільський державний аграрно-технічний університет

Бурдига Віталій Миколайович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання:

Контактний телефон: (03849) 6-83-90, (097) 942 48 37

E-mail: ndikk@ukr.net

Місце і дата народження:
14 серпня 1982 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницька область

Освіта:
Вища. У 2006 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію магістр з  агрономії.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Формування продуктивності сорго зернового та соризу залежно від строку і способу сівби в умовах Лісостепу західного» захистив у 2013 році.

Напрям наукового дослідження:
«Технології вирощування круп'яних культур».

Викладає навчальні дисципліни:
Фітопатологія

Діяльність:

 • З квітня по вересень 2006 р. молодший науковий співробітник БЦДСС Інституту цукрових буряків;
 • З 2006 по 2007 рік майстер з виробничого навчання коледжу ПДАТУ.
 • 2007 по 2010 рік аспірант на кафедрі землеробства, землевпорядкування і землеустрою, спеціальність 06.01.09. «Рослинництво» Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 2010 р. – асистент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин;
 • З 2014 р. – по теперішній час директор науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої.
 • З 2018 р. – по теперішній час асистент кафедри екології, карантину і захисту рослин

Наукові статті

 1. Рихлівський І.П. Вплив строків сівби на якісні показники сорго зернового і рисозернового / І.П. Рихлівський, В.М. Бурдига // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець- Подільський, 2011. – Вип.  №19. – С. 14-17.
 2. Бурдига В.М. Формування урожаю сорго зернового залежно від елементів технології вирощування / В.М. Бурдига // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – К., 2012. – Вип. 14.  – С. 254-257.
 3. Бурдига В.М. Вплив строків та способів сівби на урожайність сорго зернового / В.М. Бурдига // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2012. Вип. 16. – С. 282-286.
 4. Рихлівський І.П. Вплив строків сівби на продуктивні властивості сорго зернового та рисозернового / І.П. Рихлівський, В.М. Бурдига // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2012. – Вип. 73. – С. 152-155.
 5. Бурдига В.М. Вплив строків та способів сівби на енергетичну ефективність вирощування сорго зернового [Електронний ресурс] / В.М. Бурдига // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 37. – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2013_1/13bvm.pdf.
 6. Тригуб О.В., Бурдига В.М. Формування колекції світового генофонду гречки в Україні та напрями її вікористання / О.В Тригуб, В. М. Бурдига // Посібник українського хлібороба. Наук.-прак. збірник, 2015.- С118-123.

Патенти

 1. Пат. 72538 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб вирощування сорго зернового / Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Бурдига В.М.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – 
  № u201200011 заявка від 03.01.2012. Опубл. бюл. №16, 2012 р.
 2. Пат. 78650 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб вирощування соризу / Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Бурдига В.М.; заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. – № u201211337 заявка від 10.2012. Опубл. бюл. №6, 2013 р.