Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Викладацький склад
Лаборанти

Контакти:
Тел. (067) 155-53-32
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра „Загальнотехнічних дисциплін” була створена в 1972 році. Першим завідуючим кафедри був доцент Персіянов Олексій Георгійович, він очолював кафедру до 1974 року.
З 1974 року по 1988 рік завідуючим кафедри було обрано Трубнікова Леоніда Ароновича, з його приходом робота на кафедрі значно пожвавилася.

 З 1989 по 2000 рік керівництво кафедрою здійснював  доцент Конюк Євген Андрійович.

ПЕРСІЯНОВ
Олексій Георгійович
ТРУБНІКОВ
Леонід Аронович
КОНЮК
Євген Андрійович

В теперішній час обов’язки завідувача кафедрою виконує Девін Владлен В’ячеславович.

На кафедрі загальнотехнічних дисциплін працює п’ять викладачів: завідувач кафедрою, канд. техн. наук, доцент Девін В.В.; канд. техн. наук, доцент Ткачук В.С.; канд. техн. наук, доцент Бурдега В.Ю.; канд. техн. наук, Скоробогатов Д.В.; канд. пед. наук, Семенишена Р.В.; лаборант Синчак М.О.

На кафедрі читаються такі дисципліни: «Теоретична механіка», «Інженерна і комп’ютерна  графіка», «Теорія механізмів і машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка», «Прикладна механіка», «Опір матеріалів», «Деталі машин».

Заняття по всіх дисциплінах, що читаються на кафедрі, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і добре обладнаних аудиторіях. На  кафедрі встановлено комп’ютерний клас на 10 місць.

Наукова робота кафедри проводиться по 3 темах. Із них 2 теми технічно-прикладних дисциплін, 1 тема присвячена  вдосконаленню навчального процесу в аграрних ЗВО.

Доценти Девін В.В, Ткачук В.С.  працюють над темами: “Дослідження напружено-деформованого стану анізотропних циліндрів та дисків з використанням чисельних методів”, „Розрахунок шарнірно-стержньових систем методом скінчених елементів”.  Мета роботи – вдосконалення методів розрахунку.

Над проблемою вдосконалення навчального процесу працюють : доценти Девін В.В., Ткачук В.С., викладачі Бурдега В.Ю., Скоробогатов Д.В., Семенишена Р.В.. Мета роботи – інтенсифікація навчального процесу та  активізація самостійної роботи студентів  По даних темах викладачі готують доповіді  на  наукові  конференції.

Елементи наукової роботи впроваджуються в курсове проектування по дисциплінах: «Деталі машин», «Теорія машин і механізмів».

Тематика курсового проектування повинна враховувати передовий рівень розвитку науки  і техніки і накопичений  виробничий досвід сільськогосподарського виробництва і разом з тим відповідати основним навчальним задачам даної дисципліни.

Примірна тематика :

  • "Проектування та дослідження механізмів зернозбирального комбайна";
  • "Проектування та дослідження механізмів сінного преса";
  • "Проектування та дослідження механізмів гусеничного трактора";
  • "Проектування та дослідження механізмів прошивного преса";
  • "Привід скребкового транспортера";
  • "Варіатор безступінчастого регулювання швидкості  ріжучого апарата";
  • "Привід до змішувача кормів ";
  • "Механізм приводу дозуючого пристрою запарювального агрегату".

Найбільшу цінність представляють оригінальні проекти механічних приводів до конкретних машин, механізмів, пристроїв.