Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 89
Тел. моб. (067) 456 56 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; «Ремонт машин та обладнання»; «Інженерний менеджмент», «Основи технічної діагностики енергетичних засобів», «Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування», «Газоелектрозварювання», «Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», Технологічні основи машинобудування; «Фірмове обслуговування автомобілів» «Проектування технологічних процесів технічного сервісу»; «Електротехнічні матеріали», «Взаємозамінність та основи вимірювання», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Патентознавство», «Основи сертифікації автомобілів», «Відновлення деталей», «Діагностування енергообладнання».

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі працює одинадцять співробітників. Це завідувач кафедрою к.т.н., доцент Дуганець В.І., к.т.н., доцент Бончик В.С., к.т.н., доцент Федірко П.П., к.с.г.н., доцент Дудчак Т.В., к.т.н., асистент Кузьмінська І.М., асистент Морозов В.В., старший лаборант Паціоркевич А.П., техніки Підперигора А.В., Куровський М.Т, Гончарук А.О. і Антонюк І.С.

Історична довідка

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту (до жовтня 2003р. - ремонту машин і технології металів, а до серпня 2019р. – ремонту машин та енергообладнання) була створена у вересні 1972 року. При організації факультету механізації сільського господарства (1966р.) дисципліни, які викладаються на кафедрі, а саме: «Технологія металів», «Основи взаємозамінності», «Ремонт машин» вивчалися на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. Очолював об'єднану кафедру один із перших доцентів факультету Каминін Дмитро Федорович.

У 1970 р. керівництвом інституту було доручено кандидату технічних наук Голотіну Михайлу Митрофановичу почати організацію окремої випускної кафедри. Було придбано і розміщено ремонтно-технологічне обладнання, прилади, пристосування та інструмент.

Організовувались робочі місця і пости в лабораторіях згідно розроблених робочих програм, формувався кадровий склад.

Голотін М.М. Фаюстов В.К. Дудчак В.П. Федірко П.П.

Робота завершилась наказом ректора інституту професора Сербіна Семена Сергійовича і наказом головного управління вищої і середньої спеціальної освіти Міністерства сільського господарства СРСР про створення кафедри "Ремонт машин і технологія металів". Першим її завідуючим був канд. техн. наук, доцент Голотін М.М. Він працював на цій посаді 10 років з невеликою перервою пов'язаною з тим, що у вересні 1978 року за розпорядженням міністерства, був направлений до Республіки Куба, де працював радником ректора сільгоспвузу. Під час його перебування в закордонному відрядженні функції завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Фаюстов Валерій Костянтинович. Пізніше, на цю посаду було обрано к.т.н., доцента Дудчака Віталія Петровича.

З 1994 р. по 2019 р. кафедру очолював к.т.н., доцент, Федірко Павло Петрович. Пріоритетними напрямками його роботи стали зміцнення матеріально-технічної бази кафедри; комплектування кадрового складу досвідченими виробничниками, випускниками ведучих технічних вузів країни; комп'ютеризація навчального процесу; впровадження кредитно-модульної системи, що дозволяло удосконалювати навчально-методичний процес і підготовку висококваліфікованих спеціалістів в університеті.

У різні роки на кафедрі працювали доценти: Голотін М.М., Теслюк А.К., Фаюстов В.К., Калашнік Л.Д., Коляско І.В., Дудчак В.П., Оленюк А.М., Бойко М.В., Корчак М.М., Оленюк О.А., старші викладачі: Копоть Є.А., Яровой Б.С., Бердник В.І., Худякова Р.М., Краснолуцький Г.П., Борковський С.М., Кроль В.О.; викладачі: Карамишев В.К., Присяжнюк А.Й., Соколан С.І., Кочетков А.І., Лебедь В.С., Вябжев Л.П., учбові майстри: Березовський А.С., Бучковський В.В., Ляльчук П.П. та інші.

Після реорганізації кафедри у серпні 2019 року завідувачем кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту було обрано к.т.н., доцента Дуганця Василя Івановича.

Враховуючи специфіку зони Поділля, де розташований університет на викладачів кафедри накладені відповідні завдання по забезпеченню навчального процесу необхідними матеріалами. Зусиллями співробітників кафедри підготовлено та видано друком цілий ряд навчальних посібників і методичних розробок. Під керівництвом ведучих викладачів розроблені методичні вказівки для проведення лабораторних і розрахунково-графічних робіт, виконання курсових та дипломних проектів. Викладачі кафедри готують методичні матеріали з використанням комп'ютерної техніки, і широко використовують її в навчальному процесі. Значний вклад в організацію дистанційної освіти в університеті вніс старший викладач Кроль В.О. Велику роль у створенні матеріальної бази і організацію зв'язків з виробництвом напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" внесли Лебедь В.С. та Морозов В.В., а напряму «Агроінженерія» при створенні лабораторії металорізального інструменту – Мигаль В.Г.

Кафедра співпрацює із спорідненими підрозділами Білоруського аграрного технічного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Кишинівського технічного університету та інших закладів вищої освіти.

Щороку співробітниками кафедри надається навчально-методична і технічна допомога коледжам зони діяльності університету з якими укладені угоди про співпрацю.

На кафедрі створені групи, які проводять науково-дослідну роботу згідно розділів загальної кафедральної теми: "Надійність і ремонт машин та їх складових частин" з тематик:

  • "Підвищення зносостійкості спряження: гільза-кільце-поршень шляхом використання мідно-фторопластової композиції в поршнях" - к.с-г.н Дудчак Т.В.;
  • "Розробка та дослідження інноваційних технологій, розробка сільськогосподарських машин, організація підвищення кваліфікації в інших вузах та навчально-методичних центрах", - к.т.н., доцент Бончик В.С.;
  • "Удосконалення процесу ремонту чавунних гільз циліндрів шляхом застосування сучасних технологій хонінгування і триботехнологій нанесення на них припрацьовуючих покрить" - к.т.н., доцент Федірко П.П., викладач Морозов В.В.

За результатами наукових досліджень опублікована велика кількість статей, авторських свідоцтв, інформаційних бюлетенів. На кафедрі спільно з центром дитячої та юнацької творчості створені і функціонують гуртки науково-технічного напрямку: гурток з основ робототехніки і комп'ютерного моделювання та гурток судномоделювання (керівник Морозов В.В. і від ЦДЮТ Кроль В.О.).

Підготовка висококваліфікованих фахівців полягає не тільки в отриманні глибоких теоретичних знань, але й в їх практичній професійній підготовці. Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення здобувачів вищої освіти з реальним виробництвом, частина занять проводиться на філіалах кафедри. Колектив кафедри цілеспрямовано працює над удосконаленням навчальної, методичної та організаційно-виховної роботи із здобувачами вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у роботі щорічної наукової конференції викладачів та молодих науковців ПДАТУ. Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни доповнень та нових тем.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Мета практичного навчання – узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня.

Завдання практичного навчання:

  • Підготовка фахівців, які спрямовані вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
  • Набуття навичок у прийнятті самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
  • Впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
  • Співпраця з трудовим колективом.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в журналах «TRIBOLOGY INTERNATIONAL», «Трение и износ», «Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Автошляховик України», «Вісник Національного транспортного університету» та ін. Всього за останні роки викладачами кафедри опубліковано 210 наукових статей, понад 130 одиниць методичних матеріалів, підручників, посібників, монографій.