Кафедра садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: (096) 485-42-71; (068) 059-59-34
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за кількома спеціальностями факультетів: агротехнологій і природокористування та економічного. Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи екзаменаційних комісій.

Історія кафедри, сучасний стан справ, наукові досягнення

Кафедру садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства створено за наказом ректора №172/1 від 29 серпня 2019 року. Вона об'єднує дві спеціальності: 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво та виноградарство». Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 193 «Геодезія та землеустрій», 101 «Екологія», 202 «Захист і карантин рослин», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Поєднання досвідчених педагогів та молодих перспективних людей, які працюють над докторськими і кандидатськими дисертаціями є запорукою впевненості в подальшому розвитку кафедри, розкритті її наукового і педагогічного потенціалу.

В останні роки відбуваються досить швидкі і значні зміни в навчальному процесі, пов'язані з новими вимогами до фахівців сільського господарства, зміною концепції вищої освіти в Україні, загальними інтеграційними процесами. Ці зміни впливають на організацію роботи кафедр, як основної структурної одиниці вищих навчальних закладів, та на їх науково-педагогічний склад. Слід відмітити, що за період роботи кафедра декілька разів змінювала назву. Проте у самих віх історії була кафедра «землеробства». Історія кафедри, очевидно, бере початок з самих перших років створення вузу. Підготовка фахівців сільського господарства завжди передбачала вивчення фундаментальних дисциплін, які закладали основу професії агронома. Власне як окремий підрозділ вузу, кафедра «землеробства» є однією з найстаріших в новітній історії навчального закладу (в післявоєнні роки). Орієнтовно кафедра створена в 1954 році, але почала свою діяльність в 1955 році, про що свідчать архівні дані. Після відновлення К-ПСГІ, в повоєнний період, в 1955 році кафедру очолив Г.К. Жабіцький. З 1962 року по 1970 р. кафедрою завідував П.С. Молєв, а з 1971 року – доктор с.-г. наук, професор В.П. Ступаков, який вважається засновником дисципліни «Гербологія» і теж признаний знаним рекультиватором земель на Поділлі і в Україні. Його перу належить підручник «Основи землеробства». Після В.П.Ступакова – кафедрою завідували такі відомі в Україні вчені як доктор с.-г. наук, професор І.І. Назаренко (з 1985 по 1988рр.), доктор с.-г. наук, професор В.О. Оліневич (з 1988 по 1991рр.), доктор с.-г. наук, професор А.С. Якименко (з 1991 по 2004 рр.)., доктор с.-г. наук, професор Рихлівський І.П. (з 2004 по 2017 рр.), кандидат с.-г. наук, доцент Яворов В.М (з 2012 по 2014 рр.).В різні роки на кафедрі працювали: Є.А. Сороковський, Р.С. Карастоянова, В.С. Василенко, Б.М. Григорович, О.В. Процюк, А.О. Дорошенко, Е.Р. Ермантраут, Л.П. Столярська, В.К. Блажевський, М.І. Бахмат, В.А. Красовський, В.О. Чапай, В.М. Григорє'в, О.Т. Кобернюк, Т.В. Козіна, В.А. Тарасюк, В.М. Бурдига, Н.І. Рачинська, М.В. Калапац та інші.

За кафедрою закріплено вісім навчальних аудиторій, які обладнані відповідно до профілю кафедри і дисциплін, які викладаються.

За ініціативи професора Рихлівського І.П. створено «Музей Хліба», де представлено хлібобулочні вироби провідних вітчизняних виробників. У музеї систематично проводяться заходи патріотичного з виховання студентів: до річниці Голодомору, річниць від Дня народження українських письменників, а також – екскурсії, семінари, конференції, виставки Великодніх пасок. Відповідальні за функціонування музею: Рихлівський І.П., Вахняк В.С., Галицька Г.Й.

В аудиторії ґрунтознавства наявні колекції: мінералів, гірських порід, агрономічних руд і монолітів грунтів України.

Всі аудиторії кафедри обладнані сучасними стендами. На кафедрі є три мультимедійних проектори: один – стаціонарний та два – переносних. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання близько 60 навчальних дисциплін.

Навчальна робота

Дисципліни кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та грунтознавства

1. Геологія з основами геоморфології

2. Лісівництво та лісові ландшафти

3. Грунтознавство

4. Геологія і геоморфологія

5. Ґрунтозахисне землеробство

6. Меліорація земель

7. Вступ до фаху

8. Сільськогосподарські меліорації

9. Лікарські рослини

10. Землеробство

11. Технічні культури

12. Грунтознавство з основами геології

13. Енергетичні та лікарські культури

14. Адаптивні системи землеробства

15. Моніторинг і управління якістю грунтів

16. Система технологій в галузі рослинництва

17. Система технологій галузей в  с.-г.

18. Радіобіологія

19. Плодівництво

20. Стандартизація та управляння якістю продукції

21. Овочівництво відкритого грунту

22. Виноградарство

23. Стандартизація та управляння якістю плодово-ягідної продукції

24. Помологія

25. Овочівництво

26. Декоративне садівництво і квітникарство

27. Ампелографія

28. Спеціальне плодівництво

29. Технологія зберігання та первинна обробка

30. Фітонцидно-лікарські рослини

31. Органічне овочівництво

32. Овочівництво закритого грунту

33. Післязбиральна доробка плодів винограду

34. Грибництво

35. Логістика продукції садівництва і овочівництва

36. Органічне плодівництво і виноградарство

37. Прогресивні технології розсадництва

38. Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду

39. Ягідництво

40. Програмування та прогнозування врожаю плодових

41. Малопоширенні плодові і ягідні культури

42. Сучасні методи вивчення продуційних процесів

43. Основи землеробства та рослинництво

44. Технологія сільськогосподарського виробництва

45. Овочівництво та плодівництво

46. Зональні системи землеробства

47. Основи наукових досліджень в плодоовочівництві

48. Розсадництво

49. Цитрусові та субтропічні плодові культури

50. Стандартизація та управління якістю овочевої продукції

52. Спеціальне плодівництво

53. Проектування технологічних процесів в садівництві

54. Квітникарство відкритого і закритого грунту

55. Історія розвитку садівництва, овочівництва

56. Енергоощадні технології в овочівництві

57. Конвеєрне виробництво овочевої продукції

Методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними матеріалами і комплексами.

Викладачами кафедри видано –  8 монографій, 53 навчальних посібників і підручників, в т.ч. і з грифом Міністерства аграрної політики і продовольства України або Міністерства освіти і науки України, 64 патентів на корисну модель та 7 авторських свідоцтв.

Навчальні посібники

1. Бахмат М.І. Лікарське рослинництво: Навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 256 с.

2. Хоміна В.Я. Хміль: навчальний посібник / В.Я. Хоміна, М.В. Загородний. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 216 с.

3. Бахмат М.І. Ефіроолійні рослини : навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, М.М. Сучек – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2012. – 312 с.

4. Кващук О.В. Круп'яні культури: навчальний посібник / О.В. Кващук, М.М. Сучек, В.Я. Хоміна, М.М. Сучек, О.Д. Пастух. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2013. – 288 с.

5. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.

6. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко] // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.

7.Черняга П.Г., Вахняк В.С. Водні ресурси і кадастр. Конспект лекцій. – Кам'янець-Подільський, - 2006. – 96с.

8. Вахняк В.С., Черняга П.Г., Сливка П.Д., Новосад Я.О. Основи гідрології та водний кадастр. Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський. -  2007. - 134 с.

9. Дорошенко О.Л., Вахняк В.С.Гідрологія і водний кадастр // Навчальний  посібник.- Кам'янець-Подільський. -  2009. – 301 с.

10. Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Гелевера О.Ф.,Вахняк В.С.Грунтознавство з основами геології та географія грунтів.- Навчальний посібник. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014.- 384 с. 

11.Печенюк В.І. Біотехнологія в насінництві картоплі. [Текст] /  Навчальний посібник для студентів та викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів  ІІІ – ІV рівнів акредитації, Чернівці, "Буковина" 1996

12. Печенюк В.І. Навчальний посібник з картоплярства. [Текст] /  Гончарук О.В., Бахмат М.І. Чернівці, 2001.

13.Печенюк В.І. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві [Текст] / Примак І.Д., Рошко В.І., Демидась Г.І. та ін. Навчальний посібник для аграрних вузів ІІ-ІV рівня акредитації, Біла церква, Білоцерківський аграрний університет, 2003.

14.Печенюк В.І. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи (підручник з грифом МОН) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква, Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.

15. Печенюк В.І. Наукові основи землеробства (підручник МОН для студентів В.Агр. НЗ) ) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква., Білоцерківський ДАА, 2005.

16.Печенюк В.І. Сучасний стан грунтів Хмельниччини та шляхи відтворення і поліпшення їх родючості [Текст] /Гаврилюк В.Б., Кирилюк В.Б. Кам'янець-Подільський "Абетка", 2005.

17.Печенюк В.І. Інженерна екологія (частина VІІ) (фізична екологія) [Текст] / Шелудченко Б.А. Бахмат М.І. Навч. посібник для підготовки фахівців 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (Гриф Мінагрополітики від 05.03.08) м. Кам'янець-Подільський, 2008

18.Печенюк В.І. Обробіток ґрунту: історія розвитку наукових основ (навчальний посібник) Гриф Мінагрополітики № 18-128-13/893 від 3 червня 2008 р.) [Текст] /Вергунов В.А. Мудрук О.С. Печенюк В.І. м. Кам'янець-Подільський, "Абетка", 2008 р.

19.Печенюк В.І. Обробіток грунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства. [Текст] /В.І.Печенюк, І.А.Шувар, В.П.Гудзь та ін. Навчальний посібник з грифом МОНУ лист 1/11-1712 від 02.03.2011. Львів: НВФ «Українські технології», 2011.

20.Печенюк В.І. Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам'янець-Подільський, 2018. – 176 с.

21.Строяновський В.С. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.

22. Строяновський В.С. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко]  // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.

23.Рихлівський І.П. Топінамбур – перспективна, кормова, лікарська, технічна і культура, яка очищує середовище [Текст]  / В.К.Блажевський, М.І.Бахмат, І.П. Рихлівський, М.В.Томич //Брошура. Київ: Вид-во УДАУ, 1993.-42с.

24.Рихлівський І.П. Топінамбур, батат, стахіс - їх значення та використання [Текст] /І.П. Рихлівський // Брошура. -Київ: Плодви-консерв, 1994.-28с.– [перевидано в 2001р.]

26.Рихлівський І.П. Ґрунтознавство з основами геології [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.І.Ільницький, В.Л. Пую та ін. Навч. посібник. - Кам'янець-Подільський, 1999.- 101 с.

27.Рихлівський І.П. Шампіньйони: Азбука вирощування. [Текст] /І.П.Рихлівський, В.Л.Пую, М.В.Діянчук. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006.-12 с.

28.Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді з зерновими колосовими рослинами [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, 2006 р. 90 с.

29.Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства  [Текст]  / І.П. Рихлівський, В.П. Гудзь, І.Д. Примак, М.Ф. Рибак, Е.Р. Ермантраут, А.В. Юник, Ю.В. Міщенко, А.С. Малиновський / Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-336 с.

30.Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді із сільськогосподарськими культурами  [Текст]  / І.П. Рихлівський,  В.П. Гудзь, Г.І. Демидась, Ю.С. Кравченко, Є.М. Макрушина, М.І. Федорчук, В. Д. Завірюха  Навч. посібник. - К.: Видавництво Навчально-методичного центру, 2008 р. -90 с.

31..Рихлівський І.П. Закони України та їх практичне використання в агрономії [Текст] / І.П. Рихлівський,  В.Г. Пасічник.  Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, друк ПП Міркотан А.Г., 2009 р.-119 с.

32.Рихлівський І.П. Екологічні проблеми землеробства [Текст] /В.П. Гудзь, І.П.Рихлівський, М.Ф.Рибак та ін.  Підручник для викладачів та студентів ВНСГЗ ІІІ-IV рівня акредитації. /Житомир: Полісся України, 2010. - 740 с.

33.Рихлівський І.П. Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон: їх значення та використання [Текст]  / І.П. Рихлівський,  Тарнавський М.М., Клюцук О.Л. Навч. посібник. Збірник рецептів приготування страв із нетрадиційних бульбоплодів та коренеплодів. Кам.- Подільський, 2011 р.- 79 с.

34.Рихлівський І.П. Альтернативні харчові продукти [Текст]  /І.П.Рихлівський і інші. Навч. посібник. НУБіП. 2012 р.

35.Рихлівський І.П. Вирощування печериць та кулінарне використання різних грибів. Науково-популярне видання [Текст]   / І.П.Рихлівський - Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 76с.

36.Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства [Текст]  / В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник, І.П.Рихлівський, Ю.В. Міщенко. Підручник.  -К.: «Центр учбової літератури», 2014.-336 с.

37.Рихлівський І.П. Адаптивно-ландшафтне землеробство [Текст]  / І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський,  ПП Зволейко Д.Г.,  2014 р. - 334 с.

38..Хомовий М.М. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» [Текст] / 39.Хомовий М.М., Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П., Савченко Н.М., Савченко Р.О., Хомовий С.М., Заболотний В.С., Стаднік Л.І., Хомяк Н.В., Гаврик О.Ю. – Біла Церква, 2017. – 496 с.

40. Іщенко Т.Д., Бендера І.М., Пую В.Л. та ін. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України: навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери. Київ: Аграрна освіта, 2006. (Гриф Міністерства аграрної політики України (лист №18-128/1246 від 23.10.2006 р.). 256 с.

41. Пую В.Л., Бахмат М.І., Бендера І.М. Дипломні роботи з агротехнологій ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Методичні поради для студентів спеціальності «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2008. 96 с.

42. Пую В.Л. Завдання для теоретичної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 64 с.

43. Пую В.Л. Тести з курсу «Кормовиробництво» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 34 с.

Наукова робота

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в провідних та навчальних закладах регіону і України, а також закордонне стажування, що дає змогу залучати в навчальний процес прогресивні методи  організації і навчання.

Основою методичної роботи кафедри є впровадження новітніх методів викладання, підготовка та ефективне використання дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Кафедра успішно працює в цьому напрямку. На лекціях і лабораторно-практичних заняттях використовується різноманітний дидактичний матеріал: карти, схеми, стенди, діаграми, рисунки, фотографії.

Всі викладачі кафедри є керівниками дипломних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр». Залучення студентів до наукової роботи ще з 2-го курсу дає змогу провести наукові експериментальні  дослідження, зібрати матеріал для дипломних робіт (проектів), проаналізувати всесторонньо наукові джерела та фондові матеріали і підготувати якісну дипломну роботу.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку аспірантів та докторантів зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво». Тематика дисертаційних робіт в основному спрямована на вивчення оптимізації комплексу технологічних заходів при вирощуванні олійних, ефіроолійних і лікарських культур.

На кафедрі виконуються наукові дослідження за госпдоговірними темами, безпосередніми керівниками та виконавцями яких є кандидати сільськогосподарських наук, доценти Вахняк В.С. і Хомовий М.М.: Випробовуються компоненти гібридів кукурудзи та соняшнику ТОВ «КВС-Україна», досліджуються строки і густота посівів гібридів кукурудзи та соняшнику фірми ТОВ «РАЖТ Семенс-Україна».

Монографії

1. Хоміна В.Я. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного. Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2015. 350 с.

2. Сухар С.В. Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного / С.В. Сухар, В.Я. Хоміна // Монографія. м. Ніжин, ПП «Лисенко», – 2015, 144 с.

3. Хоміна В.Я. Агробіологічні особливості та технології вирощування ефіроолійних і лікарських культур / В.Я. Хоміна, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 322 с.

4. Veronica Кhomina / Formation crop production of coriander seeds depending on the technological factors / V. Кhomina // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017, pp. 137–148.

5.Кірілеско О.Л. Картопля на Поділлі та Буковині / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 148 с.

6.І.П.Рихлівський. Біологічні і агротехнічні основи сучасної технології вирощування топінамбура (аналітичний огляд та результати досліджень).  Монографія. -К: Фітосоціоцентр, 2000. -224с.

7.Рихлівський І.П. Інтродукція рослин: теоретичні основи і практичні рішення. Монографія. Кам'янець-Подільський, 2008.-72 с.

8. Рихлівський І.П. Глобальне здоров'я, якість та безпека життя (основи нутриціології, харчові та біологічно активні добавки, добавки в косметичних засобах, токсичні ксенобіотики, органічне землеробство, допінгові та наркотичні засоби, біологічні отрути, стрес, паразитологія, генетична інженерія) Довідник – монографія. В 3-х томах. Т. 1. / Під загальною редакцією В.О.Ушкалова. – К.: ЦК «Компринт», 2019. – 303 с.,(Т. 2. – 640 с., Т. 3. – 612 с.) В співавторстві: (Войціцький В.М., Хижняк С.В., Данчук В.В., Рихлівський І.П., та ін.)

Патенти

1. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Подільський 94. /Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. /ПДАТА  №94145001 заявлено 21.11.94; Зареєстр. у реєстрі сортів рослин України у 1999 р. / І.П. Рихлівський, П.А.Філіпчук, В.К.Блажевський.

2. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 29942. Спосіб отримання насіння топінамбура в польових умовах Волино - Подільського Лісостепу України. /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності". Подано  в 2005р.; 11.02.2008р. отримано

3. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 16942. Мікротраншейний спосіб садіння  картоплі [Текст]  / І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності." від 15.09.2006р.

4. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 24515. Спосіб удобрення мікротраншейної посадки картоплі. [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.І.Дашко. Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Від 10.07.2007р.

5. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 27506. Спосіб біологічного збагачення ґрунту. [Текст] /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності",  від 12.11.2007р.

6. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34581.Спосіб сівби ячменю в селекційних розсадниках. [Текст] / І.П.Рихлівський, А.С. Заришняк  Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.08.2008р.

7. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34035. Спосіб отримання барвника з рослини. [Текст]  / І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 25.07.2008р.

8. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ приладу Фітозонт лабораторний РІП'08 Свідоцтво про час пред'явлення документа. [Текст] / І.П Рихлівський. Зареєстровано в реєстрі  за  №3-136  від 23 січня 2008 р.

9. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34322. Фітозонт лабораторний РІП '08. [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» 11.08.2008 р.

10. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 33504. Спосіб створення оптимальної щільності ґрунту при вирощуванні картоплі [Текст] / І.П. Рихлівський, В.С.Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 25.06.2008 р.

11. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на біологічний замінник добрив для припосівного внесення під сільськогосподарські культури [Текст] / І.П.Рихлівський. Свідоцтво про час пред'явлення документа. зареєстровано в реєстрі за № 1-1893 від 3 червня 2008 р.

12. Рихлівський І.П. СОУ / Топінамбур. Технологія вирощування. Основні положення [Текст] /І.П.Рихлівський, А.С.Заришняк - К.: Держспоживстандарт України. -2008.- 30 с.

13. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Медовик. Свідоцтво № 110169 про авторство на сорт рослин [Текст] /І.П.Рихлівський  /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Заявка № 08138001. / ПДАТУ,  2008 р.

14. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 42453. Застосування міні коренеплодів для вирощування моркви [Текст]  /І.П.Рихлівський, В.І.Овчарук, Ю.В.Потапський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.07.2009 р.

15. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43015. Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі [Текст] / І.П.Рихлівський, В.С. Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

16. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43016. Спосіб зберігання коренеплодів моркви [Текст] / Рихлівський І.П., Овчарук В.І., Потапський Ю.В. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

17. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 58138. Спосіб використання топінамбура для консервації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.04.2011.

18. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель№61068. Поверхневий спосіб садіння картоплі [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.С.Строяновський, М.В. Скакун.  Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.07.2011р.

19. Рихлівський І.П. Патент № 110387 на сорт рослин Медовик. Дата пріоритету: 30.07.2008. [Текст] /І.П.Рихлівський. /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Дата державної реєстрації прав на сорт: 15.08.2011р.

20. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 72538.Спосіб вирощування сорго зернового [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.  Бурдига. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.08.2012р.

21. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб очищення стоків від спиртового виробництва на мелясовій сировині [Текст] /І.П.  Рихлівський №1-188 від 2 лютого 2012 року.

22. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель №78650.Спосіб вирощування соризу [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.Бурдига,. Державне підприємство «Український інститут промислової власності»,  від 25.03.2013р.

23. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 82905. Склад розсолу для огірків [Текст] / І.П.Рихлівський, Н.Є.Галагудза .  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», від 27.08.2013 р.

24. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель  № 86736. Спосіб вирощування цибулі на перо [Текст] /І.П.Рихлівський, П.А.Рихлівський.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.

25. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 86844.Спосіб удобрювання сорго зернового [Текст] /І.П.Рихлівський, М.В. Кух, В.І.Середа.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.

26. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб збереження густоти рослин пшениці озимої за екстремальних строків сівби / І.П.Рихлівський, І.М.Філь.  №2 - 730 від 15 квітня 2014 р.

27. Рихлівський І.П.  Патент на корисну модель № 94696. Застосування хлорхолінхлориду, як інгібітора передчасного проростання насіння пшениці озимої (Tr. аestivum), висіяного за екстримальних строків [Текст] /І.П.Рихлівський, І.М.Філь. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 11.06.2014 р.

28. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на гідромеліоративну споруду (ГМС) для упередження дощових підтоплень в районі центрального ринку м. Кам'янець-Подільського [Текст] /І.П. Рихлівський № 2 – 1628 від 27 серпня 2014 р.

29. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 98195.Маринад для зеленого горошку [Текст] /І.П.Рихлівський, Г.О.Розпутна. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 16.09.2014 р.

30. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 100143 від 10.07.2015 р. Конвеєрний спосіб вирощування «Зеленого горошку» [Текст] /І.П.Рихлівський,  Г.О.Розпутна.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2.02.2015 р.

31.Печенюк В.И. Авторское свидетельство №1782383 «Способ рекультивации земель» [Текст] / Моргун Е.Н., Косовський И.Л. Госкомизобретений СССР, 22 августа 1992.

32. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Пристрій для визначення об'єму рослин" [Текст] / Божок А.М. Патент №31225А. Київ,2000.

33. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Спосіб безвихідної рекультивації угідь після добування нерудних матеріалів" [Текст] / Ступаков .В.П., Кващук О.В. Патент №51899А, Київ, 2002.

34. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід:"Спосіб вирощування виткої квасолі і конструкція для його здійснення [Текст] /Дубчак В.П., Фурман Г.В., Остапенко І.В. К., 2003, № 61276 А.

35. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту і сівби розторопші плямистої / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, С.В. Солоненко : патент на корисну модель №77075 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2013.

36. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту, обробки насіння і сівби сафлору / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, Я.В. Каленчук : патент на корисну модель №82598 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.08.2013.

37. Кващук О.В. Спосіб підготовки грунту, обробки насіння, сівби і збирання чорнушки посівної / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, А.М. Загородний, А.М. Божок, Р.І. Климишена : патент на корисну модель №8998 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2014.

38. Патент на корисну модель № 25703, Україна. Спосіб догляду за пасовищем / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № а 2006 11672 від 06.11.2006; Опубліковано 27.08.2007. Промислова власність, 2007. Бюл. № 13.

39. Патент на корисну модель № 29240, Україна. Спосіб покращення травостою культурного пасовища / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 09052 від 06.08.2007; Опубліковано 10.01.2008. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.

40. Патент на корисну модель № 29346, Україна. Спосіб багатоукісного використання на зелений корм рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 10279 від 17.09.2007; Опубліковано 10.01.08. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.

41. Патент на корисну модель № 40618, Україна. Культурне пасовище / Бахмат М.І., Цвігун А.Т., Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2008 08596 від 01.07.2008; Опубліковано 27.04.2009. Промислова власність, 2009. Бюл. № 8.

42. Патент на корисну модель № 47860, Україна. Спосіб фронтально-прив'язного організованого випасу великої рогатої худоби / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2009 09355 від 11.09.2009; Опубліковано 25.02.2010. Промислова власність, 2010. Бюл. № 4.

43. Патент на корисну модель № 79501, Україна. Спосіб посіву лукопасовищних травосумішок / Пую В.Л., Андрійчук О.В., П'яста Л.А. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2012 11930 від 16.10.2012; Опубліковано 25.04.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 8.

44. Патент на корисну модель № 83152, Україна. Спосіб фітосанітарного догляду за пасовищем / Пую В.Л., Повозніков М.Г. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2013 03365 від 19.03.2013; Опубліковано 27.08.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 16.

45. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106397 Україна, МПК 2016.01 А 01 D 21/00. Картоплепідкопуючий робочий орган / М'ялковський Р.О., Строяновський В.С. ; заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

46. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106398 Україна, МПК 2016.01 А 01 B79/00. Спосіб обробітку грунту під посадку картоплі / М'ялковський Р.О.заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

47. Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.

48.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.

49.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. -  2007 р.

50.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008

51.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.

52.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.

53.Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10.07.2009 р.

54. Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В.ПАТ.43016.Україна.Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.

55.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.40874.Україна.Сушарка-Водонагрівач.Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.

56.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту.Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.

57.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.

58.М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р.Патент на корисну модель. 2011р.

59.Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.

60.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М.Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.

61.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об'єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.

62.Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В.Спосіб зберігання моркви.ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель.  №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.

63.М'ялковський Р.О., Овчарук В.І.,Пристрій для різання насіневої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.

64. М'ялковський Р.О., Овчарук В.І.,Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10