Кафедра рослинництва і кормовиробництва

Викладацький склад

 

Кафедра рослинництва і кормовиробництва

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-11
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра рослинництва і кормовиробництва є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування. Реорганізована в результаті об'єднання двох кафедр у травні 2015 р.: рослинництва і кормовиробництва та селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін, а в березні 2019 року в кафедру рослинництва і кормовиробництва.

Кафедра забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти на рівні бакалавр, магістр та аспірант (доктор філософії) відповідає за рівень підготовки цих фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських і аспірантських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних і дисертаційних робіт, виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 201«Агрономія».

Історична довідка

1920 року (9 серпня) за пропозицією професора М.І. Геращенка, декана с.-г. факультету Кам'янець-Подільського державного університету, створено секцію (катедру) загального і приватного хліборобства, де приват-доцент В.П. Храневич розпочав читати курс лекцій – культурні рослини і луківництво.

1921-1924 рр. – завідував кафедрою професор С.І. Городецький.

1924-1934 рр. – завідувачем кафедри був призначений професор В.П. Шиван.

У січні 1927 року 4 кафедри агрономічного факультету були об'єднані в кафедру природи, сільського господарства і культур Поділля, до складу кафедри входило 29 співробітників і 24 аспіранти.

З 1954 року (26 жовтня) після відновлення роботи Кам'янець-Подільського с. -г. інституту знову запрацював агрономічний факультет.

1954-1958 рр. – завідувачем кафедри рослинництва і деканом факультету був призначений доцент Н.С. Бабченко.

1958-1963 рр. – кафедру рослинництва і агрономії очолював доцент Б.Й. Хмельов.

1963-1970 рр. – кафедру рослинництва очолював доцент В.С. Кочетком, згодом професор, ректор Луганського СГІ.

1970-1973 рр. – завідувачем кафедри рослинництва був призначений професор М.П. Перепічко.

1973-2005 рр. – кафедру рослинництва, селекції і насінництва очолювала професор О.С. Алексеєва.

2005-2008 рр. завідувачем кафедри рослинництва, селекції, насінництва і генетики призначений професор І.М. Ковтуник.

2003-2015 рр. – кафедра кормовиробництва (з 1983 р.) реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувач професор М.І. Бахмат.

2008-2015 рр. кафедра селекції, насінництва і генетики реорганізована в кафедру селекції, насінництва і загально-біологічних дисциплін, завідувач професор О.С. Гораш.

2015-2019 рр. – дві кафедри факультету були об'єднані в одну кафедру рослинництва, селекції і насінництва, завідувач професор О.С. Гораш.

2019 р. – кафедра реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувачем кафедри обрано професора М.І. Бахмата.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 4 мультимедійних проектори та мультимедійний широкоформатний монітор. Є сучасний комп'ютерний клас на 10 комп'ютерів з підключенням до мережі Internet з методики наукових досліджень.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Генетика
 2. Біотехнологія
 3. Основи наукових досліджень
 4. Комп'ютерні методи в агрономії
 5. Рослинництво
 6. Селекція та насінництво с.-г. культур
 7. Програмування врожаїв
 8. Кормовиробництво
 9. Луківництво
 10. Кормовиробництво та луківництво
 11. Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування с.-г. культур 
 12. Еколого-біологічне рослинництво
 13. Методи і організація досліджень в агрономії
 14. Системи сучасних інтенсивних технологій
 15. Біотехнологія в рослинництві
 16. Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 17. Світові агротехнології
 18. Біологічні основи рослинництва
 19. Інноваційні технології в рослинництві
 20. Програмування врожаїв с.-г. культур
 21. Методи і організація досліджень в рослинництві
 22. Методика дослідної справи з використанням ПЕОМ
 23. Картоплярство
 24. Основи біотехнології
 25. Технологія сільськогосподарського виробництва
 26. Агрономія
 27. Глобальні і світові тенденції розвитку агрономії
 28. Наукові методи польових і лабораторних досліджень в рослинництві
 29. Моделювання адаптивних технологій вирощування с.-г. культур
 30. Біотехнологія в селекції і насінництві
 31. Техніка і організація селекційного процесу
 32. Біоенергетична оцінка кормових культур
 33. Моделювання адаптивних технологій виробництва кормів
 34. Сучасні методи вивчення продуційних процесів у рослинництві
 35. Прогнозування урожайності і якості с.-г. культур
 36. Сучасні методи селекції с.-г. культур
 37. Методи оцінки вихідного матеріалу
 38. Сучасні методи вивчення продуційних процесів в лукопасовищних агроценозах
 39. Моделювання зеленого конвеєру
 40. Біоенергетичні культури і буряківництво.

При кафедрі функціонує лабораторія органічного рослинництва з вивчення польових сільськогосподарських культур, створені колекції зернових, круп'яних, технічних і біоенергетичних рослин. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри, поглиблювати вивчення біологічних та морфологічних особливостей польових культур.

Навчальні практики проводяться провідними викладачами кафедри згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри щорічно поновлюється необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми та навчально-методичні комплекси до них.

Зараз активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою мережі комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано 16 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства аграрної політики або Міністерства освіти і науки України, серед них:  

 1. «Буряківництво» (автори – Ігнатьєв М.О., Бахмат М.І., Вітвіцький І.А.);
 2. «Буряківництво» (автори – Роїк М.В., Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О.);
 3. «Буряковий цукор – технології виробництва» (автори – Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А.);
 4.  «Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання» (автори – Бабич А.О., Бахмат О.М., Бахмат М.І.);
 5. «Технологія вирощування, заготівлі, зберігання і переробки цукрових буряків» (автори – Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А.);
 6. «Управління продуційним процесом пивоварного ячменю» (автор – Гораш О.С.;
 7. «Ячмінь озимий пивоварний» (автори – Гораш О.С., Климишина Р.І.) – два видання;
 8. «Ячмінь ярий» (автори – Гораш О.С., Бігуляк О.С.);
 9. «Хвороби лікарських рослин» (автори Шевчук В.К., Вільчинська Л.А.);
 10. «Ячмінь: управління пивоварною якістю: Монографія» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.).

Крім цього, викладачами кафедри видано більше 70 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних дипломних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Найбільш перспективні вітчизняні та зарубіжні наукові контакти

Наукові установи та ЗВО України:

 1. Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААНУ, м. Вінниця;
 2. Хмельницька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України;
 3. Уладо-Люленецька дослідна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України;

Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця).

Господарюючі суб'єкти:

 1. ТзОВ «Малтюроп Юкрейн» (договір №W-09-2019 KV від 12.02. 2019р.)
 2. КСП «Козацька долина» Дунаєвецького р-ну;
 3. КСП «Перлина Поділля» Білогірського р-ну Хмельницької обл.

Почесними членами кафедри є Роїк М.В. – доктор с.-г. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків; Мастій В.В. – почесний професор кафедри, заслужений працівник сільського господарства України, голова агрофірми СГВК «Святець» Теофіпольського району;  Загородний М.В. – голова Хмельницької обласної ради; Марченко В.Л. – генеральний директор СТОВ агрофірми «Маяк», кандидат с.-г. наук.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво», 06.01.12 – «Кормовиробництво і луківництво», 06.01.05 – «Селекція і насінництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Бахмат М.І., Гораш О.С.; доценти Пую В.Л., Вільчинська Л.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить польові дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує науковий гурток та постійно видається стінгазета «Вавіловець», в якій висвітлюються питання науки і навчального процесу. Керівник гуртка – доцент Вільчинська Л.А.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої в господарствах Хмельницької області» завідувач кафедри Бахмат М.І. нагороджений дипломом І ступеня Хмельницької обласної ради.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази університету, досягнуті успіхи у підготовці фахівців, виховання студентської молоді Бахмат М.І. нагороджений грамотою Верховної Ради України.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази університету, досягнуті успіхи у підготовці фахівців, виховання студентської молоді професору кафедри Горашу О.С. оголошена подяка ректора.

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;
 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри та факультету, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі з ветеранами АТО, керівниками с.-г. підприємств.  

Кураторами студентів є доценти Вільчинська Л.А., Хмелянчишин Ю.В.

Студент дипломник кафедри Свістак В.Л. переможець 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в Миколаївському НАУ (17 травня 2019 р.).