Кафедра екології, карантину і захисту рослин

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-54
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра «Екології, карантину і захисту рослин» є випусковою кафедрою за двома напрямками, а саме 101 «Екологія», та 202 «Захист і карантин рослин».

Свою історію кафедра розпочала в 1991 році із заснування кафедри «Екології та безпеки життєдіяльності» для забезпечення викладання таких дисциплін: медико-екологічний захист людини, її поведінка в екстремальних умовах; екологія та безпека життєдіяльності; соціальна екологія; охорона природи; охорона праці; інженерне діловодство; цивільна оборона та ін. Її очолював кандидат біологічних наук, доцент Гищук В.П. На той час на кафедрі працювало 10 викладачів серед яких професор Буракова С.О.

В 2002 році кафедра була реорганізована в кафедру загальної біології, екології та моніторингу навколишнього середовища, а в 2005 році в кафедру екології та моніторингу навколишнього середовища.  Після смерті Василя Петровича Гищука у 2006 році, кафедру очолив професор Шелудченко Б.А.

У 2008 році була проведена реорганізація з метою підвищення якості підготовки спеціалістів екологічного спрямування, і створена кафедра «Моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування».

2010 року на факультеті агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Екології та захисту рослин», яку очолила доктор с.-г. наук професор Шевчук В.К., а на посаду професора цієї кафедри був призначений доктор с.-г. наук професор Ковтуник І.М.

3 листопада 2014 р. була створена кафедра «Екології та збалансованого природокористування» шляхом об’єднання кафедри «Екології та захисту рослин» і кафедри «Моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування».

В 2018 р. кафедра «Екології та збалансованого природокористування» з метою підвищення якості освітньої діяльності була реорганізована в кафедру «Екології, карантину і захисту рослин», що створило можливість для відкриття нової спеціальності - 202 «Захист і карантин рослин» та підготовки фахівців за даним профілем.

Кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор О.М. Бахмат. Навчально-методичну роботу кафедри здійснює висококваліфікований колектив фахівців, з яких 3 доктори сільськогосподарських наук, професора, 6 кандидатів сільськогосподарських наук з яких 2 доценти, 4 асистенти, 1 лаборант.

Працюючи над удосконаленням навчального процесу і підготовкою фахівців, викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, видано методичні вказівки та навчальні посібники.

На кафедрі «Екології, карантину і захисту рослин» налагоджена комплексна і системна робота. Так, науково-педагогічними працівниками опубліковано понад 600 наукових праць та 8 монографій, отримано 16 патентів на винаходи.

Поряд із навчально-методичною роботою, колектив кафедри дбає про всебічний розвиток студентів університету, заохочуючи їх науковий пошук, звертаючи увагу на патріотичне виховання молодого покоління.

Кафедра тісно співпрацює з виробничими та науковими установами  різних регіонів України. Щороку кафедра  рекомендує кращих студентів для проходження навчально-виробничої практики за кордоном. Кращі з випускників-бакалаврів отримують направлення щодо продовження навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» та в подальшому в аспірантурі ПДАТУ.

Наукові дослідження на кафедрі виконуються в профільних навчально-наукових та науково-дослідних лабораторіях. Студенти  мають змогу брати активну участь у науково-дослідній роботі під керівництвом науковців кафедри за різними напрямками екологічних досліджень та досліджень з питань захисту і карантину рослин.

У науково-технічній та дорадницькій діяльності кафедра охоплює широке коло питань нашого регіону. Апробація досліджень молодих учених та викладачів відбувається на щорічних студентських науково-практичних конференціях, які проходять поряд із конференцією науково-педагогічного складу університету у березні. Матеріали конференції друкуються у збірнику «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток».

Діє аспірантура для підготовки наукових кадрів. Керівництво аспірантами здійснюють професори кафедри О.М. Бахмат та О.С. Чинчик.

Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами докторських і кандидатських дисертацій, беруть безпосередню участь та організовують міжнародні і регіональні конференції, обмінюючись досвідом і результатами наукового пошуку.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій з підключенням до мережі Internet. В аудиторіях встановлені 2 мультимедійних проектори.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої в господарствах Хмельницької області» нагороджені дипломами Хмельницької обласної ради професори – Бахмат О.М. та Чинчик О.С.

Доцент Плахтій Д.П. нагороджений подякою МОН України та грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

1  Метеорологія і кліматологія Екол 1
2 Вступ до фаху Екол 1
3 Загальна екологія Екол 2
4 Заповідна справа Екол 2
5 Агроекологія Екол 2
6 Фізична екологія Екол 3
7 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище Екол 3
8 Промислово-транспортна екологія Екол 3
9 моніторинг довкілля Екол 3
10 Екологічна безпека Екол 3
11 Охорона і раціональне використання природних ресурсів Екол 4
12 Екологічна географія Екол 4
13 Оцінка впливу на навколишнє середовище Екол 4
14 Моделювання і прогнозування Екол 4
15 Урбоекологія Екол 4
16 Екологіна безпека енергосистем Екол 4
17 Вступ до фаху Екол 1стн
18 Екологічна безпека Екол 1стн
19 Стратегія сталого розвитку Екол 1стн
20 Організація управління в екологічній діяльності Екол 1стн
21 Екологічна раціоналізація сучасних технологій Екол 1маг
22 Екологічна паспортизація земель Екол 1маг
23 Методологія і раціоналізація наукових досліджень Екол 1маг
24 Конструктивна екологія Екол 1маг
25 Рекультивація екологічно-безпечних територій Екол 1маг
26 Еколого-ландшафтне проектування Екол 2маг
27 Еколого-технологічна раціоналізація енергосистем Екол 2маг
28 Екологічна стандартизація і сертифікація Екол 2маг
29 Інтелектуальна власність Екол 2маг
30 Продовольча безпека та виробництво екологічно-чистої продукції Екол 2маг
31 Основи екології ГЗ 1стн
32 Агрометеорологія АГР 2
33 Фітопатологія АГР 3
34 Прогноз розвитку шкідливих організмів АГР 4
35 Агрофармакологія АГР 2стн
36 Гербологія АГР 2стн
37 Інтегрований захист рослин АГР 1маг
38 Агроекологія АГР 2маг
39 Ентомологія САД 2
40 Фітопатологія САД 2стн
41 Загальна екологія ЛСПГ 2
42 Лісова фітопатологія і ентомологія ЛСПГ 3
42 Основи екології ПО 1стн
44 Основи екології ТВППТ 2стн
45 Екологія праці АІ(мех) 1маг
46 Основи екології ВЕТ 1стн
47 Основи екології ПО 2 стн
48 Основи екології ГЗ 1
49 Агрофармакологія АГР 3
50 Основи екології ПО 2
51 Основи екології ІЕ 2стн
52 Основи екології АІ 2стн
53 Промислово-транспортна екологія Екол 2
54 Моніторинг довкілля Екол 3
55 Екологія людини Екол 3
56 Екологічна безпека промислово-транспортних систем Екол 3
57 Екологічна безпека енергосистем Екол 4
58 Загальна екологія Екол 1стн
59 Утилізація і рекуперація відходів Екол 1маг
60 Загальна екологія ЛСПГ 2
61 Урбоекологія Екол 4
62 Основи сталого розвитку Екол 1
63 Гідрологія Екол 2
64 Ландшафтна екологія Екол 2
65 Моделювання та прогнозування стану довкілля Екол 4
66 Управління якістью сільськогосподарської продукції Екол 4
67 Стратегічна екологічна оцінка Екол 4
68 міжнародна екологічна діяльність Екол 4
69 Екологія агроландшафтів Екол 4
70 Інженерна екологія Екол 1маг
71 Експертна діяльність в екології Екол 1маг
72 Системний аналіз якості навколишнього середовища Екол 1маг
73 ландшафтознавство ГЗ 1
74 Лісова фітопатологія та ентомологія ЛСПГ 1стн
75 Урбоекологія і фітомеліорація ЛСПГ 2стн
76 Карантин рослин АГР 4
77 Системи захисту сільськогосподарських культур АГР 2стн
78 Карантин рослин АГР 2стн
79 Природоохоронне законодавство та екологічне право Екол 3
80 Біологічний захист АГР 4
81 Аналіз іоцінка екологічних ризиків Екол 1маг
82 Гербологія АГР 2
83 Основи наукової діяльності Екол 3
84 Техноекологія Екол 3
85 Організація та управління в екологічній діяльності Екол 4
86 Екологічний контроль територій і обєктів господарюванн Екол 1маг
87 Радіоекологія Екол 3
88 Фітосанітарний моніторинг і прогноз розвитку шкідливих організмів АГР 2
89 Основи екології Е 1
90 Вступ до фаху ЗК 1
91 Ентомологія загальна ЗК 1стн
92 Фітопатологія загальна ЗК 1стн
93 Гербологія ЗК 1стн
94 Агрометеорологія ЗК 1стн
95 Вступ до фаху ЗК 1стн
96 Фітопатологія сільськогосподарська ЗК 1стн
97 Зоофаги і бактеріофаги ЗК 1
98 Ентомологія сільськогосподарська ЗК 1стн
99 Хвороби і шкідники лікарських рослин ЗК 1стн
100 Агрофармакологія ЗК 1стн

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія органічного рослинництва. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри.

№ з/п Назва лабораторії Місце розташування Контакти
1 Науково-дослідна лабораторія органічного рослинництва Факультет агротехнологій і природокористування, польова лабораторія якості (будівля біля стадіону), кафедри рослинництва і кормовиробництва та екології, карантину і захисту рослин. Степанченко Віталій
Миколайович моб.0978089495, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Григор'єв Василь Миколайович
моб.0977092700
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.

Активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано 11 навчальних і навчально-методичних посібників:

1 Екологія праці (фізіологічний і психологічний аспекти). Навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальностей 101 – екологія, 183 – технології захисту навколишнього середовища. Кам’янець-Подільський, 2018 р., 351 ст.
2 Складові технології вирощування сої / За заг. ред. Г. М. Господаренка : навч. посіб. для підготовки фахівців за спеціальностями 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин». - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018.
3 Павлів О.В., Захарів О.Я., Чинчик О.С., Практикум екології мікроорганізмів. Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. Відокремлений підрозділ НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» – Бережани,  2018 р. -147 с.
4 Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини/ В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018. – 176 с.
5 Харчові, оздоровчі та лікувальні властивості продуктів бджільництва / В.С.Строяновський, Т.В.Коваль, Д.П.Плахтій; за редакцією П.Д.Плахтія. – Кам'янець-Подільський: друкарня ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018. – 216 с.
6 Хвороби квіткових і декоративних рослин./ За ред. М.М.Кирик, В.К.Шевчук, М.Й.Піковський, С.М.Яколюда, С.С.Азаіні. Навчальний посібник.- К.: Фенікс, 2019.- 327с.
7 Хвороби лікарських рослин. За ред. Шевчук В.К., Вільчинська Л.А. Посібник- Камянець-Подільський, видавництво ТОВ «Друкарня «Рута», 2019 р.-138 с.
8 Гончаренко М.С., Коваль О.Г., Плахтій Д.П. Фізіологія  і біохімія обміну речовин та енергії. / Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006», 2017. – 336 с.
9 Галаченко О.О., Строяновський В.С., Плахтій Д.П., Падалко Т.О. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006» 2017. – 160с.
10 С.В.Страшко, Д.П. Плахтій, Л.С. Соколенко. Вікова фізіологія і шкільна гігієна Навчально методичний посібник – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006» 2017. – 144с.
11 О.М. Бахмат, Л.С. Шелудченко, Б.А. Шелудченко, О.С. Чинчик, О.В. Овчарук. Моделювання і прогнозування динаміки природно-техногенних геоекосистем. Навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальностей 101 – екологія, 183 – технології захисту навколишнього середовища. Кам’янець-Подільський, 2017 р.

Крім цього, викладачами кафедри видані методичні розробки по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  кафедра на підставі договорів про спільну діяльність тісно співпрацює з виробництвом та науковими установами, зокрема:

1 Подільський національний природний парк «Подільські Товтри»  пл. Польський ринок, 6
2 ТЗОВ  «Козацька долина -2006» - Дунаєвецький р-н , с. Вихрівка, вул. Леніна, 12, корп.
3 «Леон-агро 2011» с. Острівчани Кам»янець-Подільського району Хмельницької області 
4 Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України (м.Чернівці)
5 Ботанічний сад ПДАТУ.
6 ТОВ Науково-виробнича агрофірма «Перлина Поділля»
7 Національний природний парк «Хотинський»

Почесним професором кафедри є власник групи компаній UKRAVIT -  Ільченко Віталій Володимирович.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура. Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Бахмат О.М., Чинчик О.С.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності:

 • Вплив норм висіву насіння  і способів сівби на  продуктивність сої різних груп стиглості  в умовах Лісостепу західного.
 • Удосконалення  технологій вирощування соргових культур (сориз, сорго зернове, сорго цукрове) та впровадження їх в умовах Лісостепу західного.
 • Агроекологічна оцінка  ефективності застосування сидератів і соломи в  сучасному землеробстві.
 • Агроекологічне і теоретичне обгрунтування біологічної фіксації азоту, та продуктивності зернобобових культур в умовах Західного Лісостепу.
 • Удосконалення елементів технології вирощування розторопші плямистої.
 • Спостереження та обліки за ростом та розвитком пшениці озимої;
 • Фітосанітарний моніторинг та оцінка різних сортів пшениці озимої;
 • Вплив різної густоти стояння рослин пшениці озимої на її продуктивність
 • Оцінка поширення та розвитку основних хвороб с.г. культур в умовах
  НДЦ «Поділля» ПДАТУ
 • Фітосанітарний моніторинг посівів та насаджень в умовах НДЦ «Поділля»

Щорічно спіробітники кафедри беруть участь в організації та проведені різноманітних наукових і науково-технічних заходів.

1 Студентська науково-практична  конференція «Наука. Молодь.Земля. Сталий розвиток»
2 Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука ат освіта в умовах євроінтеграції».
3 Всеукраїнська наукова студентська конференція: Перші кроки в аграрну науку.
4 Фестиваль науки і творчості «Науковий пікнік у вишиванці».

Функціонує два наукових студентських гуртка:

Назва наукового студентського формування Науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)
Захисник Григор’єв В. М., канд. с.-г. наук, ст. наук. співр., доцент
Еколог Плахтій Д.П. канд. с.-г. наук,  доцент

Публікації студентів під керівництвом НПП

 1. Кайдановський П.М. Вплив удобрення на продуктивність сорго зернового. Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець -Подільський, 2019 р. С. 75-77.
 2. Коваль Р. В.Динаміка наростання маси рослин цукрових буряків залежно від норм удобрення та густоти стояння рослин / Р. В. Коваль, В. А. Тарасюк // Першi кроки в аграрну науку: тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рiк. – Кам’янець-Подiльський, 2019. – С. 75-77
 3. Лісовський В. В. Висота рослин сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Західного / В. В. Лісовський, В. А. Тарасюк // Першi кроки в аграрну науку: тези студентської науково-теоретичної конференцiї за пiдсумками наукової роботи за 2018 рiк. – Кам’янець-Подiльський, 2019. – С. 60-63.
 4. Рубанович А.А. Вплив елементів технології на продуктивність сочевиці. Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2017 рік «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець -Подільський, 2018 р. С. 66-68.
 5. Кодісова А.В. Історія виникнення Янцевського гранітного кар’єру. Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2017 рік «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець -Подільський, 2018 р. С. 41-43.
 6. В’юн С.О.Шкідлива ентомофауна в посівах пшениці озимої  в умовах НВЦ «Поділля» / С.О.В’юн // Тези Всеукраїнської наукової студентської конференції “перші кроки в аграрну науку”. – Кам’янець-Подільський, 2018
 7. Пяскорський Р.М. Формування продуктивності пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України / Р.М.  Пяскорський // Тези Всеукраїнської наукової студентської конференції “перші кроки в аграрну науку”. – Кам’янець-Подільський, 2017