Кафедра агроінженерії і системотехніки

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки:
Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97
Тел. моб. (097) 97 58 890
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Співробітники кафедри (зліва направо) сидять:
Палилюлько М.І. – канд. с.г. наук, доцент; Борис М.М. – канд. техн. наук, доцент; Рудь А.В. – зав. кафедри, професор, заслужений працівник освіти України; Мошенко І.О. – ст. лаборант; Шурипа В.М. – технік; стоять: Підлісний В.В. – канд. техн. наук, доцент; Горбатюк С.М. – технік; Корчак М.М. – канд. техн. наук, асистент; Грушецький С.М. – канд. техн. наук, доцент; Павельчук Ю.Ф. – канд. техн. наук, доцент; Слободянюк Д.М. – технік; Семенов О.М. – канд. техн. наук, доцент

Кафедру «Агроінженерія і системотехніка» було створено 1 вересня 2019 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Машиновикористання в АПК» та «Сільськогосподарські машини і механізовані технології». Завідувач кафедри – доктор філософії в галузі технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Рудь Анатолій Володимирович.

Навчальна робота

На кафедрі агроінженерії і системотехніки проводяться навчання студентів за спеціальностями: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 015 – Професійна освіта, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 275 – Транспортні технології, 073 – Менеджмен, 281 – Публічне управління та адміністрування, 206 – Садово-паркове господарство.

Кафедра забезпечена тракторами загального призначення та універсально-просапними, які використовуються під час проведення лабораторних занять і на роботах в науково-дослідному саду та науково-дослідному центрі «Поділля». При кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії та філіали кафедри на виробництві.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має достатнє методичне забезпечення і добре оснащену діагностичну лабораторію з діагностичними біговими барабанами для випробування автомобілів, діагностичний стенд для визначення тягових властивостей тракторів, діагностичну установку КІ-4935 і мотор-тестер КІ-5524. На території кафедри знаходяться: сільськогосподарські машини, пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, пункт технічної діагностики, лабораторія використання і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки ім. Д.Ф. Каминіна, лабораторія технічного обслуговування та діагностування тракторів і автомобілів, майданчики сільськогосподарської техніки, кабінет дипломного і курсового проектування.

У павільйоні сільськогосподарських машин і механізованих технологій є п'ять лабораторій, зокрема: лабораторія ґрунтообробних машин і знарядь, лабораторія посівних і садильних машин, лабораторія машин для збирання урожаю сільськогосподарських культур, лабораторія машин для первинної обробки урожаю, лабораторія механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять викладачі кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор із персональним комп'ютером, екран), аудиторна дошка. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

На відведених кафедрі площах розташовані класи і лабораторії, в яких змонтовано необхідне інженерно-технічне обладнання, яке дозволяє на високому рівні виконувати всі види навчального процесу.

В лабораторії технічного обслуговування і діагностики сільськогосподарської техніки встановлено унікальне обладнання для визначення технічного стану агрегатів і вузлів безрозбірним методом. Так, для повного комплексу діагностування автомобільних бензинових двигунів, включно визначення потужності та паливно-економічних показників без зовнішніх навантажувальних пристроїв встановлено мотор-тестер КІ-5524. Окрім того, укомплектована навчальна лабораторія «Проектування технологічних процесів у тваринництві» в аудиторії № 17, корпус 3; лабораторія «Машини для приготування та роздавання кормів», корпус 4; лабораторія «Доїльна техніка і первинна обробка молока ім. В.Д. Курʼянова» в аудиторії № 132, корпус 6.

Під час навчання на кафедрі агроінженерії і системотехніки студенти мають можливість здобути професію інженера-механіка і відповідні робочі професії.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, а також підвищення кваліфікації у формі стажування викладачів кафедри. Серед них підприємства: ПП Фірма «Деметра» с. Камянка Камʼянець-Подільського району; СТОВ «Верест» с. Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області; ВАТ «Камʼянець-Подільський комбінат хлібопродуктів»; Хмельницька кондитерська фабрика; ТзОВ «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області; група компанії «ВІТАГРО» Івахнівецьке відділення Чемеровецького району Хмельницької області; ТзОВ «Пʼятничанське» с. Пʼятничани Чемеровецького району; ТОВ «Оболонь-Агро» смт. Чемерівці Хмельницької області.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри агроінженерії і системотехніки проводиться за темами:

РУДЬ А.В. – Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та втоматизації сільськогосподарського виробництва.
БОРИС М.М.
ГРУШЕЦЬКИЙ С.М.
– Механіко-технологічні основи збирання цукрових буряків.
– Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально- сепаруючих робочих органів машин для збирання коренебульбоплодів.
КОРЧАК М.М.
ПАВЕЛЬЧУК Ю.Ф.
– Енергоощадні технології обробітку ґрунту.
– Розробка та вдосконалення робочих органів посівних і садильних машин.
ПАЛИЛЮЛЬКО М.І.
ПІДЛІСНИЙ В.В.
СЕМЕНОВ О.М.
– Підготовка зерна до зберігання.
– Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду.
– Інтенсифікпція тепло- та масообміну в герметизованих упаковках.

За результатами досліджень публікуються наукові статті у фахових та закордонних виданнях; оформляються заявки для отримання патентів; готуються доповіді на міжнародні, всеукраїнські та університетські конференції.

Науковці кафедри агроінженерії і системотехніки ведуть госпдоговірну роботу  і долучаються до надання консалтингових послуг господарствам різних видів агроформувань. В останні роки велась госпдоговірна робот з дослідження переущільнення ґрунтів на землях товариства з обмеженою відповідальністю «Колос-ВС» Борщівського району Тернопільської області. В результаті були розроблені та передані замовнику рекомендації з розущільнення ґрунтів з обґрунтуванням екологічної ефективності реалізації цих заходів.

На 2020 рік кафедрою агроінженерії і системотехніки вже заключено госпдоговір на тему «Дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004»» Волочиського району Хмельницької області. Науковий керівник теми професор Рудь Анатолій Володимирович. Обсяг фінансування 50 000 гривен.

Окрім того, кафедрою щорічно надаються консалтингові послуги виробничникам на суму в межах 30 000 гривень.