730

Жук Микола Васильович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

:
:
ORCID:

Напрям наукового дослідження:
Інституційне забезпечення регіональної інтеграційної політики; розробка сучасної моделі сталого розвитку економіки та управління соціально - економічними системами і процесами; розробка теоретичної моделі національної економіки знань

Викладає навчальні дисципліни:
«Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Регіональна економіка», «Банківський менеджмент»

Опублікував понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 57 наукових (з них 52 у фахових виданнях),10 навчально-методичних,12 підручників та посібників (з них: 9 – з грифом МОН України та 3 підручники - зарубіжні видання англійською мовою), 1 монографія.