141

Замойський Степан Михайлович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: (096) 212 07 91
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
5 вересня 1959 року в селі Висічка Борщівського району Тернопільської області.


Освіта:
Повна вища. В 1983 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут і отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю 1509 «Механізація сільського господарства». В 2013 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав кваліфікацію бакалавра з транспортних технологій за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології».

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів для обробітку захисних зон рядків цукрових буряків» захистив у 1994 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.


Напрям наукового дослідження:
«Оптимізація  транспортних  процесів в агропромисловому комплексі»


Викладає навчальні дисципліни:
«Організація дорожнього руху», «Проектний аналіз», «Спеціальні методи організації дорожнього руху», «Транспортні системи великих міст»


Діяльність:

 • З лютого 1977 року по квітень 1978 року – автослюсар Борщівської райсільгосптехніки Тернопільської області.
 • З серпня 1983 року по грудень 1987 року – головний інженер колгоспу «Світанок» с. Лосяч Борщівського району Тернопільської області.
 • З січня 1988 року по січень 1991 року – аспірант Всесоюзного науково-дослідного  інституту цукрових буряків (м. Київ).
 • З січня 1991 року по січень 2003 року – асистент кафедри сільськогосподарських машин Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту (з 1995 року – Подільської державної аграрно-технічної академії).
 • З січня 2003 по лютий 2007 року – доцент кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З лютого 2007 року по теперішній час – доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті

 1. Замойський С.М., Замойська К.В. Методика розрахунку і вибору конструктивно-технологічних параметрів ротаційних ґрунтообробних знарядь для поверхневого обробітку ґрунту // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 22. – С. 395-398.
 2. Замойська К.В., Замойський С.М., Супрович М.П. Підвищення важливості курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності «Транспортні технології» // Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні дидактики» – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 42-49.
 3. Замойська К.В., Замойський С.М. Мeтодика самостійної підготовки студента спеціальності «Агроінженерія» з дисципліни «Інженерне діловодство» // Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні дидактики» – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 2. – С. 89-96.
 4. Замойський С.М., Замойська К.В., Семенишина І.В. Покращення якості обробітку ґрунту ротаційним розпушувачем // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної наукової конференції присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – с. 103-106.
 5. Замойський С.М., Комарніцький С.П., Теренов Д.Б. Особливості організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 137-139.
 6. Комарніцький С.П., Замойський С.М., Мельник В.А. Використання сучасних освітніх технологій у закладах вищої освіти // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 183-185.

Патенти

 1. Деклараційний патент на корисну модель. Пристрій для захисту інструменту від поломок. К.В. Замойська, С.М. Замойський, І.В. Семенишина (Україна). – u 2017 11760; заявлено 01.12.2017; опубл. 13.02.2018.
 2. Деклараційний патент на корисну модель. Фрезерна ґрунтообробна машина. К.В. Замойська, С.М. Замойський, І.В. Семенишина (Україна). – u 2017 11761; заявлено 19.12.2017; опубл. 13.02.2018.

Методичні рекомендації

 1. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 39 с.
 2. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Логістика» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 48 с.
 3. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с..
 4. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Інноваційні інженерно-транспортні технології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 32 с.

Навчальні посібники

 1. Буракова С.О., Дуганець В.І., Замойський С.М. Транспортне діловодство: Навчальний посібник  – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., – 2008. – 284 с.
 2. Буракова С.О., Супрович М.П., Замойська К.В., Замойський С.М. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Тести.  Навчальний посібник – За ред. В.І. Дуганця. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Буйницький О.А., – 2009. – 324 с.
 3. Мицак Б.Ф., Замойський С.М., Бойчук М.М., Болібрух І.М. Безпека дорожнього руху в умовах сьогодення. За ред. Плахтія П.Д. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», – 2009. – 168 с.
 4. В.М. Булгаков, О.М. Черниш, В.П. Грубий, М.В. Усенко, І.М. Бендера, С.М. Замойський С.М. Проектування машин вібраційної дії. Навчальний посібник – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., – 2012. – 288 с.
 5. Булгаков В.М. Теоретична механіка. Навчальний посібник для виконання курсових робіт / В.М. Булгаков, В.В. Бурлака, М.М. Борис, В.І. Василюк, В.П. Грубий, С.І. Кучеренко, В.С. Лукач, С.М. Замойський; за ред. Професора С.І. Кучеренка. – Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В., – 2012. – 432 с.
 6. К.В. Замойська, М.П.  Супрович., С.М.Замойський А.М. Марущак, І.М. Бендера, В.І. Дуганець. Безпека життєдіяльності.  Навчальний посібник – За ред. В.І. Дуганця, К.В. Замойської – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», – 2013. – 504 с.