1519

Цвігун Інна Анатоліївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (097) 566 46 41
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2752-267X
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
19 серпня 1976 року в с.Замулинці Коломийського району Івано-Франківської області.


Освіта:
Вища. У 1998 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст-бухгалтер.

Кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин» захистила у 2002 році. В 2005 році присвоєно вчене звання доцента.

Докторську дисертацію на тему: «Формування демографічної безпеки України» захистила в 2016 році. В 2021 році присвоєно вчене звання професора.


Напрям наукового дослідження:
Приймає участь у виконанні науково-дослідної роботи на тему «Демографічна безпека України під час війни та в повоєнний період» (реєстраційний номер 0123U104270)


Викладає навчальні дисципліни:
«Статистика», «Методика наукових досліджень» , «Аудит», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Економіко-статистичне моделювання», «Державний аудит», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», «Сучасні облікові теорії і системи»


Діяльність:

 • З 1998 по 2001 рік аспірантка очної аспірантури на кафедрі статистики і економічного аналізу Національного аграрного університету (тепер Національний університет біоресурсів та природокористування України);
 • 12.01.2002 р. – 31.08.2002 р. – асистент кафедри статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету (тепер Національний університет біоресурсів та природокористування України);;
 • 1.09.2002 р. -31.08. 2005 р. – виконувач обов'язків доцента кафедри соціально-трудових відносин і статистики Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 1.09. 2005 р. 31.08. 2007 р. - доцент кафедри соціально-трудових відносин і статистики Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 1.09.2007 р. – 15.05.2015 р.– доцент кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 15.05.2015 р. – 28.02.2016 р.– доцент кафедри економіки підприємств Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 29.02.2016 р. – по теперішній час завідувач кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації, Using the opportunities of ckoud serviceson the example of Google meet, Google Classroom Platforms in the modern online education 14–21 грудня 2020 р. (1,5 ECTS credits 45 hours).  Сертифікат ES № 3187/2020.
 2. Виробниче стажування без відриву від основної роботи у ТОВ «Агродім Велес» с.Гаврилівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в період з 01 листопада по 1 грудня 2021 р. 4 кредити (120 годин). Довідка №42.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації «Selection, preparation, and publication of scientific articles in scientific journals indexed in Scopus and Web of Science databases»13-20 вересня 2021 р. (1,5 ECTS credits 45 hours). Сертифікат ES № 8065/2021.
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації "Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE " 15-22 лютого 2021р. 45 год., 1 ,5 кредита ECTS. Сертифікат ES№4254/2021
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації «Using the capabilities of cloud services in online learning using Microsoft Teams and Office 365 platforms»1-8 листопада 2021 р. (1,5 ECTS credits 45 hours). Сертифікат ES № 8417/2021.
 6. Підвищення кваліфікації: «Психолого-педагогічні основи вищої освіти та практичний досвід створення дистанційного курсу навчальної дисципліни в середовищі Moodle, (свідоцво СС 22769675/001150-23) строк проходження 17 квітня – 1 травня 2023 року (2 кредити ECTS (60 год)
 7. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС). Сертифікат виданий 05.03.2023

Наукові роботи:

Автор 250 публікації, з них 110 наукового характеру.

Монографії:

 • Цвігун І. Державне регулювання демографічних процесів в системі їх забезпечення. Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. С.21-34
 • Tsvihun I. Demographic situation in Ukraine and Poland / I. Tsvihun // Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S.,Skyba M., Musial J., Polishchuk O. - Bydgoszcz ,2021. Р. 167-172.
 • Цвігун І.А. Загрози демографічній безпеці України: монографія. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 240 с.
 • Цвігун І.А. Викладання дисципліни «Статистика» при підготовці фахівців з спеціальності «Облік і оподаткування». Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні аспекти. Монографія / за заг. ред. В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2023. С.357-365
 • Інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання у сфері агробізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: монографія. Желавський О. Б., Свиноус І.В., Нянько В. М. Цвігун І.А. та ін.; за ред. О. Б. Желавський. Київ: ТОВ «ТРОПЕА», 2023.  408 с.

Наукові статті:

 • Tsvihun Inna. Social-Demographic Factors for the Agricultural Territories Development of Poland and Ukraine. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 2, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 294–299.
 • Ram Gopal, Serdar, Vural UYGUN, Sandeep Kumar Gupta, Inna Tsvihun, Laodiceia Amorim Weersma, Rainu Gupta, Svetlana Ilinich. Sustainable Development and Intelligent Real-Time Vehicle Mileage Calculation Device: An Analysis. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8, Issue-1S4, June 2019, Р.1043-1045
 • Radchenko O., Tsvihun I., Yasinetska I., Budniak L. Financial resource balance of the agricultural sector: case of Ukraine / Radchenko O., Tsvihun I., Yasinetska I., Budniak L. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 615-625. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1221
 • Цвігун І.А. Основні аспекти депресивності сільських територій. Подільський вісник. 2021. № 34. С. 147-153
 • Valentyn Dranus, Liubov Dranus, Inna Tsvihun and Kateryna Chernenok Marketing Complexes as a Mechanism for Managing the Financial Activities of Insurance Companies in Ukraine. Review of Economics and Finance, 2022. volume 20, P. 588-600 https://refpress.org/wp-content/uploads/2023/01/Valentyn-Dranus_REF.pdf
 • Цвігун І.А. Системний підхід до оцінки демографічної кризи в Україні /І.А.Цвігун// Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. №38. С.154-159

Методична робота:

Навчальні посібники

 • Цвігун І.А. Статистика. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 242 с.
 • Цвігун І.А., Ясінецька І.А., Свиноус Н.В. Державний аудит: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 352 с.

Навчально-методичні праці

 • Цвігун І.А. Програма виробничої практики і методичні рекомендації щодо оформлення звітів (для слухачів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 62 с.
 • Цвігун І.А. Методика наукових досліджень: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 68 с.
 • Цвігун І.А. Оцінка вартості підприємства: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 94 с.
 • Цвігун І.А. Оцінка вартості підприємств: Методичні рекомендації до практичних завдань (для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 55 с.
 • Цвігун І.А. Методичні рекомендації для виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 88 с.
 • Цвігун І.А. Аудит: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 103 с.
 • Цвігун І.А. Аудит: методичні рекомендації для практичних занять (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 96 с.
 • Цвігун І.А. Методологія і філософія викладання профільних дисциплін: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 80 с.
 • Цвігун І.А. Бурлаков О.С., Савіцька С.І. Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 216 с.
 • Цвігун І.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: методичні рекомендації до практичних занять (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. – Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 36 с.
 • Цвігун І.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. – Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 98 с.
 • Цвігун І.А. Економіко-статистичне моделювання: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023