1244

Токарчук Тетяна Сергіївна

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: 096 10 34 930
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6030-0572
Scholar
PublonsScopusResearchGate

Місце і дата народження:
21 квітня 1988 року в м. Кам'янець-Подільський


Освіта:
Вища. У 2012 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини

Кандидатська дисертація на тему: «Біохімічні процеси в організмі поросят в період відлучення за дії вітаміну Е та цитратів мікроелементів Zn, Fe та Ge» захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.368.01   03.00.04–біохімія  в Інституті біології тварин НААН 06.10.2020 р.


Напрям наукового дослідження:
Біохімічні процеси в організмі поросят у період відлучення та за дії вітаміну Еі цитратів Zn, Fe та Ge
Біохімічні процеси в організмі с. г. тварин і птиці


Викладає навчальні дисципліни:
Ветеринарна фармакологія, Добробут тварин, Гігієна тварин


Діяльність:

 • У 2007 році закінчила коледж ПДАТУ за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію молодшого лікаря ветеринарної медицини
 • В лютому 2011 року закінчила ПДАТУ та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини
 • З березня 2011 по листопад 2012 року працювала лаборантом коледжу ПДАТУ
 • З 2012 по 2015 рік аспірант кафедри біохімії, фізіології і морфології ПДАТУ
 • З березня 2016 року по лютий 2017-го асистент кафедри біохімії, фізіології і морфології ПДАТУ
 • З березня 2017 року ассистент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин ПДАТУ
 • З квітня 2019 року ассистент кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Токарчук Т. С. Білковий обмін в організмі поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів. Сільськогосподарські науки. Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 2016. – Вип. 2 (129). С. 38-42.
 2. Данчук В. В., Токарчук Т. С. Вміст Цинку та Кобальту в сироватці крові поросят за використання нанопрепаратів вітаміну Е, Zn, Fe і Ge. Сільськогосподарські науки. Збірник наукових праць: Вінницький національний аграрний університет. Аграрна наука та харчові технології. Секція: Годівля тварин та технологія кормів. – 2017 р. Вип. 4 (98). С. 28-34. (дисертантка брала участь у проведені експериментів, виконала узагальнення досліджень і підготувала  статтю).
 3. Данчук В. В., Токарчук Т. С. Вплив вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge на масу тіла та гематологічні показники крові поросят. Сільськогосподарські науки. Збірник наукових праць: Білоцерківського національного аграрного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 2017р. Вип. №1 (134). С. 96-100. (дисертантка брала участь у проведені експериментів, виконала узагальнення досліджень і підготувала  статтю).
 4. Данчук В. В., Токарчук Т. С. Показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е і цитратів Zn, Fe ТА Ge. Сільськогосподарські науки. Збірник наукових праць: Тваринництво України. Серія: «Племробота». – 2018р. Вип. №7-8. С. 21-26.

Статті у наукових фахових виданнях України,
включених до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Данчук В. В., Токарчук Т. С. Вміст Феруму та Купруму в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів. Сільськогосподарські науки. Науковий вісник Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 2016. – Вип. 250. С. 35-42. (дисертантка брала участь у проведені експериментів, виконала узагальнення досліджень і підготувала  статтю).
 2. Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Tetiana Tocarchuk, Anatolii Tsvihun Optimization of Recipe Composition and Determination of Operating Parameters of Sterilization of Turkey Meat Pate. Carpathian Journal of Food Science and Technology. P. 98-112. https://doi.org/10.34302/crpjfst/2020.12.4.11

Статті у інших виданнях

 1. Токарчук Т. С. Некоторые показатели обмена в сыворотке крови поросят, которым вводили нанопрепараты витамина Е, Цинка, Железа и Германия. Ученые записки УОВГАВМ Том 53, Выпуск 4 (сентябрь-декабрь) г. Витебск 2017г. С. 61-64.

Патент

 1. Пат. 123467, Україна МПК А23К 20/00, А23К 20/174, А23К 50/30 Спосіб підвищення приростів поросят за раннього їх відлучення від свиноматок [Текст] / Токарчук Т. С.; заявник та патентовласник Токарчук Т. С. – № 123467; заяв. 06.10.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – 4 с.
 2. Пат. 103328, Україна МПК А23К 1/18, А23К 1/32, А61К 31/315, А61К 39/00, А61К 31/295 Спосіб підвищення загальної резистентності поросят та продуктивності свиней [Текст] / Токарчук Т. С., та інші. заявник та патентовласник УДНДІ Нанобіотехнологій та ресурсозбереження – № 103328, заяв.19.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. №23. – 4 с.

Тези та матеріали конференцій:

 1. Токарчук Т. С. Рівень Цинку в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Подільського державного аграрно-технічного університету [«Актуальні питання  ветеринарної медицини»]. (м. Кам'янець-Подільський, 14-16 березня 2017р.) Кам'янець-Подільський, 2017. С. 369-370.
 2. Токарчук Т. С. Ліпідний обмін в організмі поросят за дії нанопрепаратів вітаміну Е та Zn, Fe і Ge. Збірник наукових праць науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і докторантів[«Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва»]. (м. Біла Церква, 18-23 травня 2017р.) Біла Церква, 2017р. С 17-18.
 3. Токарчук Т. С. Рухова активність поросят після відлучення їх від свиноматки / М.Р. Клюцук, В.В. Данчук, Т.С. Токарчук, В.А. Добровольский // Наук. журнал НААН України Інституту біології тварин.–2015.–Том 17 №3.– С.160.
 4. Токарчук Т. С. Фізіологічна активність і продуктивність молодняка сільськогосподарських тварин при застосуванні нанопрепаратів / В.В. Данчук, О.В. Данчук, В.Г. Каплуненко, Т. І. Приступа, М.Р. Клюцук, Т.С. Токарчук і ін. // Фізіологічний журнал «Матеріали XIХ з'їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка, Львів (24 –26 травня 2015 р.)» // том 61. № 3. – Київ.  – 2015.  – С. 127.
 5. Токарчук Т. С. Застосування вітамінно-мінеральних препаратів під час відлучення поросят і підвищення їх стресостійкості / Токарчук Т. С., Антонецька Л. В., Колащук Л. Г. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Подільського державного аграрно-технічного університету [«Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції»], Кам'янець-Подільський, (20-22.03.2018 р.) // Ч. 2. – Тернопіль. – 2018. – С.100
 6. ХХХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», 21 вересня 2017 року м. Переяслав-Хмельницький, Україна Токарчук Т.С. ВПЛИВ ВІТАМІНУ Е ТА КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЦИНКУ, ФЕРУМУ ТА ГЕРМАНІЮ НА РАННЄ ВІДЛУЧЕННЯ ПОРОСЯТ// Т.С Токарчук Збірник матеріалів конференцій №35. С. 227-229
 7. ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «НОВІ ШЛЯХИ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ», 13 жовтня м. Краматорськ 2017 року. Токарчук Т.С. СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПОРОСЯТ ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ ЗА ДІЇ ВІТАМІНУ Е ТА ЦИТРАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ Zn, Fe ТА Ge// Т.С Токарчук Збірник матеріалів С. 115
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Історія сільськогосподарських наук», 24-25 листопада м. Чернівці 2017року Токарчук Т.С. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ВІД СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ В ПЕРІОД ВІДЛУЧЕННЯ// Т.С Токарчук Збірник матеріалів конференцій Науковий журнал №11 (51) «МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ»
 9. Токарчук Т.С., Антонецька Л.В., Колащук Л.Г.  «Роль мікроелементів Цинку, Феруму і Германію при вирощуванні поросят Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2019 року. С.352-356
 10.  Токарчук Т.С., Антонецька Л.В., Бабка Л.В. «Рухова активність поросят» Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [«Вітчизняна наука на зламі епох проблеми та перспективи розвитку»] м. Переяслав-Хмельницький, 22 січня 2020 року С. 191-193
 11. Токарчук Т.С. «Данчук Вячеслав Володимирович – вчений, педагог, організатор науки» Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції [«Історія подільського аграрно-технічного університету в персоналіях»] 25-26 червня 2020 року Тернопіль: ФОП  Осадца Ю.В., 2020.
 12.  Токарчук Т.С., Антонецька Л.В., Колащук Л.Г. Білковий обмін в організмі поросят при відлученні за дії цитратів Цинку, Феруму та Германію. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва» присвяченій 100-річчю створення кафедри хімії БНАУ та 90-річчю від дня народження академіка Кононського Олексія Івановича,     Біла Церква, 14-15 травня, 2020 року
 13. Токарчук Т.С., Чорний І.О. «Метаболічні процеси крові поросят при відлученні за дії цитратів мікроелементів». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва» присвяченій 100-річчю створення кафедри хімії БНАУ та 90-річчю від дня народження академіка Кононського Олексія Івановича,  Біла Церква, 14-15 травня, 2020 року
 14. Tokarchuk Tatyana «Content of lipid peroxidation products in piglets' serum»  XXI International Scientific and Practical Conference Haifa, Israel 15-16 June, 2020 Р.72-77
 15. Tokarchuk Tatyana Mineral components content in piglets blood serum under influence of vitamin E and metal citrates. theoretical foundations for тне implementation and adaptation of scientific achievements in practice  ХХІ i scientific and practical conference Helsinki, Finland, 22-23 June, 2020 Р.96-100

Методичні рекомендації:

 1. Данчук В. В., Токарчук Т. С. Використання препаратів вітаміну Е і цитратів мікроелементів Zn, Fe та Ge у період відлучення поросят від свиноматок Подільський державний аграрно-технічний університет м. Кам'янець-Подільський, 2017 р. С. 17.
 2. Токарчук Т. С. , Супрович Т. М. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять студентів 4 курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві спеціальність 211 - «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр». Тема: «Лабораторна діагностика. Визначення загального білка та білкових фракцій в сироватці крові. Колоїдно-осадові проби».
 3. Токарчук Т. С. , Супрович Т. М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять студентів з дисципліни «Ветеринарна клінічна біохімія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина»
 4. «Загальна рецептура та види лікарських форм» Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять студентів з дисципліни «Ветеринарна фармакологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина» / Трач В. В., Токарчук Т. С. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 34 с. ( 1,54 ум. др.ар.)
 5. «Фізико-хімічні чинники проникнення ліків крізь мембрани» Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Ветеринарна фармакологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина» / Трач В. В., Токарчук Т. С. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 22 с. ( 1 ум. др.ар.)
 6. «Лікарські засоби різних груп призначення»  Методичні рекомендації для лабораторно-практичних робіт студентів з дисципліни «Ветеринарна фармакологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина» / Трач В. В., Токарчук Т. С. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 27 ст. (1,2 др.ар)